Lemmikkieläinten kohtelussa on korjattavaa

Onko koiran, kissan tai vaikka käärmeen pitäminen lemmikkieläimenä ongelmatonta? Ei ole, sillä me ihmiset rajoitamme aina eläinten mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, kun otamme ne hoiviimme. Lemmikkieläinten hyvinvoinnin eteen voi jokainen tehdä kuitenkin paljon.

Lemmikkieläinten kasvatukseen liittyy paljon asioita, joissa olisi parannettavaa. Eläimiä jalostetaan sairaiksi, niitä kasvatetaan ala-arvoisissa olosuhteissa ja hankitaan liian kevyin perustein. Kaiken tämän vuoksi myös lemmikkieläimet ja niiden pito tarvitsevat yhteiskunnallista keskustelua.

Lemmikkieläimilläkin on oikeus lajityypilliseen käyttäytymiseen

Animalia hyväksyy lemmikkieläimen pidon siinä tapauksessa, että eläimelle ei aiheudu siitä kärsimystä ja eläimellä on mahdollisuus elää ja käyttäytyä lajilleen sekä rodulleen tyypillisellä tavalla. Kun hankkii lemmikkieläimen, on varmistettava, että valmiudet taata eläimelle hyvä elämä ovat riittävät. Eri eläinlajien erityistarpeet on huomioitava. Mikäli se ei ole mahdollista, kyseisiä lajeja ei tule ottaa ihmisen hoitoon. Eläimen kouluttamisen tulee perustua toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä eläintä saa koskaan säikytellä tai kohdella väkivaltaisesti koulutuksen nimissä.

Kuten kaikkeen eläintenpitoon, myös lemmikkieläinten pitoon liittyy riski siitä, että eläimen tarpeet ja niiden toteuttaminen jäävät toissijaisiksi. Tästä syystä Animalia suhtautuu varauksella myös lemmikkieläinten kasvatukseen ja pitoon.

Lemmikkieläinten jalostus voi aiheuttaa kärsimystä

Monia lemmikkieläinlajeja jalostetaan ulkomuodon tai käyttötarkoituksen perusteella. Eläinjalostuksessa tulisi aina ensisijaisesti huomioida eläimen terveys ja hyvinvointi. Eläimille ei tulisi jalostaa sellaisia kärjistettyjä piirteitä, jotka aiheuttavat eläimille terveysongelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi lyhyeksi jalostetun kuonon aiheuttamat hengitysvaikeudet, ihotulehduksille altistava poimuille kerääntyvä iho tai silmävaivoille altistavat kiertyvät silmäluomet.

Jalostus lisää myös erilaisia perinnöllisiä sairauksia, jos jalostettavan rodun yksilömäärät ovat pieniä tai jalostuksessa käytetään toisilleen läheistä sukua olevia yksilöitä. Jalostuksen tuomista merkittävistä hyvinvointiongelmista kärsivät myös monet muut lemmikkieläimet kuin koirat. Esimerkiksi tietyt kissarodut kärsivät lyhyen kuonon aiheuttamista hengitysvaikeuksista ja osalla kissaroduista esiintyy nivelsairauksia. Marsujen pitkät turkit vaarantavat hoitamattomina niiden terveyden, ja karvattomiksi jalostetut rodut ovat alttiita kylmettymiselle ja niin edelleen.

Pentutehtailu kukoistaa lemmikkieläinten kasvatuksessa

Lemmikkieläimiä kasvatetaan myytäväksi usein hyvin kyseenalaisissa ja tehdasmaisissa oloissa. Tällainen eläinten tehtailu lemmikkikauppaa varten on erittäin ongelmallista. Ihmisen hoidossa pidettävien eläinten yksilöllinen hyvinvointi on varmistettava koko niiden elämän ajan. Lemmikkieläintä hankkivan ihmisen tulisi aina tutustua eläimen kasvatusolosuhteisiin. Ostajan vastuulla on varmistua siitä, että hän ei tue eläinten hyvinvointia polkevaa lemmikkituotantoa.

Kannattaa muistaa, että pentutehtailua esiintyy yleisesti koirien lisäksi myös kissojen kasvatuksessa. Pentutehtailuun liittyy usein myös lemmikkieläinten salakuljetus ulkomailta Suomeen myytäväksi.

