Presidentinvaalit

Suomalaiset ovat huolestuneita eläinten kohtelusta ja oikeuksista. Presidentti toimii Suomessa arvojohtajana, jonka näkökannoilla on merkitystä myös eläinten oikeuksien edistymisessä. Animalia toteutti presidenttiehdokkaille eläinpoliittisen kyselyn, jossa he saivat kertoa omat näkemyksensä eläinten kohteluun ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Ehdokkaille esitettiin seuraavat kysymykset:

  1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa? 
  2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 
  3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia? 
  4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen? 
  5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne? 

Kysely lähetettiin kaikille presidenttiehdokkaille. Pääset suoraan kyselyyn vastanneiden ehdokkaan vastauksiin alla olevista linkeistä.

Mika Aaltola
Li Andersson
Sari Essayah
Pekka Haavisto
Harry Harkimo
Olli Rehn
Alexander Stubb
Jutta Urpilainen

Mika Aaltola

Valitsijayhdistys

Kuva: aaltola2024.fi

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa?  

Kyllä. On tärkeää, että tuettaisiin nykyistä enemmän siirtymistä turkistarhauksesta muihin elinkeinoihin. 

2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää?  

Kasvisruokapainotteinen ruokavalio on terveydelle ja ilmastolle hyödyllistä ja siten kannatettavaa. Ruoantuotanto ja elintarviketuotanto on pidettävä voimissaan.  

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia?  

Presidentti on arvojohtaja, jolla on mahdollisuus nostaa keskusteluun erilaisia aiheita kuten eläinten huonon kohtelun. Ei kuitenkaan vastusta eläinten arvon huomioivaa metsästystä ja kalastusta Suomessa. 

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen?  

Ilmastomuutoksen torjuminen on kriittinen asia Suomelle. Suomi ei kuitenkaan voi olla kaikessa johtovaltio. 

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Meillä on kolme koiraa perheenjäseninä ja niiden tuottama ilo on iso rikkaus elämässämme. Sen myötä eläinystävällisiä valintoja tulee tehtyä päivittäin. Myös vaalityössä ja liikkuessamme nyt maakunnissa valitsemme aina esimerkiksi koiraystävälliset hotellit ja lounaspaikat, jos suinkin mahdollista, koska koiraamme kulkevat usein mukanamme ja vaikuttavat moniin valintoihimme. Olemme tehneet myös lahjoituksia löytöeläinyhdistyksille. 

Li Andersson

Vasemmistoliitto

Kuva: Antti Yrjönen

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa? 

Kannatan ehdottomasti. Turkistarhaus on epäeettinen elinkeino, joka perustuu villieläinten pitämiseen täysin luonnottomissa oloissa häkeissä ilman mahdollisuutta lajityypilliseen elämään. Eläimille aiheutetaan kärsimystä pelkästään ihmisten luksuskulutustuotteiden valmistamisen vuoksi. Lisäksi se on kannattavuusvaikeuksien kanssa kamppaileva ala, johon liittyy uusien viruspandemioiden riski. Turkistarhaus on kiellettävä ja tarhaajien siirtymistä muille elinkeinon aloille on tuettava. 

2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 

Kyllä on. Kasvispainotteinen ruoka on hyväksi eläimille, ympäristölle ja terveydelle. Kasvispohjaisen ruoan lisääminen on maailmanlaajuisesti tehokkaimpia keinoja hillitä metsäkatoa ja ruoantuotannon päästöjä sekä eläinten kärsimystä. 

Mielestäni Suomessa tulisi vahvasti tukea kasviproteiinien tuotantoa, tuotekehitystä ja kasvua sekä suosia julkisissa hankinnoissa kasviperäisiä tuotteita. Kasvipohjaiset eläinperäisten tuotteiden korvikkeet ovat kovassa kasvussa ja voivat toimia Suomelle vientivalttina. 

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia? 

Pitäisin aihetta esillä puhumalla eläinten oikeuksien puolesta. Pyrkisin johtamaan esimerkillä tarjoamalla vierailleni kasvisruokaa ja edistämällä eläinystävällisiä hankintoja sekä päätöksiä laajemmin. 

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen? 

Ilmastokriisi on aikamme suurin uhka niin ihmiselle, luonnolle kuin turvallisuudelle. Haluan nostaa ilmastokriisin ulkopolitiikan keskiöön. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen syvenemisen ehkäisemiseksi. Käytännössä tämä on presidentin roolissa suomalaisen yhteiskunnan ekologisen jälleenrakentamisen johtamista ja kansainvälisissä yhteyksissä muiden yhteiskuntien tukemista samaan suuntaan. 

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Olen ollut kasvissyöjä 19-vuotiaasta lähtien. Vältän muutenkin eläinperäisten tuotteiden kuluttamista. 

