Eläinten käyttö viihteenä on usein epäeettistä

Suurin osa eläinten käytöstä viihteenä aiheuttaa niille tavalla tai toisella kärsimystä – joko suoranaisena fyysisenä kärsimyksenä tai ahtaiden tilojen, puutteellisen hoidon ja jatkuvan hälinän aiheuttamana psyykkisenä pahoinvointina. Ongelmat jäävät satunnaiselta vierailijalta helposti huomaamatta eläinten torkkuessa häkeissään tai esittäessä niille opetettuja temppuja.

Animalia suhtautuu kriittisesti eläinten käyttöön viihteenä esimerkiksi sirkuksissa, delfinaarioissa, erilaisissa eläinnäytöksissä, eläintarhoissa ja muissa viihdetarkoituksissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Eläintarhojen taso vaihtelee suuresti

Eläintarhoja perustellaan usein uhanalaisten lajien säilyttämisellä, mutta todellisuudessa vain pieni osa eläintarhan lajeista on suojeltavia. Maksavan yleisön houkuttelemiseksi on kerättävä näyttäviä ja eksoottisia lajeja, kuten esimerkiksi erilaisia apinoita, jotka kuuluvat yleisön suosikkeihin. Suomessa on viisi suurta sekä muutamia pienempiä villieläimiä pitäviä eläintarhoja.

Eläintarhoissa eläimet edustavat ensisijaisesti lajiaan, eivät itseään, jolloin eläimellä ei ole juuri yksilöarvoa. Eläin voikin joutua poistolistalle esimerkiksi sopimattoman sukupuunsa vuoksi. Harvinaisten lajien yksilöitä myös kuljetetaan paljon eläintarhasta toiseen. Tyypillisiä hyvinvointiongelmia ovat tilan puute ja virikkeettömyys. Eläintarhojen taso vaihtelee suuresti ja paikoin eläimillä esiintyy vakavaa stereotyyppistä käyttäytymistä, kuten ympyrän kiertämistä tai toistuvia liikkeitä. Eläimet myös sairastelevat ja syntyvyys on alhainen.

Sirkuseläinten hyvinvointi on heikkoa

EU:n alueella toimii noin tuhat sirkusta, joissa on sekä villi- että kesyeläimiä. Animalian yksi tavoite eläinlakiin on ollut luonnonvaraisten eläinten käytön kieltäminen sirkuksissa. Tavoite saavutettiin vuonna 2024 voimaan tulleessa eläinten hyvinvointilaissa, jossa luetellaan sirkuksissa ja eläinnäyttelyissä sallitut eläimet. Listalta poistettiin merileijona, joka oli viimeisenä sallittuna luonnonvaraisena eläimenä mukana. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa on jo täysin kielletty myös monessa muussa EU-maassa, kuten Hollannissa, Belgiassa, Itävallassa, Kroatiassa, Kreikassa ja Maltalla. Myös Ruotsi, Bulgaria ja Iso-Britannia ovat rajoittaneet villieläinten käyttöä sirkuksissa.

Sirkuksessa eläimiä kuljetetaan jatkuvasti paikkakunnalta toiselle. Kuljettaminen aiheuttaa aina eläimelle stressiä ja usein kuljetustilat ovat niin pienet, etteivät eläimet pysty kääntymään tai käymään makuulleen. Kuljetusvaunusta tulee eläinten pysyvä koti, josta ne pääsevät pois vain esiintyäkseen. Isot kissaeläimet viettävät keskimäärin 90 prosenttia elämästään häkeissä.

Sirkuseläimet koulutetaan rankaisemalla ja palkitsemalla. Eläimet ovat ihmiseen verrattuna fyysisesti vahvoja ja niiden hallitsemiseen käytetään helposti väkivaltaisia keinoja. Koska koulutus tapahtuu yleisön silmien ulottumattomissa, on usein mahdotonta tietää todellisista koulutustavoista.

