Lahjoitus eläimille käytetään eläinten oikeuksien edistämiseen. Kuvituskuva naudasta.
VARO
JEN
KÄYT

Miten lahjoitus eläimille auttaa? 

Lahjoitus eläimille muuttaa miljoonien eläinten tulevaisuuden. Animalian tehtävä on tehdä maailmasta eläinten näköinen. Uskomme, että avain aikamme suuriin haasteisiin – luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen – kytkeytyy siihen, miten kohtelemme eläimiä.  Ratkaisumme on pohjimmiltaan yksinkertainen: annetaan eläimille arvo yksilönä.  

Työtämme on rakentaa eettisesti kestävä tulevaisuus ruuantuotannossa käytettäville eläimille, turkistarhojen eläimille sekä koe-eläimille. Keskitymme työssämme ensisijaisesti näiden suurten, mutta usein näkymättömiin jäävien eläinryhmien auttamiseen. Työmme muuttaa lainsäädäntöä, julkisia hankintoja, asenteita ja kulutusvalintoja.  
 
Lahjoitusten ja jäsenmaksujen ansiosta olemme saavuttaneet merkittäviä voittoja eläimille. Yhteiskunnallinen muutos syntyy hitaasti, mutta varmasti. Työmme on valmista sitten, kun eläinten oikeudet otetaan huomioon yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja eläinten massamittainen hyväksikäyttö ruuantuotannossa, turkistarhauksessa ja koe-eläinlaitoksissa loppuu. Lahjoitus eläimille on tässä työssä korvaamaton apu.

Näin lahjoitus eläimille käytetään

Puolustamme eläinten oikeuksia Suomessa ja kansainvälisesti vuoden jokaisena päivänä. Työssämme keskeisiä arvoja ovat asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Mitä teemmekin, teemme sen aina eläinten puolesta, tietoon perustuen ja yhdessä tuhansien animalialaisten kanssa. Tämän kaiken lahjoituksesi eläimille mahdollistaa:

 • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ja eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.  
  Siinä missä Animalian viestintä näkyy laajalle joukolle ihmisiä esimerkiksi somejulkaisujen kautta, vaikuttamistyömme tapahtuu pitkälti näkymättömissä. Se vie kuitenkin ajastamme suurimman osan. Jatkuva vuorovaikutus poliitikkojen ja muiden päättäjien kanssa on keskeinen osa päivittäistä työtämme. 
   
 • Tuotamme tietoa ja julkaisuja, joiden keskiössä on eläinten oikeuksien huomioiminen. Animalian toiminta perustuu aina tutkittuun, ajantasaiseen tietoon eläinten käyttäytymisestä ja tarpeista. Teemme lisäksi laajasti omaa raportointia ja tutkivaa journalismia vastapainona eläinteollisuuden äänelle.  
 • Teemme ammattimaista mediatyötä eläinten hyväksi. Mitä enemmän eläinten oikeudet näkyvät valtamedioissa, sitä tehokkaammin eläimiä koskevat asenteet muuttuvat. Puolustamme eläinten oikeuksia mediassa ja osallistumme julkiseen keskusteluun. 
   
 • Kampanjoimme ja teemme viestintää, joka auttaa eläimiä.  
  Animalian viestintä tavoittaa kymmeniätuhansia eläinten oikeuksista kiinnostuneita henkilöitä joka kuukausi. Viestintä ja kampanjat yhdistettynä muuhun vaikuttamiseen luo julkista painetta sekä levittää tietoa ja uusia ajatuksia eläinten oikeuksista alati laajemmille yleisöille. 
   
 • Kansalaisvaikuttamisesta voimaa: tuomme ihmisiä yhteen edistämään eläinten oikeuksia.  
  Tarjoamme väyliä edistää eläinten oikeuksia sinulle sopivin keinoin. Halusitpa sitten vaikuttaa peukuttamalla somessa, käyttää ääntäsi eläinten puolesta vetoomuskampanjoissa, tukea rahallisesti tai hypätä aktiivisesti mukaan toimintaan, Animalian kautta löydät elämäntilanteeseesi sopivan tavan auttaa eläimiä. Jokainen eläimiä puolustava on meille animalialainen!  

