Mitä saimme yhdessä aikaan vuonna 2023?

Vuosi 2023 oli kiivasta turkistarhauksen vastaista työtä. Eurooppalainen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi keräsi yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta, ja nimienkeruun päättymisen jälkeen jatkui vaikutustyö EU:ssa. Tapasimme Suomessa kymmeniä politiikkoja ja kampanjoimme eduskuntavaaleissa. Ahkerat aktiivimme järjestivät tapahtumia ja toimintaa ympäri Suomen. Kokosimme tähän esimerkkejä viime vuonna tehdystä työstä ja saavutuksista!

Eläinpolitiikka

 • Jo vuodesta 2012 käynnissä ollut eläinsuojelulain uudistus tuli päätökseen alkuvuodesta 2023. Eduskunta hyväksyi lain, johon sisältyi monia Animalian ajamista tavoitteista, kuten porsaiden kirurgisen kas­traation kielto, emakoiden tiineytyshäkkien kielto, uusien porsitushäkkien ja parsinavetoiden rakentamisen kielto sekä tiukennuksia eläinjalostukseen.  Laki jäi silti puutteelliseksi, ja Animalia jatkoi lakimuutosten ajamista lain hyväksymisen jälkeenkin.
 • Maaliskuussa lausunnoilla oli maatalouden investointitukia koskeva asetus. Animalia nosti julkisuuteen tiedon siitä, että turkistarhat oli yhä sisällytetty asetukseen. Vaadimme kansanedustajia toimimaan, jotta turkistarhat saataisiin pois investointitukien piiristä. Työmme tuotti tulosta ja turkisala poistettiin investointitukia saavien joukosta.
 • Eduskuntavaalit käytiin keväällä. Animalian vaalityössä kärkenä oli turkistarhauksen lopettaminen. Animalian ja SEYn yhteinen eläinpoliittinen vaalikone täytettiin näissä vaaleissa huimat yli 70 000 kertaa. Ensimmäistä kertaa koskaan myös muissa kuin eläinpoliittisessa vaalikoneessa oli kysymyksiä esimerkiksi turkistarhauksesta.
 • Tuotimme kaksi puoluekyselyä sekä yhden presidentinvaalikyselyn. Animalia selvitti puolueiden kannat keskeisiin eläinkysymyksiin joulu–tammikuussa ennen eduskuntavaaleja.  Lisäksi selvitimme SEY Suomen eläinsuojelun kanssa puolueiden näkemyksiä EU:n eläinten hyvinvointilainsäädäntöön. Joulukuussa julkaisimme presidenttiehdokkaille tehdyn kyselyn vastaukset.
 • Myös presidentinvaaleissa kolmessa vaalikoneessa sekä yhdessä haastattelusarjassa kysyttiin turkistarhauksesta. Turkistarhaus siis tosiaan onnistuttiin saamaan puheenaiheeksi molemmissa vaaleissa.
 • Animalian aktiivit järjestivät eduskuntavaalien alla kolme vaalipaneelia eläinpoliittisista kysymyksistä.
 • Selvitys turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista -raportti jaettiin painettuna kappaleena kaikille uusille kansanedustajille. Jatkavat kansanedustajat olivat saaneet oman kappaleensa jo aiemmin.
 • Loppukeväästä teimme hallitusohjelmavaikuttamista. Järjestimme muun muassa mielenilmauksen 8.5. Säätytalolla. Jaoimme neuvottelijoille terveiset hallitusohjelmaan ja pidimme esillä sitä, että neuvottelijat eivät saa unohtaa eläimiä.
 • Kirjoitimme kesäkuun alussa avoimen kirjeen RKP:n puoluekokoukselle turkistarhauskiellon puolelle asettumisen puolesta. Puoluekokoukselle oli jo jätetty aloite aiheesta. Olemme jo pitkään kertoneet RKP:lle turkistarhauksen epäkohdista ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että myös RKP tekisi puolueena turkistarhauksen vastaisen päätöksen.
 • Elokuussa lintuinfluenssa alkoi levitä suomalaisilla turkistarhoilla. Animalia toi asian esiin ensimmäisten joukossa ja piti aihetta esillä koko vuoden ajan kertomalla siitä medialle, päättäjille ja yleisölle.
 • Animalia kysyi avoimella kirjeellä Suomen hallitukselta, mitä se aikoo tehdä, jotta pahimmillaan koko maailmaa uhkaava pandemia saadaan estettyä. 
 • Lähetimme kirjeen uudelle maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille EU:n eläinten hyvinvointilaista yhdessä SEY Suomen eläinsuojelun kanssa. Tapasimme myös ministeriä ajankohtaisista asioista keskustelemiseksi marraskuussa.
 • Animalia oli mukana tukemassa suomalaista kansalaisaloitetta turkistarhauksen kieltämiseksi. Turkistarhaus historiaan –kansalaisaloite keräsi yli 100 000 allekirjoitusta noin kahdessa viikossa ja etenee eduskunnan käsittelyyn.
 • Tapasimme vuoden aikana lukuisia kansanedustajia. Lähetimme 17 vaikuttajakirjettä kansanedustajille ja neljä mepeille. Julkaisimme raportit vaikuttamistyöstä keväältä ja syksyltä.
 • Animalian vaikuttamistyö onkin näkynyt kansanedustajien käyttämissä argumenteissa: esimerkiksi eduskunnassa käydyissä turkistarhausta koskevissa keskusteluissa on moni kansanedustaja hyödyntänyt Animalian tuottamaa tietoa.
 • Animalia antoi maa- ja metsätalousministeriölle vuoden aikana kahdeksan lausuntoa eläimiin liittyvistä asetuksista. Lausunnot liittyivät muun muassa eläintilojen tuettuun rakentamiseen, eläimille tehtäviin kivuliaisiin toimenpiteisiin, turkistarhauksen tukemiseen sekä metsästykseen.

