Present State and Future Prospects of Fur Farming in Finland

Jaa verkkojulkaisu Summary The aim of the report is to explore the structural change taking…

Johtopäätökset ja suositukset

Jaa verkkojulkaisu Yhteenveto ja johtopäätökset Raportin tarkoituksena oli luoda katsaus turkistarhauksen nykytilaan Suomessa sekä pohtia…

Siirtymäajan tukimuotoja: Kotimaisia esimerkkejä

Jaa verkkojulkaisu Paperiteollisuuden rakennemuutos Metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena on lakkautettu useita paperitehtaita paikkakunnilla, joissa niillä oli…

Siirtymäajan tukimuotoja: Kansainvälisiä esimerkkejä

Jaa verkkojulkaisu Yleiskatsaus Useimmissa Euroopan unionin maissa turkistarhaus on kielletty joko kokonaan tai osittain, ja…

Turkistarhausalan merkitys paikallisella tasolla

Jaa verkkojulkaisu Työllistävä vaikutus Turkistarhauksen merkitys korostuu alue- ja paikallistalouden tasolla. Kuntakohtainen tarkastelu osoittaa, että…

Turkisten tuonnin ja viennin arvo, työllistävä vaikutus ja maksetut yhteisöverot

Jaa verkkojulkaisu Turkisten tuonnin ja viennin arvo Suomi on pieni avoin talous, jossa vientituloilla on…

Perustietoja turkistarhauksesta Suomessa

Jaa verkkojulkaisu Turkistarhaustoimialan (TOL-koodi 01491) perustiedot -tilastossa oli alun perin 1 138 turkistarhausalan toimipaikkaa, joista…

Johdanto ja tiivistelmä

Jaa verkkojulkaisu Johdanto Turkistarhauksen kannatus laskee sekä Euroopassa että Suomessa vuosi vuodelta. Alan kannattavuus on…

Ruoan tulevaisuus – Miten ruokajärjestelmien eläinkysymys asettuu osaksi laajempaa ekologista siirtymää?

Takaisin Eläinoikeusraportin pääsivulle Jaa artikkeli Lähivuosikymmeninä ruokajärjestelmien tulevaisuus riippuu siitä, miten joukkoon avainongelmia pystytään vastaamaan.…

Eläinten suojelusta eläinten oikeuksiin – modernin eläinliikkeen synty ja saavutukset

Takaisin Eläinoikeusraportin pääsivulle Jaa artikkeli Eläinaktivistit haluavat lopettaa kaiken lihantuotannon ja eläinten pidon! Kaikkihan me…