Huonot olot ja liikunnan puute aiheuttavat eläimille stereotyyppistä käyttäytymistä, kuten edestakaisin huojuntaa tai pään heiluttamista. Huonon hygienian takia eläimillä esiintyy sirkusoloissa monia sairauksia, kuten erilaisia infektioita, tuberkuloosia, salmonellaa ja ruoansulatushäiriöitä. Sairaudet leviävät helposti, sillä EU:n terveyslainsäädäntö sallii sirkuseläinten kuljettamisen paikasta toiseen melko vapaasti. Sirkuseläinten suureen kuolleisuuteen vaikuttavat myös tulipalot, liikenneonnettomuudet sekä ruoan ja veden puute.

Eläinten käyttö viihteenä on laajaa

Kulttuurista riippuen voi matkaillessa kohdata lukuisia eläinten viihteenä käyttämisen muotoja. Turisteille voidaan esimerkiksi tarjota mahdollisuutta valokuvata itseään villieläinten pentujen kanssa. Suloiset pennut ovat kuitenkin usein huumattuja. Pentujen kasvaessa ne yleensä tapetaan, koska aikuisia eläimiä ei pidetä yhtä houkuttelevina ja niiden hallinta on vaikeampaa.

Tanssiviin karhuihin törmää monissa Itä-Euroopan maissa sekä muun muassa Intiassa ja Pakistanissa. Karhut ovat yleensä kahlittuina ja niiltä on poistettu sekä hampaat että kynnet. Karhujen hallitsemiseksi niillä on usein myös kivulias lävistys kuonon tai huulien läpi. Myös erilaiset eläintappelut ja koirien usuttaminen karhujen kimppuun ovat joissain maissa yhä luvallista toimintaa.

Elävässä karusellissa eläimet on sidottu tiukasti kiinni karusellin runkoon, jolloin ne pakotetaan kävelemään pyörivän karusellin mukana tunnista ja päivästä toiseen. Eläiminä käytetään tavallisesti hevosia. Elävään karuselliin voi edelleen törmätä eri maissa.

Rodeo on suosittu huvimuoto erityisesti USA:ssa, mutta myös Kanadassa ja Brasiliassa. Rodeoon liittyy paljon eläinten julmaa kohtelua ja sitä varten jalostetaan häiriintyneesti käyttäytyviä eläimiä. Espanjan taakkana taas ovat edelleen härkätaistelut. Norsuilla, hevosilla, kameleilla, poroilla ja koirilla ajelu on hyvin tavallinen vetonaula monessa maassa. Eläimiä ei aina kohdella hyvin turistien poistuttua.

Eläinten käyttö viihteenä on yleistä myös delfinaarioissa, joita on vielä paljon ympäri maailmaa. Älykkäiden merinisäkkäiden sulkeminen pieniin altaisiin aiheuttaa niille huomattavia hyvinvointiongelmia. Delfinaariot ja muut merinisäkäspuistot tulisi kieltää, sillä niissä ei koskaan pystytä tarjoamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeita tyydyttäviä olosuhteita eläimille. Animalian on tehnyt vuosikymmeniä töitä delfinaarioiden kieltämiseksi Suomessa. Vuonna 2024 voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki estääkin nykyisin delfinaariotoiminnan Suomessa.

Oletko valmis sankaritekoihin?

Lahjoitus on toimintaa eläinten hyväksi, kaikkien eläinten.
Auta ja tue työtämme nyt!

Lahjoituksen kohde

Lahjoitettava summa

Mitä sinä voit tehdä?

  • Kannattaa aina pohtia, onko eläinten käyttö viihteenä sellaista toimintaa, jota itse haluat tukea. Monen eläintenystävän mielestä se ei ole sellaista.
  • Eläimiä käyttävien sirkusten sijasta kannattaa suosia sellaisia, jotka ovat toiminnassaan sitoutuneet eläimettömiin näytöksiin.
  • Jos haluaa tutustua luonnonvaraisiin eläimiin ja niiden elintapoihin, on eläintarhoja parempi vaihtoehto erilaiset loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä hoitavat keskukset. Näiden ensisijaisena tavoitteena on palauttaa eläimet takaisin luontoon, ja toiminta tapahtuu yleensä eläinten, ei maksavien asiakkaiden, ehdoilla. Tarkista kuitenkin keskuksen taustat ennen vierailua: joskus kyseenalaista yritystoimintaa naamioidaan pelastuskeskuksen toiminnaksi.

Kuvat: Getty Images, Unsplash