Suomalaisista 80 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta  

Valtaosa suomalaisista vastustaa nykyisen kaltaista turkistarhausta. Vain 16 prosenttia sallisi turkistarhauksen jatkuvan rajoituksitta.  

Turkistarhauksen vastustus on lisääntynyt Suomessa entisestään, kertoo Taloustutkimuksen loka–marraskuussa tuottama mielipidemittaus. Vuosittain toteutettavan gallupin ovat tilanneet Animalia ja Oikeutta eläimille -järjestö.  

80 prosenttia suomalaisista ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta, jossa eläimet elävät pienissä verkkopohjahäkeissä ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. 

Suomalaisista 33 % kieltäisi turkistarhauksen 5–15 vuoden siirtymäajalla ja 12 % kieltäisi turkistarhauksen mahdollisimman nopeasti. 35 % vastaajista sallisi tarhauksen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Viime vuonna nykymuotoista tarhausta vastustavia oli 71 %. 

Merkittävä osa suomalaisista olisi valmis kieltämään turkistarhauksen heti  

Animalia ja Oikeutta eläimille -järjestö tilaavat mielipidemittauksen turkistarhauksesta kerran vuodessa. Tutkimuksessa kysytään, mikä annetuista vastausvaihtoehdoista kuvaa parhaiten vastaajan mielipidettä turkistarhauksesta. Tänä vuonna uudeksi vastausvaihtoehdoksi lisättiin ”Turkistarhaus tulee kieltää mahdollisimman nopeasti”. Uusi vaihtoehto keräsi heti 12 prosentin kannatuksen.  

”Tämä kertoo siitä, että eläinten turkistarhoilla kokema kärsimys halutaan saada pikaisesti päättymään. Esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi sallii yhä turkistarhauksen, vaikka kansalaiset vastustavat sitä eikä eläinten hyvinvointi voi koskaan toteutua turkistarhalla. Tiedämme, että olennaiset hyvinvointiparannukset ovat lopettaneet turkistarhauksen monessa maassa ja siksi turkisala ei suostu mihinkään merkittäviin parannuksiin Suomessa. Alan kannattavuus on huono ja turkistarhauksen vastustus lisääntyy jatkuvasti. Olisi vihdoin korkea aika lopettaa turkistarhaus hallitusti”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.  

Nykyisen kaltaista turkistarhausta vastustetaan läpi Suomen ja kaikissa ikäluokissa. 15–24-vuotiaista 85 %, 24–36-vuotiaista 81 % ja 50–64-vuotiaista 84 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Erityisesti naiset vastustavat turkistarhausta. Heistä vain 5 % sallisi turkistarhauksen jatkuvan ilman rajoituksia.  

Tarhauskiellot etenevät EU:ssa  

”Yhä useampi EU-maa kieltää turkistarhauksen, viimeisimpinä Latvia ja Malta. Suomi näyttäytyy aina vain huonommassa valossa, kun se sallii yhä tämän kärsimystä tuottavan alan jatkuvan”, sanoo Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa.  

Suomalaisten lisäksi kansalaiset koko EU:ssa tuomitsevat turkistarhauksen laajalti. Fur Free Europe – eurooppalainen kansalaisaloite pyrkii kieltämään turkistarhauksen ja turkisten tuonnin ja myynnin EU:n alueella. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut jo yli 600 000 EU-kansalaista. Suomessa kansalaisaloitekampanjaa vetävät Animalia, Oikeutta eläimille ja SEY Suomen eläinsuojelu.  

Lisätiedot:  

Tutkimuskysymys 2022  

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi turkistarhauksesta?      

Vastausvaihtoehdot:  

1. Turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia myös tulevaisuudessa  

2. Turkistarhausta voidaan jatkaa, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään  

3. Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 15 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa  

4. Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 5 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa  

5. Turkistarhaus tulee kieltää mahdollisimman nopeasti  

6. EOS  

Vastaukset, kaikki vastaajat:  

80 % ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta. (33 % kieltäisi turkistarhauksen 5-15 vuoden siirtymäajalla, 12 % kieltäisi turkistarhauksen mahdollisimman nopeasti ja 35 % sallisi tarhauksen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään)  

16 % suomalaista on sitä mieltä, että turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia.  

4 % vastasi ”en osaa sanoa”  

Tutkimus on tehty atk-avusteisena puhelinhaastatteluna osana Taloustutkimuksen Telebus-tiedonkeruuta. Haastattelujen kohderyhmä on 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tiedonkeruu tehtiin 24.10.-2.11.2022 välisenä aikana.    

Heidi Kivekäs   
Toiminnanjohtaja, Animalia   
puh. 050 384 5072  
heidi.kivekas@animalia.fi    

Kristo Muurimaa   
Kampanja- ja viestintävastaava, Oikeutta eläimille   
puh. 044 722 3352  
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi    

Kuva: Jo-Anne McArthur / The Ghosts In Our Machine / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta