Fur Free Europe -kansalaisaloite saavutti yli 1,7 miljoonaa allekirjoitusta!

Turkistarhauksen kieltämistä vaativa eurooppalainen kansalaisaloite suljettiin etuajassa, jotta aloite pääsee mukaan EU:n eläinsuojelulainsäädännön uudistusprosessiin.

Fur Free Europe on eurooppalainen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi ja turkisten tuonnin ja myynnin kieltämiseksi aloitettiin 18.5.2022. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs on yksi seitsemästä aloitteen tekijöistä.

Suomi teki historiaa jo ensimmäisen keräysvuorokauden aikana keräämällä yli 10 000 allekirjoitusta. Suomi oli myös ensimmäinen maa, jossa allekirjoitusten minimimäärä tuli täyteen. Aloitteen allekirjoittajien lukumäärän on ylitettävä valtiokohtainen vähimmäismäärä vähintään seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa.

EU:n eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan

Tammikuussa nimien yhteismäärä ylitti 1,4 miljoonaa, mitä pidetään sellaisena määränä, jolla voidaan varmistaa vaaditut miljoona vahvistettua nimeä. Helmikuussa luku oli kasvanut jo puoleentoista miljoonaan. Nyt 1.3.2023 aloite suljetaan yli 2 kuukautta etuajassa nimimäärällä 1 701 892. Luku sisältää sekä sähköisesti että paperilla kerätyt allekirjoitukset.

Virallisen kansalaisaloitteiden käsittelyn rinnalla EU:ssa on meneillään EU-eläinsuojelulainsäädännön uudistaminen. Marraskuussa 2023 komissiolta odotetaan tuotantoeläinten häkkikasvatuskiellon sisältävää lainsäädäntöesitystä. Tavoitteenamme on, että esitykseen sisällytetään Fur Free Europe -aloitteen vaatimukset. Allekirjoitusten kerääminen on päätetty lopettaa aiemmin, sillä mitä pikemmin allekirjoitukset on vahvistettu, sitä paremmin voimme vaikuttaa komissiossa valmistelussa olevaan lainsäädäntöesitykseen.

Suomessa allekirjoituksia kerättiin reilussa yhdeksässä kuukaudessa 92 789. Määrällisesti eniten allekirjoituksia kerättiin Saksassa.

“En voisi olla ylpeämpi yhteisistä ponnisteluistamme. Kansalaisaloite sai vauhtia ensimmäisestä päivästä lähtien ja tulos osoittaa, että kaikkien mukana olevien organisaatioiden edustamat eurooppalaiset lähettävät komissiolle kristallinkirkkaan viestin: on korkea aika luoda turkistarhaton EU. Uuden eläinsuojelulainsäädännön myötä EU:lla on mahdollisuus lopettaa tämä tarpeeton kärsimys lopullisesti”, kommentoi Eurogroup for Animals -kattojärjestön toiminnanjohtaja Reineke Hameleers.

”Kiitos jokaiselle allekirjoittaneelle! Olemme jälleen kerran osoittaneet, että Suomessa on vakava demokratiavaje turkistarhauksen kieltämiseen suhtautumisessa. On selvää, että kansalaiset haluavat kieltää turkistarhauksen. On suuri ilo olla aloitteentekijänä kaikkien aikojen suurimman nimimäärän keräänneessä aloitteessa!”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Mitä tapahtuu aloitteen nimienkeruun jälkeen?

Tuenilmaisut tulee toimittaa tarkastettavaksi viranomaisille siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuenilmaisun allekirjoittaja on. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien EU:n kansalaisten tuenilmaisujen allekirjoitusten tarkastamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Se tarkastaa verkossa kerätyt tuenilmaisut kokonaisuudessaan vertaamalla niiden tietoja väestötietojärjestelmään. EU-kansalaisaloitteen tuenilmaisujen tarkastuksen ja lukumäärän vahvistuspäätöksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.  Viranomaiset antavat todistuksen hyväksyttyjen tuenilmausten määrästä.

Nimien vahvistamisen jälkeen aloite etenee komission käsittelyyn. Komission edustajat kuulevat aloitteen järjestäjiä henkilökohtaisesti ja Euroopan parlamentissa järjestetään julkinen kuulemistilaisuus, jossa aloite esitellään. Tällöin parlamentti voi myös keskustella aloitteesta täysistunnossa ja antaa siitä päätöslauselman. Puolen vuoden kuluessa siitä komissio antaa virallisen vastauksen, jossa selostetaan, miksi aloitteen perusteella tehdään säädösehdotus tai miksi sitä ei tehdä. Jos komissio katsoo sen aiheelliseksi, se alkaa valmistella virallista lakiesitystä. Tällöin tarvitaan mahdollisesti erilaisia valmistelutoimia, kuten julkinen kuuleminen tai vaikutustenarviointi. Jos komissio tekee säädösehdotuksen, aloite jatkaa normaaliin lainsäädäntöprosessiin. Komissiosta ehdotus siirtyy Euroopan parlamenttiin ja EU:n neuvostoon. 

Eurooppalaiset eläinjärjestöt uskovat vahvasti, että aika on kypsä turkistarhauksen kieltämiselle koko EU:ssa. Fur Free Europe on allekirjoitusten määrän mukaan kaikkien aikojen menestynein eurooppalainen kansalaisaloite.  

Ajankohtaista Animaliasta