Eettinen kuluttaminen on yksi tapa saada aikaan muutosta. Kuvituskuvassa ihmisen kämmenissä on jyviä, jotka muodostavat sydämen.
EETTI
SET
VALIN
NAT

Eettinen kuluttaminen – miten voin auttaa valinnoillani?

Kestäviä valintoja tekemällä autat eläimiä, ilmastoa ja ympäristöä. Eettinen kuluttaminen mahdollistaa paremman tulevaisuuden meille kaikille.

Ihmiset haluavat tehdä vastuullisia valintoja ja eettisiä kulutuspäätöksiä. Jotta voimme saavuttaa paremman tulevaisuuden meille kaikille, meidän on tehtävä se mahdolliseksi tänään. Se tarkoittaa muun muassa parempia valintoja ja eläintuotannon vähentämistä.

Eläintuotannon vähentäminen ei yksin ratkaise ekokriisiä, mutta se on merkittävä osa tietä kohti aidosti kestävää elämäntapaa ja kunnioittavaa suhtautumistamme ympäristöön. Eettinen kuluttaminen tarkoittaa eläinten oikeuksien näkökulmasta myös muita valintoja kuin ruokaa. Emme esimerkiksi tarvitse turkkeja tai eläinkokeilla testattua kosmetiikkaa tai kodin puhdistusaineita.

Jos meillä on mahdollisuus kuluttaa eettisesti, meillä on myös vastuu tehdä niin. Yksilön lisäksi vastuu on valtioilla, päättäjillä, yrityksillä ja instituutioilla. Se miten käytämme nyt hyväksemme eläimiä ja luonnonvaroja, on kestämätöntä. Tulevaisuuteen voimme silti vaikuttaa. Nyt tehdyt päätökset määrittelevät sen, millainen maailma tulevaisuudessa on.

Osoita tukesi eläinten oikeuksille Animalian jäsenenä

Yhteiskunta, joka ottaa eläinten oikeudet huomioon, on kestävämpi ja empaattisempi – myös ihmisille. Jäsenenä olet mukana rakentamassa Suomea, jossa eläinten oikeudet ja hyvinvointi ovat kaikkien yhteinen asia. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa!

Auta eläimiä Animalian jäsenenä. Jokainen eläimistä välittävä on tervetullut mukaan. Kuvituskuvassa nauta ja ihminen.

Kuvat: Pixabay, Jo-Anne McArthur / We Animals

Lue lisää eettisistä valinnoista