Terveiset hallitusneuvottelijoille: kansan ja eduskunnan enemmistö haluaa turkistarhaukselle pisteen 

Hallitusohjelmaa ovat nyt muodostamassa kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit, jotka eivät halua kieltää turkistarhausta.

Vaikka nämä puolueet eivät ole vielä turkistarhauskiellon kannalla, yhä useampi kansanedustaja ja puolueen kannattaja on jo turkistarhauksen alasajon kannalla.
 
Kansanedustajista turkistarhauskiellon puolella ovat Ylen vaalikoneen perusteella:   

 • 26 kokoomuslaista 48:sta 
 • 14 perussuomalaista 46:sta
 • 5 RKP:läistä 9:stä 
 • 1 kristillisdemokraatti 5:stä. 


Kaikista kansanedustajista enemmistö kieltäisi turkistarhauksen. Suomalaisista 80 % vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta.

Animalian yksi pääviesteistä hallitusneuvottelijoille onkin: turkistarhaus on kiellettävä. Se on Suomen kansan tahto, se on eduskunnan tahto.   

On siis selvää, että turkistarhaus on yksiselitteisesti kiellettävä.

Sen lisäksi vaadimme, että 

 • maataloustukia tulee suunnata kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijaan. Kasviperäisen ruuan kulutusta tulee lisätä nostamalla eläinperäisten tuotteiden hintaa suhteessa kasviperäisiin 
 • laki eläinten hyvinvoinnista on avattava uudelleen. Muun muassa siirtymäaikoja on lyhennettävä: sikojen tiineytyshäkkien kielto sekä kastraatiokielto on toteutettava lyhyemmillä siirtymäajoilla. Vanhoille parsinavetoille ja porsitushäkeille on asetettava määräaika 
 • eläinasiavaltuutetulle on taattava riittävät toimintaresurssit.

Maataloustuet kestäväksi 

Ylen vaalikonevastauksista selviää myös, että hallitusneuvottelijat vastustavat lihantuotannon tuen vähentämistä ilmastosyistä. Lisäksi vastaajat perustelivat kantaansa usein kestämättömin argumentein, jotka eivät perustu tutkittuun tietoon. 

Kansanedustajista lihantuotannon tukemisen vähentämistä vastustaa Ylen vaalikoneen perusteella:  

 • 35 kokoomuslaista (73 %) 
 • 46 perussuomalaista (100 %) 
 • 7 RKP:läistä (78 %)  
 • 5 kristillisdemokraattia (100 %).  

Terveisemme hallitusneuvottelijoille on: Lihantuotannon tukemista tulee vähentää väistämättä, jos Suomi haluaa saavuttaa ilmastotavoitteensa. Voisiko lihantuotannon tukemisen sijaan painottaa kasvintuotannon ja kasvipohjaisten elintarvikkeiden jalostamisen tukemista? Suomi on jo nyt edelläkävijä monessa kasvipohjaisessa innovaatiossa, ja tähän kannattaisi nyt keskittyä.  

Ylen vaalikonevastausten analyysia voit lukea täällä.   

Eläinlaki avattava 

Keväällä eduskunnan hyväksymä eläinlaki, eli laki eläinten hyvinvoinnista, sisältää joitakin Animaliankin ajamia tavoitteita, mutta silti se on puutteellinen. Esimerkiksi siirtymäajat ovat kohtuuttomia. Porsaiden kirurginen kastraatio ja emakoiden tiineytyshäkit kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Uusien parsinavetoiden rakentaminen ja porsitushäkkien käyttöönotto kielletään, mutta vanhoja ei.  

Siirtymäaikoja tulee lyhentää reilusti ja vanhat parsinavetat ja porsitushäkit tulee poistaa käytöstä määräajan jälkeen.  

Lue lisää eläinsuojelulain uudistuksesta.

Kokoomuksen mahdollisuus 

Kysyimme SEY Suomen eläinsuojelun kanssa puolueiden kantoja myös muihin eläinkysymyksiin ennen kevään vaaleja. Hallitusneuvotteluissa olevista puolueista ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit eivät vastanneet kyselyyn. 

Kokoomus kannattaa osittain tuotantoeläinten häkkikasvatuskieltoa sekä sitä, että EU ottaisi käyttöön uudet vaatimukset lypsykarjan, sikojen, kalkkunoiden ja kanien kasvatukseen. Täysin samaa mieltä kokoomus oli väitteestä, että EU:n lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulisi harkita eurooppalaisen kanasitoumuksen tavoitteiden käyttöönottoa ja eläinten silpomisen, kuten porsaiden kastraation, kieltämistä EU-tasolla. Tästä myös perussuomalaiset oli jokseenkin samaa mieltä.  

Hallitusneuvottelijoista kokoomuksella olisikin nyt suurin mahdollisuus ottaa askel kohti kestävämpää Suomea. Myös RKP:ssä on otettu esiin turkistarhauskysymys, jota käsitellään puoluekokouksessa kesäkuussa. Me Animaliassa jatkamme vaikuttamistyötä sen eteen, ettei eläinten oikeuksia unohdeta uuden hallituskauden aikana.

Taija Rinne
viestintäpäällikkö

Ajankohtaista Animalialta