Varojen käytön jakautuminen

Keräsimme varoja vuonna 2023 yhteensä 564 500 euroa. Näistä tulonlähteistä rahoituksemme muodostui:  

 • 80 % yksityishenkilöiden tekemät jäsenmaksut, kerta- ja kuukausilahjoitukset sekä testamenttilahjoitukset 
 • 13 % sijoitustuotot
 • 7 % valtionavustukset maa- ja metsätalousministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

Emme voisi toimia ilman yksityishenkilöiltä jäsenmaksuina, lahjoituksina tai testamentteina saatavaa tuloa. Pienistä puroista syntyy suuria, ja siksi jokainen lahjoitus eläimille on tärkeä! Yksityisvarainhankinnan tärkeys korostuu etenkin silloin, kun valtionavustusten määrä pienenee.

Ja näin rahojen käyttömme jakautui. Käytimme vuonna 2023 yhteensä 853 000 euroa. Budjetin alijäämän mahdollisti aiempina vuosina saadut suurlahjoitukset.  

 • 23 % viestintä ja mediatyö; eläinten oikeuksista ja eläinsuojelusta tiedottaminen ja ratkaisuista viestiminen, julkiseen keskusteluun ja mielipideilmastoon vaikuttaminen, Animalia-lehti, tiedontuotanto ja julkaisut 
 • 27 % poliittinen vaikuttamistyö ja kampanjointi eläinten suojelun ja oikeuksien parantamiseksi; vuoden pääpainopisteenä turkistarhauskiellon edistäminen  
 • 24 % hallinto, työskentelytilat sekä nykyaikaiset laitteistot ja järjestelmät, joilla varmistetaan huolellinen taloudenpito sekä tehokas ja tietoturvallinen työskentely
 • 11 % vapaaehtois- ja nuorisotoiminta; kampanjointi ja toiminta ympäri Suomen Animalian paikallisosastoissa sekä materiaalit 
 • 14 % varainhankintaan, jolla tavoitamme uusia ihmisiä mukaan auttamaan eläimiä ja turvataan toiminnan jatkuvuus
 • 1 % tuki muille eläinjärjestöille

Miksi käytämme lahjoituksia hallinto- ja palkkakuluihin? 

Toimintamme on ammattimaista, vaikuttavaa ja pitkäjänteistä. Käytämme saamiamme varoja myös hallinto- ja palkkakuluihin, koska yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaaminen eläinten hyväksi vaatii sinnikkyyttä. Palkatut työntekijät voivat sitoutua eläinten oikeuksien edistämiseen kokopäiväisesti. Animalia työllistää tällä hetkellä 11 henkilöä täysaikaisesti ja 1 osa-aikainen työntekijä. Palkkatasomme mukailee yleistä suomalaista keskiarvoa. 
 
Hyvä hallinto tarkoittaa suunnittelua, budjetointia ja huolellista taloudenpitoa. Se vaatii, että tarvittavat tekniset järjestelmät ovat toimivia ja riittävästi suojattuja. Hyvä hallinto ja taloudenpidon seuranta mahdollistaa pitkäjänteisen työn ja keskittymisen aidosti muutosta aikaansaavaan vaikuttamistyöhön eläinten hyväksi.  

Miten lahjoitusten käyttöä ja muuta taloudenpitoa valvotaan?

Hyvä hallinto tarkoittaa myös avoimuutta. Toimintakertomuksemme sekä vuosittaiset tilinpäätöstietomme ja taseet ovat vapaasti luettavissa. Varojen käyttöä seuraa Animalian hallitus sekä hallituksen jäsenistä koottu erillinen talousryhmä. Hallituksen jäsenet toimivat luottamustehtävässä vapaaehtoisesti eivätkä saa työstään rahallista korvausta eivätkä muutenkaan hyödy taloudellisesti Animalian tekemästä työstä. Tilintarkastuksen hoitaa ulkopuolinen toimisto. 
 
Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 23.12.2021.
Lupa on voimassa 1.1.2022 alkaen ja se kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2021/1758. 
 
Poliisihallitus on tarkastanut toimintamme myöntäessään rahankeräysluvan. Raportoimme poliisihallitukselle kerättyjen varojen käytöstä sekä keräys- ja vetoamisen tavoista vuosittain.  
Olemme Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry:n jäsen. VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLa edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita, ja VaLan jäseniltä edellytetään sitoutumista näihin arvoihin.  

Haluatko tietää lisää?

Vastaan mielelläni kysymyksiisi Animalian varainhankintaa ja varojen käyttöä koskien. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia!

Heidi Kivekäs

toiminnanjohtaja

050 384 5072

Lue lisää:

Kuvat: Jo-Anne McArthur, Eepu Näsi, Anni Sairio, Andrew Skowron, Animalian arkisto, Getty Images