Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto: minkkien turkistarhaus aiheuttaa koronavirusriskin

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on julkaissut raportin, jonka mukaan minkkien turkistarhaus aiheuttaa riskin kansanterveydelle. Samaan aikaan suomalaiset houkuttelevat tanskalaisia minkkitarhaajia siirtämään toimintansa Suomeen.

EFSA:n lisäksi useat eri alojen tutkijat ovat julkaisseet kannanoton, jossa he puoltavat minkkitarhauksen kieltämistä. Koronaviruksen on todettu tarttuvan minkkeihin ja leviävän ja muuntuvan niissä tehokkaasti. Myös Suomessa tarhattava supikoira on altis koronavirukselle.

Animalia vaatii yhdessä kansainvälisten eläinjärjestöjen Eurogroup for Animalsin, Fur Free Alliancen ja niiden jäsenjärjestöjen kanssa Euroopan komissiota kieltämään minkkien tarhauksen välittömästi. Turkistarhoilla valmistaudutaan parhaillaan eläinten lisääntymisaikaan.

“Sen sijaan, että Suomeen houkutellaan lisää turkistarhaajia, sekä minkki- että supikoiratarhaus tulisi ajaa alas koko EU-alueella, jos haluamme suojella ihmisiä turkistarhauksen aiheuttamalta koronariskiltä. Jos näin ei tehdä, eläinten lukumäärä moninkertaistuu keväällä, mikä todennäköisesti lisää tartuntoja eurooppalaisilla tarhoilla. Käynnissä on globaali terveyskriisi, jonka aikana kaikki riskit on minimoitava”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

EFSA:n raportissa huomautetaan, että alueilla, joissa on paljon minkkitarhausta, SARS-CoV-virus leviää helposti tarhalta toiselle. EFSA suosittaa, että tarhaajien ja eläinlääkärien tekemän valvonnan lisäksi jäsenvaltiot testaisivat säännöllisesti sekä minkkejä että ihmisiä, jotka ovat eläinten kanssa tekemisissä. Suomen käytäntö tällä hetkellä on se, että turkistarhaajia on ohjeistettu lähettämään itsestään kuolleita eläimiä Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi.

Tutkijat: minkkitarhaus on terveysriski myös jatkossa

Useassa maassa on kansanterveyssyistä rajoitettu tarhausta tai kielletty se kokonaan. Ruotsissa ja Tanskassa on tehty päätökset minkkitarhauksen väliaikaisesta kiellosta vuodeksi 2021. Myös Hollanti nopeutti turkistarhauskieltonsa voimaantuloa ja sulki tarhansa vuoden alussa. Ranska ja ja Unkari kielsivät turkistarhauksen koronaviruksen vuoksi. Belgiassa turkistarhaajat ovat vapaaehtoisesti päättäneet lopettaa eläinten kasvattamisen väliaikaisesti. On tärkeää, että myös muissa EU-maissa tehdään vastaavia päätöksiä.

”On erittäin huolestuttavaa koko Euroopan kannalta, jos Suomessa lisätään minkkitarhausta. Ylipäänsä on vastuutonta, että kunnat, joissa korona juuri nyt leviää ärhäkästi, toivovat lisää minkkitarhausta alueelleen. Toivon, että Euroopan komissio puuttuu asiaan jo tämän pandemian aikana. Tutkijat pitävät minkkitarhausta terveysriskinä myös tulevaisuuden epidemioita ajatellen ja puoltavat siksi tarhauskieltoa”, sanoo Kivekäs.

Turkistarhaus on eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta kestämätöntä ja lisäksi se aiheuttaa terveysriskin ihmisille. Siksi eläinjärjestöt vaativat, että Euroopan komissio kieltää minkkien turkistarhauksen, kasvatuksen, elävien eläinten sekä raakanahkojen viennin ja tuonnin koko EU-alueella.

Lisätiedot

Heidi Kivekäs
Animalian toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi


EFSA: SARS-CoV-2 in mink: recommendations to improve monitoring 

Tutkijoiden kannanotto (pdf): Scientific statement on public health risks from SARS-CoV-2 and the intensive rearing of mink 

Ruokavirasto: SARS-CoV-2 -seurantatutkimukset turkistarhoilla

Yle: Onko tässä Suomen turkisalan pelastus? Maan tiheimmälle turkistarha-alueelle houkutellaan nyt uusia yrittäjiä Tanskasta, missä minkkien tarhaus on kielletty

Kuva: Jo-Anne McArthur / We Animals