Hallitusohjelma­­­­­vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä

Animalia on tehnyt sinnikästä vaikuttamistyötä eläinten oikeuksien saamiseksi hallitusohjelmaan kesästä 2022 saakka. Vaikka lopullinen hallitusohjelma ottaa eläimet huomioon lähinnä resursseina, itse vaikuttamistyö ei mennyt hukkaan.  

Animalia aloitti hallitusohjelmavaikuttamisen hyvissä ajoin. Vaaleissa puolueet ajavat itselleen tärkeitä asioita, joita ne haluavat saada mukaan hallitusohjelmaan.

Vaikuttamistyö hallitusohjelmaa varten on hyvä aloittaa jo noin vuosi ennen vaaleja, jolloin puolueet vasta valmistelevat vaaliohjelmiaan. Tällöin järjestöjen on mahdollista saada omia tavoitteitaan sisällytettyä niihin.  

Vaaliohjelmien valmistelun aikana puolueiden ohjelmatyöstä vastaavat työntekijät tapaavat eri tahojen edustajia. Syksyllä 2022 Animalia tapasi ohjelmatyöstä vastaavia poliittisia asiantuntijoita keskustasta, kokoomuksesta, kristillisdemokraateista, perussuomalaisista, SDP:stä, vasemmistoliitosta sekä vihreistä.  

On hyvä huomioida, että vaikuttamistyötä tekevät paitsi eläinjärjestöt, myös eläintuotannon edustajat. Vaikuttamistyössään Animalia huolehtii siitä, että päättäjille tarjotaan ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa faktatietoa eläimistä ja eläinten oikeuksista. 

Eduskuntavaaleissa 2023 Animalian tavoitteet puolueiden vaaliohjelmiin olivat turkistarhauskielto, toimintasuunnitelma eläinkokeiden lopettamiseksi, eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen, kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin parantaminen, maataloustukien ohjaaminen kasviperäisen ruuan tuotantoon sekä eläinasiavaltuutetun kirjaaminen lakiin.  

Järjestön tavoitteet ovat jo askeleen lähempänä hallitusohjelmaan kirjaamista, jos niitä löytyy puolueiden vaaliohjelmista. Jos asia on otettu vaalitavoitteeksi vaaliohjelmaan, asiaa todennäköisesti edistetään myös hallitusneuvotteluissa. Animalian vaikuttamistyön jäljet näkyivätkin muutaman puolueen ohjelmissa: SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sisällyttivät tavoitteita ohjelmiinsa mainiten muun muassa turkistarhauksen lakkauttamisen ja kasvipohjaisen ruuantuotannon tukemisen.  

Eläinasian edistämistä viestein ja kasvotusten 

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa vaalivoittajaksi nousi kokoomus, joka lähti muodostamaan hallitusta perussuomalaisten, kristillisdemokraattien sekä RKP:n kanssa. Neuvottelut jakautuivat teemoitettuihin pöytiin, joiden aiheet ja osallistujat julkaistiin valtioneuvoston nettisivuilla. Neuvottelut toteutettiin Säätytalolla Helsingissä. 

Neuvotteluvaiheessa neuvottelijoilla on rajallinen määrä aikaa käytettävissään, joten heille välitettävien viestin tulee olla tiivistettyjä, selkeitä ja oikea-aikaisia. Animalia kannusti neuvottelijoita ajamaan neuvotteluissa turkistarhauksen kieltoa, maataloustukien ohjausta lihantuotannosta kasvisruuan tuotantoon, eläinlain avaamista parannuksille sekä eläinasiavaltuutetun viran kirjaamista lakiin. 

Animalia lähetti eduskuntavaalitavoitteensa ja yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotuksensa neuvottelijoille sähköpostitse neuvottelujen alkaessa. Animalia lähestyi eläinpoliittisin tavoittein seuraavia neuvottelupöytiä: maa- ja metsätalouspöytää, EU-poliittista pöytää, luonto- ja ympäristöpoliittista pöytää, ilmastopoliittista pöytää, koulutus- ja tiedepoliittista pöytää, työllisyyspoliittista pöytää sekä puheenjohtajapöytää.  

Lisäksi Animalian työntekijät ja vapaaehtoiset jalkautuivat Säätytalon edustalle neuvottelujen aikaan osoittamaan mieltä ja jakamaan Animalian hallitusohjelmatavoitteista kertovaa esitettä ohikulkeville neuvottelijoille.  

Eläinjärjestöjä ei kuultu hallitusneuvotteluissa 

Valitettavasti eläinten ääni ei kuulunut hallitusohjelmasta neuvottelevien puolueiden tavoitteissa, vaan hallitusneuvotteluissa eläintuotannon etujärjestöillä oli vahva jalansija. Neuvottelijoiden kuultavana kävivät muun muassa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Suomen turkiseläinten kasvattajainliitto FIFUR, Metsästäjäliitto sekä kalastajajärjestöjä. Eläinjärjestöjä ei sen sijaan kutsuttu kuulemisiin lainkaan. Tämä näkyy hallitusohjelmassa: eläinten oikeuksia ollaan entisestään heikentämässä.  

Vaikka eläinten oikeudet eivät näy hallitusohjelmassa, ne nousivat keskusteluun eduskuntavaalien aikana. Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun Eläinpoliittinen vaalikone täytettiin yli 70 000 tuhatta kertaa. Lisäksi Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneissa kysyttiin turkistarhauksen kieltämisestä, sekä Ylen vaalikoneessa lihantuotannon tukien vähentämisestä. Eläinten oikeuksilla on merkitystä myös monille kansanedustajille: enemmistö uusista kansanedustajista kieltäisi turkistarhauksen.  

Tulevalla hallituskaudella Animalian vaikuttamistyö eläinten puolesta on entistä tärkeämpää, jotta eläinten oikeudet eivät jää eläintuotannon intressien varjoon. Animalia jatkaa tiivistä yhteydenpitoa päättäjiin sekä eläinten oikeuksien edistämistä yhteiskunnassa.

Elina Rodriguez
Elina Rodriguez
eläinpoliittinen asiantuntija
Auta eläimiä lahjoittajana

Eläimet tarvitsevat nyt puolelleen jokaisen heistä välittävän ihmisen. Ole mukana lahjoittajana.

Lahjoituksen kohde

Tämä on kotini -kampanjakeräys

Lahjoitettava summa