Turvallisemman tilan periaatteet Animaliassa

Animalian tapahtumissa ja tilaisuuksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

 

  • Kunnioita toisten fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Älä koske toista ilman tämän lupaa.  
  • Kuuntele ja huomioi toisia. Kohtaathan uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Kunnioita toisten mielipiteitä ja anna puheenvuoro. 
  • Kaikki ovat tervetulleita. Ethän kyseenalaista toisten elämänvalintoja tai kulutustottumuksia. Jokainen tekee osansa hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi.  
  • Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Ethän tee oletuksia esimerkiksi toisen taustasta, sukupuolesta, perhesuhteista tai toimintakyvystä. 
  • Kiinnitä huomiota sanavalintoihin. Älä puhu rasistiseen, pilkkaavaan tai syrjivään sävyyn. Ethän kommentoi toisten kehoa, ruoka-annoksia tai syömistä, vaan anna kaikille keho- ja ruokarauha.  
  • Puutu tilanteeseen, mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Voit myös ilmoittaa asiasta tapahtuman järjestäjälle. 
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.   
  • Rentoudu. Kysymyksiin suhtaudutaan asiallisesti ja erehtyminenkin on osa oppimista.

Animalian tapahtumissa on häirintäyhdyshenkilö, jolle voi luottamuksellisesti tulla puhumaan, jos kokee tai todistaa häirintää tai epäasiallista kohtelua. 

Kuva: Tinksu Wessman: LGBTIQA+ -kuvapankki / Flickr.