Kodittomat lemmikkieläimet tarvitsevat koteja

Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota lemmikkieläimelle hyvä koti ja haluat hankkia eläimen seuraksesi, paras vaihtoehto olisi ottaa hoitoon löytöeläin tai muu koditon eläin. On kuitenkin muistettava, että jokainen eläin on yksilö ja yksilöiden välillä voi olla suuriakin eroja käyttäytymisessä. Eläimeen ja sen taustaan kannattaakin tutustua mahdollisimman hyvin, jotta mahdollisilta ongelmilta eläimen ja ihmisen yhteiselossa voidaan välttyä.

Kodittomia lemmikkieläimiä kannattaa kysellä ensisijaisesti eläinsuojeluyhdistyksiltä ja löytöeläintaloista. Suomeen tuodaan myös paljon ulkomailta niin sanottuja rescue-koiria. Nämä koirat ovat joutuneet kotimaassaan hylätyiksi ja usein kyseisessä maassa kodittomia koiria on niin paljon, että niille ei löydy paikallisesti uusia koteja. Mikäli harkitset rescue-koiran hankintaa, kannattaa tutustua Responsible Rescue -sitoumuksen allekirjoittaneisiin järjestöihin.

Kun eläintä kohdellaan huonosti

Jos näet jonkun kohtelevan eläintä huonosti, tulisi toiminta mennä aina keskeyttämään. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai huomaat eläimen huonon kohtelun vasta jälkikäteen, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä paikkakunnan eläinsuojeluneuvojaan tai eläinsuojelusta vastaavaan viranomaiseen. Erittäin kiireellisissä tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä suoraan poliisiin tai valvonta- tai kunnaneläinlääkäriin.

Eläinsuojeluvalvonta Suomessa kuuluu periaatteessa viranomaisten hoidettavaksi, mutta käytännössä vapaaehtoinenkin toiminta on välttämätöntä. Varsinaisia eläinsuojeluviranomaisia ovat Suomessa poliisi, valvonta- ja kunnaneläinlääkärit sekä terveystarkastaja. Heidän lisäkseen on pieni joukko lääninhallitusten valtuuttamia vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat tekevät tärkeää työtä eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Huolehditaan lemmikkieläimistä hyvin

Lemmikkieläimet eivät ole meitä varten, vaan ne ovat omia, arvokkaita yksilöitään, jotka ansaitsevat hyvää kohtelua. Jokaisen meistä tulee huolehtia, että vaikutuspiirissämme olevat lemmikkieläimet voivat mahdollisimman hyvin. Harkitse siis aina tarkoin, onko sinulla resursseja huolehtia lemmikkieläimestä, ennen kuin edes harkitset lemmikkieläimen ottamista. Pelkkä eläinrakkaus ei koskaan riitä, vaan eläimen hoitamiseen pitää olla myös aikaa, osaamista ja sopivat olosuhteet.

Ihmisen parhaat ystävät ansaitsevat parempaa – tue työtä eläinten hyväksi

Animalia työskentelee ensisijaisesti tuotantoeläinten olojen parantamiseksi, eläinkokeiden korvaamiseksi ja turkistarhauksen lopettamiseksi. Haluamme silti, että myös lemmikkieläinten kohtelu kohenee. Teemme sen eteen töitä mahdollisuuksia mukaan. Muutamia esimerkkejä työstämme:

  • Vaadimme, että kunnat osoittavat kissaongelman ratkaisemiseen on osoitettava lisää resursseja.
  • Löytöeläinten hoidon laatu on varmistettava. Useimmissa kunnissa löytöeläinten talteenottotoiminta on ulkoistettu yksityiselle taholle.
  • Tuemme vähävaraisia rescue-koiratoimintaa tekeviä järjestöjä Romaniassa ja Viipurissa.

Tue työtämme kaikkien eläinten oikeuksien parantamiseksi. Tee kertalahjoitus verkossa tai tilisiirrolla käyttämällä sopivaa viitenumeroa. Kiitos, että välität eläimistä!

Kuvat: Getty Images, Unsplash