O
PET
TA
JIL
LE

Eläinten oikeudet opetuksessa – maksutonta oppimateriaalia

Tutustu Animalian maksuttomaan oppimateriaaliin ja käytä apuna eläinten oikeuksien käsittelyssä eri aineiden oppitunneilla. 

Eläinten oikeuksien käsittely opetuksessa antaa nuorille näkökulmia ympäröivään maailmaan sekä työkaluja tehdä päätöksiä kuluttajana ja aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana.

Eläinsuhteemme on muutoksessa ja se näkyy julkisessa keskustelussa, politiikassa ja kaupan hyllyillä. Eläinten oikeudet liittyvät vahvasti aikamme suuriin ratkaistaviin haasteisiin, ilmastonmuutokseen ja pandemioihin, mutta myös arkisiin päätöksiin esimerkiksi ruokakaupassa, vaateostoksilla ja vaaliuurnilla.  

Opetussuunnitelma antaakin hyvin mahdollisuuksia eläinten oikeuksien opetukseen läpi koulutaipaleen. 

Animalia tarjoaa maksutonta materiaalia opetuksen tueksi. Materiaalin tarkoituksena on tarjota tietoa eläimistä yhteiskunnassamme ja kannustaa miettimään tapoja, joilla nuori voi itse vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Tällä hetkellä materiaali painottuu 7–9-luokille ja toisen asteen oppiaineisiin.

Animalian maksuton materiaali eläinten oikeuksien käsittelyyn opetuksessa

Eläimille oikeuksia – oppilaan opas yläkouluille ja lukioon

Eläimille oikeuksia on yläkouluille ja lukioille suunnattu vihkonen eläinasioista keskustelemiseen esimerkiksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian oppitunneilla. Vihko on jaettu eri aihealueisiin ja jokaisen aiheen lopussa on kuhunkin teemaan liittyviä tehtäviä. Helppo tapa tuoda eläinten oikeudet opetukseen.  
 
Kohderyhmä: biologian, maa- ja metsätalouden, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneille, erityisesti yläkouluihin ja lukioon.

Voit tilata esitettä maksutta SubjectAid-palvelun kautta. Yksittäisiä kappaleita voit tilata myös suoraan toimistoltamme sähköpostitse: martta.kinnunen(at)animalia.fi

Erityisiä eläimiä – leikkejä ja tehtäviä eläinsuhteen pohtimiseen

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tuottama toiminnallinen opas auttaa käsittelemään eläinten oikeuksia opetuksessa leikin keinoin. Oppaaseen on koottu eläinaiheisia leikkejä, jotka auttavat lähestymään eläinteemaa lasten ja nuorten kanssa.

Kohderyhmä: opettajille ja erilaisille lasten ryhmien ohjaajille. Sopii hyvin myös varhaiskasvatukseen ja alaluokille. 

Esitettä voit tilata painettuna versiona osoitteesta martta.kinnunen(at)animalia.fi.

Kouluvierailumateriaali opettajan käyttöön

Kouluvierailumme ovat tauolla, mutta kouluvierailijoiden käyttämää luentomateriaalia voi vapaasti käyttää itsekin. Valmiiksi mietityt oppituntien rungot käsittelevät eläinten oikeuksia eri näkökulmista. Voit ladata diasarjat erilaisille oppitunneille ja taustamateriaalista löydät tietoa oppitunnin pidon tueksi.

Kohderyhmä: yläkoulut ja lukiot 

Tuotantoeläimet 45 min

Lyhyelle vierailulle sopiva runko. Lataa Issuusta.

Perusvierailu 75 min

Sisältää pohdintatehtäviä sekä Animalian päätoimintakohteiden diat (valitse aiheeksi koe-, tuotanto- tai turkisteema). Lataa Issuusta.

Etiikka, yläaste, 75 min

Sisältää runsaasti pohdintatehtäviä! Lataa Issuusta.

Etiikka, lukio 90 min

Sisältää runsaasti pohdintatehtäviä! Lataa Issuusta.

Taustamateriaalit

Taustamateriaalista löydät tarkempia tehtäväohjeistuksia ja kouluvierailulla käsiteltäviin teemoihin liittyvää taustatietoa. Käytä taustamateriaalia yhdessä kouluvierailumateriaalin diojen kanssa.

Animalian YouTube-kanavalla materiaalia eläinoikeusaiheiden käsittelyyn

Youtube-kanavaltamme löydät esimerkiksi eläinkokeista kertovan Eläinkokeiden järjettömyys -animaation, kaloista kertovan animaatiosarjan sekä soittolistan, jolle olemme koonneet eläinten tunteista ja lajityypillisestä käyttäytymisestä kertovia videoita.

Tutustu myös:

Kuvat: Anni Sairio, Andrew Skowron, Laura Uotila, Animalian arkisto, Getty Images