Nykymuotoista turkistarhausta vastustaa 83 % kansalaisista – täyskiellon kannatus kasvanut 11 prosenttiyksikköä

Kansalaisten asenteet turkistarhausta kohtaan ovat jyrkentyneet viime vuodesta. Suomalaisista 83 % ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta.  

Suomalaisten asenteet turkistarhausta kohtaan ovat muuttuneet negatiivisemmaksi vuosi vuodelta. Tänä vuonna 83 % suomalaista oli sitä mieltä, että turkistarhaus pitää kieltää tai eläimille pitää tarjota huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.* Vuonna 2022 vastaava luku oli 80 % ja vuonna 2021 vielä 71 %.
 
Yksiselitteistä turkistarhauskieltoa vaativien osuudessa on tapahtunut suurin nousu. Turkistarhauksen haluaisi kieltää mahdollisimman nopeasti tai 5–15 vuoden siirtymäajalla 56 % suomalaista. Luku on kasvanut 11 prosenttiyksikköä vuodesta 2022, jolloin tätä mieltä oli 45 % suomalaisista.
 
Niiden ihmisten osuus, jotka sallisivat turkistarhauksen jatkuvan ainoastaan, jos eläimille taataan sellaiset elinolot, joissa ne voivat toteuttaa lajityypillisiä tarpeitaan, on laskenut 8 prosenttiyksikköä 35 prosentista 27 prosenttiin. Turkistarhauksen sallisi ilman mitään muutoksia 13 % suomalaista, kun luku viime vuonna oli 16 %.
 
”Osa niistä ihmisistä, jotka ovat ennen kannattaneet turkistarhojen eläimille parempia oloja, ovat siirtyneet kannattamaan turkistarhauksen täyskieltoa. Suurin osa suomalaisista ymmärtää, että turkistarhoilla ei ole koskaan mahdollista kasvattaa hyvinvoivia eläimiä. Lisäksi tiedetään, että jos turkistarhoilta vaadittaisiin eläinten hyvinvoinnille välttämättömiä parannuksia, kuten maapohjaa kaikille eläimille ja uintimahdollisuutta minkeille, tarhauksesta tulisi taloudellisesti mahdotonta. Turkistarhaus olisi taloudellisesti mahdotonta jo nyt, jos sen pystyssä pitämiseen ei käytettäisi verovaroja”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
 
Koronapandemia aiheutti lisää vastoinkäymisiä alalle, sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja viimeisimpänä lintuinfluenssaepidemia.
 
”On vaikeaa nähdä, että ala tulisi tästä toipumaan, ja olisikin nyt viimeinen hetki laittaa tälle järjettömälle toiminnalle lopullinen piste. Nyt turkistarhoja tarkastetaan lintuinfluenssan varalta, kun samat resurssit voisi ohjata alan lakkauttamiseen tähtääviin toimiin. Turkistarhaus ei ole tulevaisuuden ala, sen tukeminen ei ole kestävää”, sanoo Oikeutta eläimille -järjestön viestintä- ja kampanjavastaava Kristo Muurimaa.

Turkistarhauksen täyskiellon kannatus kasvanut kaikilla alueilla

Turkisalan kannattavuus on laskenut jatkuvasti, ja sen merkitys Suomen kansantaloudelle on marginaalinen. Paikallisille alan merkitys on suurempi. Suurin osa vastaajista, jotka kannattivat kieltoa, valitsivat 5 vuoden siirtymäajan. Tänä aikana valtio tukisi yrittäjien alanvaihtoa.
 
Tulokset olivat melko samanlaisia alueesta riippumatta, ja kaikilla alueilla turkistarhauksen kielto joko mahdollisimman pian tai siirtymäajalla on kasvattanut osuuttaan. Länsi-Suomessa, jossa valtaosa Suomen turkistarhoista sijaitsee, nykymuotoista tarhausta vastustaa yhteensä 82 % vastanneista (2022: 79 %). Turkistarhauksen täyskiellon kannatus kasvoi 9 prosenttiyksiköllä 51 prosenttiin vuodesta 2022.
 
Helsingissä ja Uudellamaalla vastustetaan turkistarhausta edellisvuosien tapaan eniten. Nykymuotoista turkistarhausta vastaan on 91 % alueen vastaajista. Turkistarhauksen haluaisi kokonaan kieltää 72 % vastaajista. Etelä-Suomessa nykymuotoista tarhausta vastustaa 83 %, ja näistä 50 % kannattaa tarhauksen täyskieltoa. Itä- ja Pohjois-Suomessa turkistarhauksella on hieman enemmän kannatusta kuin muilla alueilla. Siellä nykyisen kaltaista turkistarhausta vastustaa 73 % ja 42 % oli täyskiellon kannalla, mikä on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Alueelliset tulokset ovat suuntaa-antavia.
 
Lisätietoa:
 
Heidi Kivekäs


toiminnanjohtaja, Animalia

puh. 050 384 5072

heidi.kivekas@animalia.fiKristo Muurimaa

kampanja- ja viestintävastaava, Oikeutta eläimille 


puh. 044 722 3352


kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi

  • Animalian ja Oikeutta eläimille -yhdistyksen tilaaman kyselyn on toteuttanut Taloustutkimus. Tutkimus on tehty tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna osana taloustutkimuksen Telebus-tiedonkeruuta.
  • Haastattelujen kohderyhmä on 15–79-vuotian väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
  • Tiedonkeruu tehtiin 23.10–1.11.2023 välisenä aikana.
  • Tutkimukseen vastasi 1008 henkilöä.
  • Virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla +/-3,2 prosenttiyksikköä.  

*Suomalaista 83 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta sisältää vastausvaihtoehdot 2–5.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi turkistarhauksesta?20232022
1) Turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja
ilman uusia rajoituksia myös tulevaisuudessa
13 %16 %
2) Turkistarhausta voidaan jatkaa, jos eläimille tarjotaan huomattavasti
lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään
27 %35 %
3) Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 15 vuoden siirtymäajalla
niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa
17 %14 %
4) Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 5 vuoden siirtymäajalla
niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa
25 %19 %
5) Turkistarhaus tulee kieltää mahdollisimman nopeasti14 %12 %
EOS4 %4 %

Artikkelikuva: istock.com / Alexey_Seafarer