Kansainvälinen työ

 • Olimme vuonna 2022 käynnistämässä eurooppalaista Fur Free Europe -kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan turkistarhauksen kieltämistä koko EU:ssa. Aloitteen nimienkeruu päättyi maaliskuussa 2023 ja se keräsi yli 1,5 miljoona nimeä. Suomesta allekirjoituksia kertyi yli 90 000. Suomesta aloitteentekijä oli Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
 • EU-komissio järjesti Fur Free Europe -aloitteen esittelytilaisuuden heinäkuussa. Heidi Kivekäs osallistui tilaisuuteen.
 • Joulukuussa tiedotimme EU-komission vastauksesta Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Komissio harkitsee turkistarhauksen kieltämistä, mutta se jää odottamaan Euroopan elintarvikeviraston EFSA:n raporttia ennen päätöstään.
 • Olimme mukana eläinkokeiden kieltämistä vaatineessa eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa, joka saavutti 1,4 miljoonaa allekirjoittajaa vuonna 2022. Viime vuonna aloite eteni EU-komission käsittelyyn. Komission vastauksessa positiivista oli se, että komissio lupasi työstää etenemissuunnitelman eläinkokeiden osittaiseksi lakkauttamiseksi EU:ssa. Komissio lupasi myös tukea eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämistä huomattavalla rahoituksella. Komission vastaus jätti kuitenkin toivomisen varaa kosmetiikan eläinkokeiden osalta.
 • Komissio oli luvannut vastauksessaan End the Cage Age -kansalaisaloitteeseen vuonna 2021, että esitys tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kiellosta annetaan syksyllä 2023. Valitettavasti komissio ei pitänyt lupaustaan eikä tuonut lakiesitystä, joten marraskuussa Animalia sekä yli 30 muuta eläinjärjestöä tekivät Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun aiheesta.
 • Animalia yhdessä Oikeutta eläimille -järjestön sekä kansainvälisen Fur Free Alliancen kanssa järjesti marraskuun lopussa eduskunnassa keskustelutilaisuuden turkistarhauksen alasajosta Suomessa. Tilaisuudessa esiteltiin puolueille kansainvälisiä esimerkkejä turkistarhauksen lakkauttamisesta, Animalian tuottamaa selvitystä turkistarhauksen lakkauttamisesta Suomessa sekä kuultiin puolueiden kannanottoja turkistarhauksen kieltämiseen.
 • Annoimme lausunnon EU-komissiolle hanhen- ja ankanmaksan tuotannosta. Lausunnossa vaadimme, ettei julman lintujen pakkoruokinnan tukemista saa jatkaa.
 • Animalian varapuheenjohtaja Sami Säynevirta toimi eurooppalaisten eläinjärjestöjen kattojärjestön Eurogroup for Animalsin hallituksessa.
 • Osallistuimme usein kansainvälisten verkostojen ja järjestöjen toimintaan, kuten Fur Free Alliancen, Cruelty Free Europen ja Eurogroup for Animalsin.
 • Animalian karhuryhmä tuki sappikarhujen turvakeskusten toimintaa Aasiassa.

