Uusi eläinlaki ei tuo parannuksia tuotantoeläinten enemmistölle

Eduskunta on hyväksynyt uuden eläinsuojelulain. Laki sallii yhä turkistarhauksen, vaikka suomalaiset kannattavat turkistarhauksen lakkauttamista.

Lakiin sisältyy Animalian pitkään ajamia tavoitteita. Esimerkiksi porsaiden kirurginen kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Heti lain tullessa voimaan aletaan porsaiden kastraation yhteydessä velvoittaa tulehduskipulääkitystä ja vuodesta 2027 alkaen lisäksi paikallispuudutusta.  

Uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään heti lain voimaan tullessa. Emakoiden tiineytyshäkit kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään.  

”Valitettavasti nykyisten parsinavettojen ja porsitushäkkien käyttö sallitaan edelleen. Lisäksi siirtymäajat ovat kohtuuttomia. Lain suurimpia puutteita on turkistarhauksen salliminen. Verrokkimaissa eläinten häkkikasvatus alkaa olla jo historiaa. On surullista, että uudella eläinsuojelulainsäädännöllä Suomi ei ole verrokkimaiden tasolla, saati edelläkävijä”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo. 

Valvontaa heikennettiin viime hetkillä perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta 

Animalian mielestä on huolestuttavaa, että uusi laki heikentää eläinsuojeluvalvontaa. Kotirauhan piiriin tehtävä eläinsuojeluvalvonta on jatkossa mahdollista vain tapauksissa, joissa on aihetta epäillä eläimen omistajan tai haltijan syyllistyvän tekoon, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Kotirauhan piiriä ei saa rikkoa enää tilanteissa, joissa on kysymys ainoastaan sakolla rangaistavista teoista tai laiminlyönneistä. Muutos tehtiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta. 

”Olemme pettyneitä siihen, että lakia muutettiin viime hetkillä eläinsuojelutarkastusten osalta heikompaan suuntaan. Lain muutos jättää tarkastusten ulkopuolelle suuren osan eläinsuojelurikkomuksia. Muutos on selkeä heikennys aiempaan lakiin”, Kivekäs sanoo. 

Uuden eduskunnan on aika kieltää turkistarhaus 

Eläinsuojelulain uudistaminen on kestänyt yli kymmenen vuotta. Animalia on tehnyt vaikuttamistyötä koko prosessin ajan ja työ jatkuu yhä. Animalia vaatii, että uusi eduskunta avaa lain pikaisesti uudestaan. 

Tuleva eduskunta voi päättää useista miljoonien eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista, kuten kärsimystä aiheuttavan turkistarhauksen ja broilerintuotannon tulevaisuudesta, siirtymäaikojen lyhentämisestä ja eläinasiavaltuutetun viran vakinaistamisesta.  

”Tulevan eduskunnan on vihdoin aika kieltää turkistarhaus. Suomalaisista 80 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Yli 1,6 miljoonan eurooppalaisen allekirjoittama eurooppalainen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi on kerännyt Suomesta yli 92 000 allekirjoitusta. Suomalaiset eivät halua, että Suomi on viimeinen turkistarhauksen salliva EU-maa”, Kivekäs sanoo. 

Eläinpoliittinen vaalikone auttaa äänestäjiä löytämään eläinten puolella olevat ehdokkaat: animalia.fi/vaalikone 

Lisätietoja: 

Heidi Kivekäs 

toiminnanjohtaja 

Animalia 

heidi.kivekas@animalia.fi 

puh. 050 384 5072 

Ajankohtaista Animaliassa