Turkistarhauskiellot lisääntyvät yhä useammassa maassa

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen tai rajoittaneet voimakkaasti sen harjoittamista lainsäädännöllä. Niissä maissa, joissa tarhattavien eläinten elinolosuhteet on määrätty vastaaviksi kuin eläintarhoissa, on turkistarhaus loppunut käytännössä kokonaan. 

Eri puolilla Eurooppaa on odotettavissa lisää valtiollisia päätöksiä turkistarhauksen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta, sillä poliittinen keskustelu aiheesta on vilkasta useissa maissa.  

Euroopan unionin komission toimesta sen tieteellinen komissio on valmistellut raportin turkistarhauksesta, joka valmistui vuonna 2001. Raportissa todetaan, että turkistarhauksessa on puutteita mm. eläinten hyvinvoinnissa ja häkkien koossa suhteessa eläinten kokoon. Turkistarhausta koskevaa direktiiviä ei silti ole tehty. 

Suomessa turkiseläinten häkkikasvatusta on kritisoinut Animalian lisäksi muun muassa Suomen eläinlääkäriliitto. 

Myös koronapandemia on vaikuttanut turkisalaan voimakkaasti. Sen lisäksi, että huutokauppoja voitu korona-aikana normaalisti järjestää, minkkitarhoilla levinnyt koronavirus on aiheuttanut turkistarhauksen lopullisia sekä väliaikaisia kieltoja ja rajoituksia. Kesällä 2023 lintuinfluenssa levisi suomalaisilla turkistarhoilla, joissa tehtiin eläinten joukkolopetuksia.

Animalia on mukana vaatimassa EU:n laajuista turkistarhauskieltoa. Eurooppalainen Fur Free Europe -kansalaisaloite saavutti yli 1,5 miljoonaa vahvistettua allekirjoitusta ja on edennyt komission käsittelyyn. Komissio antaa vastauksensa aloitteeseen vuoden 2023 aikana.