Sari Essayah

Kristillisdemokraatit

Kuva: Sakari Röyskö

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa? 

Elinkeinonvapauden suojassa toimivan elinkeinon kieltäminen edellyttäisi pätevää syytä ja korvausjärjestelmää. Jos eurooppalainen kansalaisaloite ja suomalainen kansalaisaloite turkistuotannon kieltämisestä hyväksytään, kunnioitan niiden tavoitetta turkistuotannon rajoittamiseksi. Joka tapauksessa jo nyt turkiseläinten hyvinvoinnista ja eläintensuojelun periaatteiden toteutumisesta pitää huolehtia hyvin, samoin bioturvasta mm. lintuinfluenssan torjumisesta. Kuluttajat voivat myös omilla valinnoillaan vaikuttaa. Itse en käytä turkiksia. 

2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 

Painottaisin kokonaisuudessaan sekä tuotantoa että kulutusta monipuolisesti kotimaisille tuottajille ja lähiruokaan. Kotimaisten kasvisten osuutta kulutuksessa olisi syytä lisätä sekä terveydellisistä syistä että omavaraisuuden näkökulmasta. Samalla tulee huolehdittua hiilijalanjäljestä, puhtaasta ja ravitsevasta ruuasta, kotimaisen tuotannon tulevaisuudesta ja huoltovarmuudesta. Suomalaisella maataloudella on mittavat mahdollisuudet hiilensidonnassa ja kiertotaloudessa. 

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia? 

Olen valmis presidenttinä puhumaan eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta, ja presidentin omalla lemmikillä voi myös nostaa asiaa esille. 

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen? 

Pitäisin esillä sitä, että luontokadon torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa maatalouden, metsätalouden, vesi- ja meriluonnonvarojen hoito ovat ratkaisevassa roolissa. 

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa   arjessanne? 

Luotan kotimaiseen tuotantoon ja suosin suomalaista hankinnoissani, koska meillä mm. tuotantoeläinten hyvinvointikriteerit ovat korkeammat. Pyrin kierrättämään ja vältän turhia hankintoja. Ajattelen, että luontoystävällinen toiminta kokonaisuudessaan on usein myös eläinystävällistä.  

Pekka Haavisto

Valitsijayhdistys / Vihreät

Kuva: Ilkka Vuorinen

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa? 
 
Kannatan. Turkistarhaus on menneisyyden ala sekä taloudellisen kestävyyden että eettisyyden näkökulmasta. Eläinsuojelukysymyksillä tulee tulevaisuudessa olemaan entistä suurempi painoarvo kuluttajien tehdessä valintojaan. Valtaosa suomalaisista kannattaa turkistarhauksen lopettamista. Turkistarhaukseen kohdistuu myös maailmalla entistä kriittisempiä kysymyksiä, myös terveysturvallisuuteen liittyen. Ruotsi on jo päättänyt luopua turkistarhauksesta siirtymäajalla. Mielestäni yhteiskunnan tulisi korvata täysimääräisesti turkistarhoille kustannukset siirtymisestä kestävämpiin tuotteisiin ja tuotantotapoihin. 
 
2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 
 
Eläinten hyvinvointi, sosiaalinen kestävyys ja ympäristön tila korostuvat yhä enemmän kuluttajien arvoissa ja tuovat kilpailuetua. Kasvipohjaisten proteiinien maailmanmarkkina kasvaa kovaa vauhtia. Suomi voisi olla edelläkävijä uusien kasviproteiinien kehittämisessä ja viemisessä maailmalle. 
Eläinperäisen ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat noin kaksinkertaiset kasvipohjaiseen ruoantuotantoon verrattuna. Siksi on tärkeää vahvistaa kotimaista kasviperäisen ruoan tuotantoa ja vähentää lihan kulutusta merkittävästi. Myös tuotantoeläinten elinoloihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
 
3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia? 

Eläinten oikeuksien toteutumisessa on paljon petrattavaa kaikkialla maailmassa. EU:n eläinten oikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä pidetään yhtenä maailman edistyneimmistä, vaikka siinäkin on puutteita.  Presidentin johtamaan ulkopolitiikkaan kuuluu myös kauppasuhteet. Solmittavissa kauppasopimuksissa on otettava huomioon eläinten oikeuksien toteutuminen kumppanimaissa. 

Suomessa kansalaisaloite eläinten oikeuksien kirjaamiseksi perustuslakiin keräsi tarvittavan määrän nimiä elokuussa 2023 ja siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Eläinten oikeudet ovat selkeästi nykyään laajalti hyvin tärkeitä suomalaisille. Onkin erittäin tärkeää, että oikeuksista käydään keskustelua. Niin maailmaa muutetaan. 
 
4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen? 

