Turkisalalle ei saa myöntää investointitukia

Maa- ja metsätalousministeriö yrittää hallituskauden viime metreillä varmistaa turkisalan investointituet. Tämä tapahtuu siitäkin huolimatta, että turkisala on ollut pitkään erittäin tappiollinen ja alan vastustus huomattavaa.

Maa- ja metsätalousministeriö ja valtioneuvosto ovat kiirehtineet kahden asetuksen valmisteluissa, jotka tulevat varmistamaan eläintuotannolle suunnatut investointituet ja niiden tason. Tällä hetkellä lausunnolla on asetus, jolla turkistarha voisi saada investointitukea jopa 2 800 euroa siitokseen pidettävää naaraskettua ja 720 euroa naarasminkkiä kohden.

Animalia on jättänyt helmikuussa lausunnon valtioneuvoston asetuksesta ja nyt maaliskuussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta. Molemmissa lausunnoissa Animalia vaati, että turkistarhat tulee sulkea investointitukien ulkopuolelle. Jos alaa tuetaan, tulee tuet suunnata ainoastaan tarhaajien uudelleenkouluttamiseen ja tarhaamisesta luopumiseen.

Animalian lausunnoissa perusteltiin turkisalan sulkemista investointitukien ulkopuolelle lukuisilla syillä. Turkistalous on kuoleva ala, jonka investointien tukeminen ei ole taloudellisesti, tuottajien näkökulmasta eikä eläinten hyvinvoinnin kannalta perusteltua.

Turkisalan laskusuhdanne on ollut voimakas jo vuosia ja sen talousvaikutukset pieniä. Suomessa toimii enää hieman yli 500 turkistarhaa. Välilliset työllisyysvaikutukset mukaan lukien ala työllistää Suomessa alle 2 000 henkilöä. Yli puolessa yrityksistä henkilötyövuodet jäävät alle yhden eli tarhaustoiminta on osa-aikaista. Kaksi kolmasosaa yrityksistä kuuluu pienimpään liikevaihtoluokkaan, joka on suuruudeltaan 0–99 999 euroa vuodessa. Iso osa vielä sinnittelevistä tarhoista keikkuu konkurssin partaalla.

Turkisalaa tuettiin jo koronapandemian aikana 33 miljoonalla eurolla. Tukea myönnettiin silloin tukien ehtojen vastaisesti myös turkistarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo vuosia ennen pandemiaa. Animalian teettämän ja Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2022 toteuttaman kyselyn mukaan 75 % suomalaisista vastustaakin joko täysin tai osittain turkistarhauksen rahallista tukemista.

Turkistarhauksen kieltäminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille kärsimystä. Ahtaissa ja virikkeettömissä verkkopohjaisissa häkeissä lähes kaikkien lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen estyy. Turkistarhojen eläimet kärsivät tämän vuoksi käytöshäiriöistä, kuten stereotyyppisestä käyttäytymisestä ja kannibalismista, pelkotiloista, apatiasta ja monista sairauksista.

Turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen uudistaminen on ollut vuosia kesken. Koko alan tulevaisuus Suomessa on tästäkin syystä auki. On mahdollista, että asetusta uudistettaessa alan toimintamahdollisuudet Suomessa loppuvat, jos eläinten pito-olosuhteita muutetaan merkittävästi. Tarhaajien itsensäkään kannalta ei ole kestävää, että heitä kannustetaan investointeihin alalle, jonka tulevaisuus on hyvin epävarma. On myös mahdollista, että uusi hallitus tulee tekemään päätöksen alan kieltämisestä Suomessa.

Tämän lisäksi on myös erittäin mahdollista, että turkistarhaus tullaan kieltämään pian koko EU:ssa, kun käsittelyssä oleva eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistus saatetaan loppuun. Yli 1,7 miljoonaa EU-kansalaista allekirjoitti eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan turkistarhauksen kieltoa. EU-komissio tulee huomioimaan myös tämän kansalaisaloitteen päätöksenteossaan.

Myös parsinavetat poistettava asetuksesta

Uusien parsinavettojen rakentaminen kielletään juuri hyväksytyssä eläinten hyvinvointilaissa. Onkin tämän lain vastaista, että parsinavetoille myönnettäisiin edelleen investointitukia. Uusien parsinavetoiden rakentaminen on kiellettyä, ja myös vanhojen parsinavetoiden korjaaminen tulee jättää investointitukien ulkopuolelle. Parsinavetat heikentävät nautojen hyvinvointia eikä niiden käytön jatkamista tule tukea. Parsinavetat tulee poistaa investointitukien piiristä aivan kuten on tehty emakoiden porsitushäkeillekin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus on pian maa- ja metsätalousministerin pöydällä. Eduskuntapuolueiden on pidettävä huoli siitä, että ministeri ei hyväksy asetusta ilman turkistarhojen ja parsinavetoiden sulkemista siitä pois.

Kuva: Laura Uotila

Ajankohtaista Animaliasta