Julkaisut ja viestintä

 • Helmikuussa julkaisimme videon, jossa 22 tunnettua kulttuurialan henkilöä kertoi turkistarhauksen epäeettisyydestä ja syistä, miksi ovat allekirjoittaneet eurooppalaisen kansalaisaloitteen turkistarhattoman EU:n puolesta.
 • Julkaisimme toisen Eläinoikeusraportin syksyllä. Raportti paljasti, että Suomesta on tulossa eläimiä polttoaineenaan käyttävä ilmastotehdas, jossa eläinten oikeuksia poljetaan yhä ankarammin. Raportti koostui viidestä artikkelista, jotka käsittelivät eläintuotannon ilmastovaikutuksia, broilereita, kalankasvatusta sekä puolueiden eläinpolitiikkaa.
 • Teetimme yhdessä Oikeutta eläimille -järjestön kanssa mielipidemittauksen, jonka mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.
 • Animalia-lehti ilmestyi neljä kertaa. Verkkolehti Animalia-mediassa julkaistiin 70 erilaista eläinten oikeuksia ja eläinten hyvinvointia käsittelevää artikkelia tai podcastia.
 • Eläinoikeuspodcast käynnistettiin uudestaan syksyllä 2023 tuomaan Eläinoikeusraportin teemoja tutuksi uusille ja vanhoille yleisöille. Jaksot julkaistiin Soundcloudissa ja uutena kanavana myös Spotifyssä. Uusia jaksoja julkaistiin 5 kappaletta.
 • Tiedotimme ajankohtaisista aiheista 25 kertaa.
 • Paljastimme, että turkisten kauppa on jatkunut Suomesta Venäjälle pakotteista huolimatta.
 • Seurasimme ja uutisoimme tiiviisti lintuinfluenssatilanteen kehittymistä suomalaisilla turkistarhoilla. Animalia kertoi aiheesta ensimmäisten joukossa.
 • Paljastimme, että lintuinfluenssan torjumisen hintalappu tulee nousemaan kymmeniin miljooniin euroihin.
 • Toimme esiin myös sen, että riski lintuinfluenssan leviämisestä turkistarhoilla on ollut tiedossa jo kauan ennen kuin ensimmäiset tapaukset tulivat julki.

Tapahtumat

 • Lokakuussa julkaisimme keskustakirjasto Oodissa toisen Eläinoikeusraportin. Tilaisuudessa esiteltiin raporttia sekä käytiin paneelikeskustelu ympäristöjärjestöjen ja Animalian kesken.
 • Järjestimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa Ulos häkeistä! -mielenosoituksen turkistarhauksen kieltämiseksi. Mielenosoitus alkoi eduskuntatalolta, jossa pidettiin puheita.
 • Osallistuimme Kansainväliseen ilmastolakkoon ja ilmastomarssille 15.9.2023.
 • Alueosastot järjestivät ympäri Suomen lähes 200 tapahtumaa. Toimintaa oli 11 eri paikkakunnalla.
 • Järjestimme keväällä ja syksyllä Animalian aktiivien tapaamiset, joissa opittiin uutta, tutustuttiin toisiin ja erilaisiin toimintatapoíhin, kehitettiin yhdistyksen toimintaa ja jaettiin kokemuksia.
 • Kouluvierailukoulutuksen käyneet vapaaehtoiset tekivät yhteensä 22 kouluvierailua viidellä paikkakunnalla.
 • Palkitsimme Suomen Eläinoikeusjuristit vuoden 2023 eläinoikeuspalkinto Pro Animalialla.

Tehdään vuodesta 2024 vielä vaikuttavampi – tule mukaan toimintaan! Liity jäseneksi, lähde vapaaehtoiseksi tai tue työtämme lahjoittamalla. Kiitos, että olet mukana tekemässä parempaa maailmaa eläimille!

Ajankohtaista Animaliasta