Vuoden 2023 eläinoikeuspalkinto Eläinoikeusjuristeille

Animalia myöntää vuosittain eläinoikeuspalkinto Pro Animalian vuoden eläinmyönteisimmälle teolle. Tänä vuonna Animalia palkitsee Suomen Eläinoikeusjuristit ry:n.

Animalian hallitus myöntää vuoden 2023 eläinoikeuspalkinnon Eläinoikeusjuristeille heidän eläinoikeuksien eteen tekemästään uudenlaisesta työstä, jolla he pyrkivät parantamaan eläinten asemaa oikeudellisin keinoin. Heidän tavoitteenaan on tuoda eläinten oikeudet ja itseisarvo perustuslakiin, jossa tällä hetkellä säädetään vain ihmisten oikeuksista. Eläinoikeusjuristien Eläinten oikeudet perustuslakiin -kansalaisaloite keräsi yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan.

Animalian tavoitteena on maailma, jossa eläinten oikeudet tunnustetaan ja eläimillä on itseisarvo. Tämä tarkoittaa, että jokainen eläin on arvokas riippumatta siitä, mitä hyötyä eläimestä on ihmiselle.

“Lähtökohtamme on, että eläinten oikeudet tulee huomioida lainsäädännössä, koulutuksessa ja meidän jokapäiväisessä suhteessamme eläimiin. Ulotamme sosiaalisen oikeuden näkökulman myös muihin eläviin olentoihin kuin ihmisiin: vaadimme väkivallattomuutta ja sorron mekanismien purkamista kaikkien lajien kohdalla. Eläinoikeusjuristien työ pureutuu juuri näihin kysymyksiin”, sanoo Animalian hallituksen puheenjohtaja Erja Laakkonen.

Pro Animalia -tunnustus tuntuu Eläinoikeusjuristien puheenjohtaja Birgitta Wahlbergista hienolta. Työtä on kuitenkin vielä paljon tehtävänä.

”Olemme kovin otettuja ja kiitollisia tästä huomionosoituksesta. Yksi etappi on saavutettu, kun kansalaisaloitetta eläinten perusoikeuksista kannatti yli 50 000 henkilöä. Todellisuus osoittaa, että meidän on osattava kunnioittavammin elää muiden tuntevien olentojen kanssa. Eläinten perusoikeuksista säätäminen, ihmisoikeuksien rinnalle, on se perusta, jolle kunnioittava yhteiselo oikeudellisesti rakennetaan”, Wahlberg sanoo.

Animalia tekee töitä kaikille eläimille paremman maailman puolesta. Animalian tavoitteena on, että voimme kaikki elää myös tulevaisuudessa elinvoimaisella planeetalla.

”Eläinoikeudet eivät ole muusta yhteiskunnasta irrallinen kysymys. Niinpä eläinten oikeudet ovat osa muun muassa ilmastokeskustelua”, Laakkonen sanoo.

”Nykymuotoinen eläinten käyttö ja alistaminen ihmisen tahdon alle merkitsee miljoonille eläimille niiden merkittävää kärsimystä. Se puolestaan linkittyy vahvasti mahdollisuuksiimme selviytyä tällä planeetalla, koska eläinten nykykäyttöä ei voida eristää muun muassa ilmastokriiseistä, lajikadoista tai pandemioiden synnystä. Siten eläinten perusoikeuksien tunnustaminen on merkittävää myös tuleville ihmis- ja eläinsukupolville”, Wahlberg sanoo.

Eläinoikeusjuristien Eläinten oikeudet perustuslakiin -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle joulukuussa.

Aiempina vuosina palkitut.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Erja Laakkonen
Animalian puheenjohtaja
erja.laakkonen@animalia.fi

Birgitta Wahlberg
Eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja
birgitta.wahlberg@abo.fi

Taija Rinne
Animalian viestintäpäällikkö
puh. 050 802 8170
taija.rinne@animalia.fi

Kuva: Sien Photography. Vasemmalta: Juho Saloranta, Birgitta Wahlberg, Visa Kurki, Tarja Koskela, Nina Nyberg ja Venla Mathlein.