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat suurin pitkän tähtäimen uhka yhteiskuntien vakaudelle ja tulevaisuudelle. Niillä on valtavasti kerrannaisvaikutuksia, jotka heijastuvat Suomeen. Maamme on toiminut tässä jo suunnannäyttäjänä ja näin tulee olla myös jatkossa. Presidentillä on suuri vaikutus siihen, onko näin.

Presidentin johtamassa ulkopolitiikassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan tulee olla ytimessä – ne vaikuttavat ratkaisevasti muiden ulkopoliittisten ratkaisujemme kehyksiin. Niitä tulee pitää esillä uusia kauppasopimuksia solmiessa, Suomen tulevalla puheenjohtajakaudella Etyjissä sekä Suomen kampanjassa YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi 2029-30.
 
5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne? 
 
Olen itse ollut melkein koko elämäni kasvissyöjä. Lapsena minua istutettiin monta kertaa koulun ruokalassa ja odotettiin, että olisin syönyt lautasen tyhjäksi milloin mitäkin ruokaa. Onneksi nykyään kasvissyöjät huomioidaan paljon paremmin kouluissa, ja kasvisruoan laatu on parantunut merkittävästi noista vuosista.  

Harry Harkimo

Liike Nyt

Kuva: hjallisharkimo.fi

1.  Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa?   

Uskon turkistuotannon loppuvan luonnollisesti kysynnän hiipuessa. 

2.  Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 

On jokaisen päätettävissä mitä syö. Pidän kasvispainotteisen ruuantuotannon ja kulutuksen edistämistä tärkeänä. Olen itse kasvissyöjä. 

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia? 

Nostaisin epäkohtia keskusteluun. 

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen?  

Ilmaston muutos on aikamme suurin uhka. Presidenttinä haluan vaikuttaa siihen, että ilmastotoimet ja luonnon tila otetaan vakavasti. 

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Olen kasvissyöjä. 

Olli Rehn

Valitsijayhdistys / Keskusta

Kuva: ollirehn2024.fi, kuvaaja: Anton Sucksdorff

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa?  

Ihmisten arvojen ja asenteiden muuttuessa turkistarhaus on hiipumassa ilman varsinaisia kieltojakin. Moni turkistarhaaja toivoo saavansa taloudellista turvaa elinkeinon hallittuun alasajoon. Alan toimijoille on turvattava oikeudenmukainen siirtymä uuteen toimeentuloon. Samalla on huomioitava se, että turkistarhaus on hyvin keskittynyttä alueellisesti. Valtiovallan on tuettava niitä paikkakuntia, joissa turkistarhaus on ollut merkittävä elinkeino.  

2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää?  

Ekologisuuden edistäminen koko yhteiskunnassa ja elämän eri alueilla on tärkeää, tämä koskee myös ruokaan liittyvää kehitystä. Niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta toivon menestystä kotimaiselle kasvispohjaiselle ruoalle meillä ja maailmalla, tätä menestystä on ilman muuta järkevää vauhdittaa. Arvostan sitä, että ruokamme tuottajat ponnistelevat ilmastokuormituksen keventämiseksi, sekä sitä, että moni suomalainen huomioi ympäristökysymykset ruokavaliossaan.  

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia?  

Eduskunnan rooli on päättää asiaan liittyvästä sääntelystä. Presidentin osa on muistuttaa, että luonto on ihmisen ja Suomen kumppani, jota on syytä arvostaa ja kunnioittaa teoissa sekä sääntelyssä.  

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen?  

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaatii globaaleja ratkaisuja. Kansallisissa ratkaisuissa valta on eduskunnalla, mutta ilmastonmuutos kuuluu myös presidentin työlistalle. Olen huolestunut siitä, kuinka käy ilmastotoimille vastakkainasettelun kiihtyessä maailmalla. Tarvitaan vahvaa kansainvälistä ilmastodiplomatiaa, jossa presidentti ottaa myös ison roolin. Suomen on tärkeää toimia jatkossakin ilmastonmuutoksen vastaisen työn eturintamassa, mutta ilman Kiinan, Intian, Brasilian ym. osallistumista täysillä ilmastotalkoisiin emme voi saavuttaa tavoitteitamme.  

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Pyrin kulutuksessani kohtuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Siltä osin kun eläinperäisiä tuotteita käytän, suosin kansainvälisellä mittapuulla korkeilla standardeilla tuotettuja tuotteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kotimaisuuden korostamista.  

Olen eläinrakas ihminen. Ilonamme oli vuosikausia mäyräkoiramme Sessi, joka eli 15-vuotiaaksi ja kuoli kolme vuotta sitten. Odotamme nyt uutta mäyräkoiraa, joka on sovittu hankittavaksi keväällä syntyvästä pentueesta. 

Alexander Stubb

Kokoomus

Kuva: Jussi Ratilainen

1. Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa?  