Nykyiset turkistarhauskiellot ja rajoitukset 

 • Alankomaiden parlamentti kielsi kettujen ja chinchillojen häkkikasvatuksen vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2012 päätettiin kieltää myös minkkitarhaus siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2024. Koronaviruspandemian takia kieltoa kuitenkin kiirehdittiin ja minkkitarhaus päättyi Alankomaissa vuoden 2021 tammikuussa. 
 • Belgiassa turkistarhaus on kielletty siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2023. Koronaviruspandemian vuoksi kaikki Belgian turkistarhat lopettivat toimintansa kuitenkin jo vuonna 2021. 
 • Bosnia-Herzegovinassa turkistarhaus on kielletty. Kielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2029. Maan toistaiseksi viimeinen turkistarha lopetti toimintansa jo kesällä 2020. 
 • Espanjassa minkki on määritelty vieraslajiksi, ja uusien tarhojen perustaminen on kiellettyä. 
 • Irlannissa turkistarhaus kiellettiin maaliskuussa 2022.
 • Isossa-Britanniassa turkistarhauksen kieltävä lakiehdotus meni läpi ylähuoneessa vuonna 2000. Sen seurauksena eläinten tarhaus niiden turkkien takia on ollut kiellettyä vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Irlanti ja Skotlanti kielsivät turkistarhauksen pian tämän jälkeen. 
 • Itävallassa on kiellettyä kasvattaa eläimiä turkiksia varten. Laki tuli voimaan vuonna 2004. 
 • Italia kielsi turkistarhauksen joulukuussa 2021. Kielto astuu voimaan vuoden 2022 alussa. Italia keskeytti jo aiemmin turkistarhauksen koronapandemian vuoksi, mutta kiellosta tehtiin lopulta pysyvä.  
 • Japanissa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2006, ja 10 vuoden siirtymäajan jälkeen maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa vuonna 2016.  
 • Kroatiassa turkistarhaus on ollut kiellettyä vuodesta 2018 alkaen, 10 vuoden siirtymäajan jälkeen. 
 • Latvia kielsi turkistarhauksen syyskuussa 2022. Siirtymäaikaa on vuoteen 2028 saakka.
 • Liettua kielsi turkistarhauksen syykuussa 2023. Kielto tulee voimaan 2027 mennessä.   
 • Luxemburgissa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2018. 
 • Makedoniassa kiellettiin turkistarhaus vuonna 2014. 
 • Malta kielsi turkistarhauksen elokuussa 2022. Kielto tuli voimaan heti. Maassa ei ole harjoitettu turkistarhausta, mutta kiellolla halutaan estää turkistarhojen perustaminen maahan myös tulevaisuudessa.
 • Montenegrossa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä. 
 • Norjan parlamentti äänesti turkistarhauskiellon puolesta kesällä 2019. Siirtymäaikaa annettiin vuoteen 2025 saakka.   
 • Puolassa sekä parlamentin ala- että ylähuone ovat hyväksyneet turkistarhauksen kieltämisen. Laki tulisi voimaan vuonna 2023. Lakiesitys menee vielä kertaalleen alahuoneen äänestykseen ja sen jälkeen presidentin hyväksyttäväksi. 
 • Ranska päätti kieltää turkistarhauksen syksyllä 2020. Siirtymäaikaa kiellolle on vuoteen 2026 saakka, mutta marraskuussa 2021 Ranskan senaatti päätti, että tarhauskielto astuu voimaan jo vuonna 2021. Kielto koskee villieläinten eli muun muassa minkkien, kettujen ja supikoirien tarhausta.
 • Romaniassa on käynnissä parlamentaarinen keskustelu turkistarhauksen kieltämiseksi.
 • Ruotsin hallitus muutti maan eläinsuojeluasetusta joulukuussa 1995 lopettaakseen kettujen pitämisen nykyisenlaisissa verkkohäkeissä. Vuodesta 2001 lähtien kettujen kasvattaminen on ollut Ruotsissa sallittu vain tiloissa, joissa ketuilla on kaivamismahdollisuus, virikkeitä ja mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä. Tämä johti kettutarhauksen loppumiseen Ruotsissa. Vuoden 2023 syksyllä kerrottiin, että Ruotsi valmistelee turkistarhauksen täyskieltoa. 
 • Saksassa säädettiin vuonna 2017 eläinsuojelulaki, joka vaatii turkistarhojen eläimille paremmat elinolosuhteet, kuten enemmän tilaa ja minkeille uimismahdollisuuden. Siirtymäaikaa on vuoteen 2022, mutta maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa jo maaliskuussa 2019. 
 • São Paulo, Brasilian osavaltio, kielsi turkiseläinten kasvattamisen vuonna 2015. Brasilia on yksi suurimpia chinchillaturkisten kasvattajamaita. 
 • Serbia kielsi turkistarhauksen vuonna 2019.  
 • Slovakia hyväksyi turkistarhauskiellon vuonna 2019. Laki tulee voimaan vuonna 2021, ja siirtymäaikaa on vuoteen 2025 saakka.  
 • Slovenia teki keväällä 2013 päätöksen kieltää turkistarhaus siirtymäajalla, joka päättyi 1.1.2015. 
 • Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatusta ei ole lainkaan, koska maan eläinsuojelulaki estää sen käytännössä. Esimerkiksi vankeudessa kasvatettavalle minkille edellytetään Sveitsissä järjestettäväksi vähintään kuuden neliömetrin tilat ja yhden kuutiometrin vesiallas. 
 • Tanskassa tehtiin vuonna 2009 päätös, joka kieltää kettujen tarhauksen 15 vuoden siirtymäajalla. Vuonna 2020 koronavirus levisi laajasti maan minkkitiloilla. Tanskan turkistarhojen kaikki minkit tapettiin, ja minkkitarhaus kiellettiin väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun saakka.  
 • Tšekki kielsi turkistarhauksen vuonna 2017. Kielto astui voimaan vuonna 2019. 
 • Ukrainassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.  
 • Unkari kielsi marraskuussa 2020 minkkien, kettujen, hillerien ja nutrioiden turkistarhauksen. Päätös on seurasta koronaviruksen leviämisestä Euroopan minkkitarhoilla. Unkarissa ei tarhattu kielletyksi määriteltyjä lajeja, mutta päätöksellä haluttiin estää se, etteivät turkistarhaajat siirrä toimintaansa Unkariin muista maista.
 • Uuteen-Seelantiin on kiellettyä tuoda minkkejä, mikä käytännössä estää myös minkkien tarhaamisen maassa. 
 • Viro äänesti turkistarhauskiellon puolesta kesäkuussa 2021. Turkistarhaus loppuu maassa 1.1.2026.  
 • Yhdysvalloissa ei ole valtiollista lakia, joka säätelisi turkiseläinten pitoa tai tappamista. Yksikään osavaltio ei ole kieltänyt turkistarhausta, mutta jotkut osavaltiot kieltävät kettujen pitämisen vankeudessa, koska ovat huolissaan tautien leviämisestä luontoon. Kalifornialla on tiukat määräykset kettu- ja minkkitarhoille, mikä tekee tarhauksen siellä kannattamattomaksi. New Yorkin osavaltiossa turkiseläinten lopetus sähköllä on kielletty. Wisconsin ja Utah ovat osavaltiot, joissa turkistarhausta harjoitetaan tällä hetkellä eniten.   

Turkisten myyntikiellot 

Intia kielsi turkisten maahantuonnin vuonna 2017.  

Israel kielsi turkisten myynnin joitain poikkeuksia lukuunottamatta 2021.

Ison-Britannian pääkaupungissa Lontoossa Islingtonin hallintoalue on kieltänyt aitojen turkisten myynnin vuodesta 2020 alkaen. 

São Paulo kielsi turkisten maahantuonnin ja myynnin vuonna 2015. 

Yhdysvallat:

Kaliforniasta tuli vuonna 2019 maan ensimmäinen osavaltio, joka kielsi uusien turkistuotteiden myymisen ja tuottamisen alueellaan. Kieltoa ennen turkisten myynti oli Kaliforniassa kielletty jo West Hollywoodissa,Berkeleyssä, Los Angelesissa ja San Franciscossa.West Hollywood oli ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka on kieltänyt turkisten myynnin.

Massachusettsin osavaltion Wellesley kielsi turkisten myynnin vuonna 2020. Weston seurasi pian perässä ja siitä tuli kesäkuussa 2021Massachusettsin toinen kaupunki, joka kielsi turkisten myynnin kesäkuussa 2021. Vuonna 2021 turkisten myynti kiellettiin myös Massachusettsissa Brooklinen alueella, Floridan Hallandale Beachilla, Coloradon Bouderissa ja Michiganin Ann Arborissa.

   

Turkistarhauskiellot Euroopassa. Kartta on päivitetty lokakuussa 2023.
Turkistarhauskiellot ja lainsäädäntö Euroopassa. Kartta päivitetty lokakuussa 2023.

Sinä voit pelastaa elämän

Ei enää koko elinikää pistelevän verkkopohjan päällä. Animalian tavoitteena on turkistarhaton Suomi. Lahjoita ja laita piste julmuudelle!

Lahjoituksen kohde

Lahjoitettava summa

Lue lisää turkistarhauksesta:

Kuvat: Andrew Skowron, Laura Uotila