Lausunto valtioneuvoston asetuksesta maatilan investointituen kohdentamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä.

Asetuksen pykälä 10 koskee turkistaloutta ja alalle asetuksen perusteella myönnettäviä investointitukia. Turkistalous on kuoleva ala, jonka investointien tukeminen ei ole taloudellisesti eikä eläinten hyvinvoinnin kannalta perusteltua.

Alan laskusuhdanne on ollut voimakas jo vuosia. Suomessa toimii enää hieman yli 500 turkistarhaa. Yli puolessa yrityksistä henkilötyövuodet jäävät alle yhden eli tarhaustoiminta on osa-aikaista. Kaksi kolmasosaa yrityksistä kuuluu pienimpään liikevaihtoluokkaan, joka on suuruudeltaan 0–99 999 euroa vuodessa. Vuonna 2019 yhteisöveroja maksoi vajaa kolmasosa turkistarhausosakeyhtiöistä (135 kpl, 29 %), kun taas lähes kolme neljäosaa yhtiöistä (364 kpl, 71 %) ei maksanut niitä lainkaan. Alan vaikutus Suomen nettovientiin on 0,2 %. Lisätietoja alan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuuden vaihtoehdoista voi lukea professori Eija Vinnarin tekemästä selvityksestä turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuudesta: https://animalia.fi/exit/

Turkisalaa tuettiin koronapandemian aikana 33 miljoonalla eurolla. Tukea myönnettiin silloin tukien ehtojen vastaisesti myös turkistarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo vuosia ennen pandemiaa. Animalian teettämän ja Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2022 toteuttaman kyselyn mukaan 75 % suomalaisista vastustaakin joko täysin tai osittain turkistarhauksen rahallista tukemista.

Turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen uudistaminen on ollut vuosia kesken. Koko alan tulevaisuus Suomessa on tästäkin syystä auki. On mahdollista, että asetusta uudistettaessa alan toimintamahdollisuudet Suomessa loppuvat. Tarhaajien itsensäkään kannalta ei ole kestävää, että heitä kannustetaan investointeihin alalle, jonka tulevaisuus on hyvin epävarma.

On myös erittäin mahdollista, että turkistarhaus tullaan kieltämään pian koko EU:ssa, kun käsittelyssä oleva eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistus saatetaan loppuun. Yli 1,4 miljoonaa EU-kansalaista on allekirjoittanut eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan turkistarhauksen kieltoa ja EU-komissio tulee huomiomaan myös tämän kansalaisaloitteen päätöksenteossaan.

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille kärsimystä. Ahtaissa ja virikkeettömissä verkkopohjaisissa häkeissä lähes kaikkien lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen estyy. Turkistarhojen eläimet kärsivät tämän vuoksi käytöshäiriöistä, kuten stereotyyppisestä käyttäytymisestä ja kannibalismista, pelkotiloista, apatiasta ja monista sairauksista.

Edellä mainittujen syiden vuoksi vaadimme, että turkistarhat on jätettävä pois tästä asetuksesta ja maatiloille tarkoitettujen investointitukien piiristä.

Ajankohtaista Animaliasta