Uskon, että suhtautumisemme eläimiin tulee muuttumaan tämän vuosisadan aikana. Turkistarhausta koskevaan keskusteluun on mielestäni rakennettu vastakkainasettelu, joka estää järkevien ratkaisujen löytymistä. Nopeana toimena turkiseläinten hyvinvointia olisi pystyttävä parantamaan. Jos turkistarhaus lopetetaan, se tulisi tehdä hallitusti pitkällä siirtymäajalla ja turkistarhaajille olisi varmistettava asianmukainen kompensaatio. 

2. Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää? 

Kasvispainotteisen ruokavalion edistäminen on hyväksi paitsi ilmasto- myös terveyssyistä. Itse en ole puhdas kasvissyöjä mutta olen vuosien varrella siirtynyt enenevässä määrin kasvispitoisempaan ruokavalioon. 

3. Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia?  

Presidentti voi nostaa keskusteluun yhteiskunnallisia epäkohtia. Eläinten kaltoinkohtelu on asia, joka ei kuulu sivistysyhteiskuntaan. 

4. Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen?  

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen on elinehtomme. Luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. 

Presidenttinä haluaisin nostaa ymmärrystä luontopääomamme merkityksestä meidän ihmisten hyvinvoinnille ja nostaa keskusteluun epäkohtia. 

Haluaisin perustaa presidentille oman ilmasto- ja luontopolitiikan pyöreän pöydän. Näin saisimme muodostettua kattavat johtopäätökset, mitä meidän tulee tehdä Suomessa ja miten taas voimme auttaa maailman muita maita. 

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaista työtä emme tee itsellemme vaan nuorille. 

5. Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Pyrin välttämään sellaisia tuotteita, joiden tuotantoon liittyy ongelmia esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin kannalta. 

Jutta Urpilainen

SDP

Kuva: SDP

1.    Kannatatteko turkistuotannon kieltämistä Suomessa?    

Kyllä, siirtymäajalla.   

Turkistarhauksen kielto tulee toteuttaa niin, että se tapahtuu asteittain ja sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti elinkeinonharjoittajien siirtymäaika huomioon ottaen. Pohjalaisena tunnen hyvin turkisyrittäjien tuskan alan muutoksesta. Maailma on kuitenkin muuttunut ja ala on supistunut nopeaa vauhtia.   

Olisi tärkeää työskennellä sen eteen, että vastaava lainsäädäntö hyväksyttäisiin EU:n tasolla ja turkisten tuottaminen ja kauppa kielletään koko unionin alueella.   

2.    Onko kasvispainotteisen ruuan tuotannon ja kulutuksen edistäminen mielestänne tärkeää?   

Kyllä, mutta vastuuta muutoksesta ei saa sälyttää vain yksilöiden harteille. Julkisissa ruokahankinnoissa tulee tukea ilmastoystävällistä ruokaa ja lisätä kasvipainotteisuutta. Lisäksi hankinnoissa on suosittava kotimaista, luomua ja lähiruokaa sekä mahdollisimman lyhyttä ruokaketjua.   

3.    Miten edistäisitte presidenttinä eläinten oikeuksia?   

Presidentti on arvojohtaja, joka voi omalta osaltaan suunnata huomiota yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja virittää keskustelua esimerkiksi eläinten oikeuksista ja kohtelusta. Tämä tulee kuitenkin tehdä puuttumatta hallituksen ja eduskunnan työhön.   

4.    Miten presidenttinä puuttuisitte ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen?    

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat globaaleja ilmiöitä, jotka ovat myös Suomen ulkopolitiikassa keskeisiä kysymyksiä. Suomi on sitoutunut ilmastotavoitteeseen ja hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tästä tavoitteesta on pidettävä kiinni.   

Suomen on toimittava ilmastotyön ja luontokadon torjumisen eturintamassa EU:ssa ja muilla monenkeskisillä areenoilla, kuten YK:ssa, ja vahvistettava kumppanuuksia globaalin etelän maiden kanssa. Ilmastonmuutos lisää eriarvoisuutta. Presidenttinä puhuisin sosiaalisesti kestävästä kehityksestä ympäristöllisesti kestävän kehityksen mahdollistajana. 

Vihreä siirtymä on suuri taloudellinen mahdollisuus suomalaisille yrityksille, ja elinkeinoelämä on siihen vahvasti sitoutunut.  Presidentillä voi olla merkittävä rooli vienninedistäjänä. 

5.    Minkälaisia eläinystävällisiä valintoja teette omassa arjessanne?  

Kunnioitan kaikkea elollista ja opetan samaa myös lapsilleni. Pyrin tekemään järkeviä kulutusvalintoja, välttämään kertakäyttökulttuuria ja panostamaan laatuun – mukaan lukien eettiseen tuotantoon – hankkiessa eläinperäisiä tuotteita. 

Kuva: Joakim Honkasalo / Unsplash