Kaksi minkkiä seisoo häkissä turkistarhalla.
ELÄIN
POLI
TIIK
KA
Eläimet tarvitsevat puolustajia

Ei ole yhdentekevää, ketkä istuvat eduskunnassa ja EU-parlamentissa päättämässä myös eläinten asioista.

Eläimet tarvitsevat puolustajia

Ei ole yhdentekevää, ketkä istuvat eduskunnassa ja EU-parlamentissa päättämässä myös eläinten asioista.

Eläinpolitiikka

Eläimet tarvitsevat edustajia. Niin kauan kuin eläinten oikeuksia ei oteta vakavasti, ei eläinten kohtelu Suomessa parane.

Animalia tekee pitkäjänteistä työtä eläimille paremman Suomen puolesta. Keskeinen osa työtämme on eläinpoliittiseen päätöksen tekoon vaikuttaminen. Vaikutamme lakiprosesseihin tapaamalla poliitikkoja, jättämällä lausuntoja ja osallistumalla erilaisten virallisten työryhmien työhön. Tapaamme puolueiden edustajia ja perustelemme heille, miksi eläinpolitiikan tulisi olla osa jokaisen puolueen linjauksia.

Eläinpolitiikkaan vaikuttaminen on usein näkymätöntä työtä kulisseissa, mutta samalla se on hyvin merkityksellistä. Eläinten asian tuominen poliitikkojen pöydille on keskeinen tapa vaikuttaa siihen, että eläinten kohtelu ja arvostus muuttuvat Suomessa. Emme saa jäädä eläinten oikeuksien takapajulaksi, vaan poliittisten päättäjien on ymmärrettävä eläinkysymysten tärkeys.

Tapaamme vuosittain kymmeniä kansanedustajia, puolueiden muita vaikuttajia sekä lainsäädäntöä valmistelevia ministeriöiden edustajia.

Animalia tuottaa tietoa ja näkökulmia

Animalialla on eläinpolitiikassa kolme päätoimintakohdetta: tuotantoeläimetkoe-eläimet ja turkiseläimet. Tavoitteemme on asteittain parantaa eläinten oloja lainsäädännöllä (eläinsuojelu) ja toisaalta lakkauttaa eläinperäisiä tuotannonaloja ja kannustaa ihmisiä vegaaniseen elämäntapaan (eläinten oikeudet). Lisäksi pyrimme vauhdittamaan esimerkiksi puolueiden sisäisiä eläimiä koskevia prosesseja eli vaikuttamaan puolueiden ohjelmapolitiikkaan ja asetuksiin sekä ylipäätään eläimiä koskevien teemojen nostamiseen.

Animalia tuo tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi ja pitää eläinten puolia myös suljettujen ovien takana – siellä, missä valta sijaitsee. Vaikuttamistyötä tekevät toimistolla muun muassa toiminnanjohtaja, eläinpoliittinen asiantuntija, eläinsuojeluasiantuntija ja kampanjavastaava.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Animalian eläinoikeusvaikuttajien ryhmään voivat liittyä kaikki eläinpoliittisesta toiminnasta kiinnostuneet. Tarjoamme tietoa ja toimintaa!

Liittymällä Eläinoikeusvaikuttajiin saat uusimmat tiedot eri kansalaisaloitteiden vaiheista, eläimiä koskevista laeista ja asetuksista ja syvennät eläinpoliittista ymmärrystäsi. Osallistuminen Telegram-ryhmään ei sido sinua mihinkään. Eläinoikeusvaikuttajat on avoin ryhmä kaikille eläinpoliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille.

Kuva: Stefano Belacchi / Essere Animali / We Animals Media

Alempi kuva: Andrew Skowron

Lahjoita vaikuttamistyöhön

Animalia tekee pitkäjänteistä työtä eläimille paremman Suomen puolesta. Lahjoittamalla  mahdollistat määrätietoisen vaikuttamistyön jatkumisen.

Lahjoituksen kohde

Turkistarhaton Suomi

Lahjoitettava summa