Porsitushäkki estää emakoita liikkumasta

Miltä tuntuisi, jos lähes puolet vuodesta eläisit häkissä, jossa et mahdu edes kääntymään? Emakot voisivat siitä meille kertoa, jos osaisivat. Suomessa sikojen kasvatus perustuu suurimmaksi osaksi porsitushäkkikasvatukseen, jossa emakot on suljettu tiineytyksen, synnytyksen ja imetyksen ajaksi kääntymisen estävään häkkiin.

Emakon tuotantokausi alkaa reilun puolen vuoden iässä, kun se tiineytetään ensimmäisen kerran. Sikaemo saa imettää jälkikasvuaan 4–5 viikkoa. Tämän jälkeen porsaat vieroitetaan ja siirretään vieroitusosastolle. Luonnossa emakko vierottaisi porsaat vasta noin 12–17 viikon iässä.

Porsastuotannossa olevien emakoiden keskimääräinen elinkaari on nykyisin kolmen porsimisen mittainen, eli ne teurastetaan noin kahden vuoden iässä. Luontaisesti sika eläisi toistakymmentä vuotta.

Emakot porsivat ja imettävät porsituskarsinassa tai porsitushäkissä. Porsituskarsinassa emakolla on hieman liikkumatilaa ja porsaille suojattu makuualue.

Useimmiten porsiminen ja porsaiden hoito tapahtuu kuitenkin porsitushäkissä, joka estää emakon kääntymisen ja sallii sille vain hieman liikkumatilaa pituussuunnassa. Häkin tarkoituksena on estää porsaiden jääminen emakon alle, joskaan porsaiden kokonaiskuolleisuuden ei ole todettu lisääntyneen emakon liikkumisen sallivissa porsituskarsinoissa.

Emakoita pidetään Suomessa tällä hetkellä kääntymisen estävissä häkeissä noin 9 viikkoa jokaisen porsimisen yhteydessä: Ensin emakkoa pidetään tiineytyshäkissä noin 4 viikkoa ja myöhemmin 4–5 viikkoa porsitushäkissä, kun se imettää poikasiaan. Emakko synnyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa. Näin ollen se viettää 4-5 kuukautta vuodesta tilassa, jossa se ei pysty kääntymään. Liikkumaan se pystyy vain vähän eteen ja taakse.

Emakolla on porsimisen lähestyessä vaistomainen tarve pesän rakentamiseen. Säännösten mukaan niille on annettava olkia tai muuta pesäntekomateriaalia ennen porsimista. Pesäntekoon sopivaa kuiviketta ei kuitenkaan tarvitse antaa, mikäli lietelantajärjestelmä sen estää. Käytännössä pääosa emakoista porsii kuivikkeettomassa ympäristössä vailla kunnollista pesäntekomahdollisuutta. Tilanne muuttuu vasta vuonna 2028, jolloin siirtymäaika porsitushäkkien lattioiden osalta päättyy mahdollistaen lain vaatiman pesänrakennusmateriaalin käytön.

Tanska, Ruotsi ja Iso-Britannia ovat kieltäneet tiineytyshäkkien käytön kokonaan. Norjassa häkkien käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2000 alkaen. Hollannissa emakon sallittu pitoaika tiineytyshäkissä on vain neljä vuorokautta tiineytyksen jälkeen. Sveitsi on säätänyt tiineytettävien emakoiden häkissä pidon enimmäisajaksi kymmenen vuorokautta. Ruotsissa, Norjassa ja Sveitsissä häkkiporsitus on kielletty ja käytössä on vapaaporsitus.

Vuoden 2024 alussa voimaantullut laki eläinten hyvinvoinnista kieltää uusien porsitushäkkien rakentamisen välittömästi sekä tiineytyshäkkien käytön 12 vuoden siirtymäajalla. Nykyisin käytössä olevien porsitushäkkien käyttöä ei laissa kuitenkaan kielletä.

Liikkumattomuus aiheuttaa emakoille sairauksia

Porsitushäkki estää emon ja porsaiden luonnollisen kanssakäymisen. Häkissä pitämisen aiheuttamasta toimettomuudesta voi seurata stereotyyppistä käyttäytymistä. Häkissä pidettävillä emakoilla esiintyy esimerkiksi häkin putkien pureskelua selvästi useammin ja paljon pidempään kuin karsinassa pidettävillä emakoilla.

Tiheä porsimistahti ja siitä johtuvat sairaudet johtavat emakoiden psyykkisiin ja fyysisiin hyvinvointiongelmiin. Liikkumattomuus ja häkissä makaaminen aiheuttavat jalkasairauksia ja tulehduksia. Niveltulehdukset ja makuuhaavat ovat emakoiden yleisiä vaivoja. Jalostuksella aikaansaatu runsas lihamassa rasittaa terveitäkin jalkoja, sillä luusto ja nivelet eivät välttämättä kehity riittävän nopeasti eläimen painon noustessa. Huono hygienia johtaa helposti utare-, kohtu- ja virtsatietulehduksiin.

Sikojen kasvatusta on muutettava

Liikkumisen estävässä häkissä eläminen ei voi olla mielekästä elämää. Sikojen kasvatus, joka perustuu häkkien kaltaisiin ratkaisuihin, ei ole eläinten hyvinvoinnin kannalta hyväksyttävää. Animalian tavoitteena on muuttaa maailmaa niin, ettei tulevaisuudessa nykyisen kaltainen sikojen kasvatus olisi enää mahdollista. Ensimmäisenä askeleena kaikki sikojen kasvatus häkeissä olisi kiellettävä.

Jotta eläin saisi olla taas eläin

Nykyinen eläinteollisuus on tehotuotantoa, jossa eläin on pelkkä koneiston osa. Tälle on saatava stoppi. Tue työtä eläintuotannon korjaamiseksi. Lahjoita nyt!

Lahjoituksen kohde

Lahjoitus eläimille

Lahjoitettava summa

Kuvat: Jo-Anne McArthur, Andrew Skowron