Eläinjärjestöt kantelivat EU:n oikeusasiamiehelle: komissio ei pidä eläinten hyvinvointia koskevia lupauksiaan

EU-komissio on jättänyt noudattamatta lupaustaan esittää tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämistä. Eläinjärjestöt tekivät asiasta valituksen EU:n oikeusasiamiehelle. 

Animalia sekä yli 30 muuta eläinjärjestöä tekivät Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun, jossa todetaan, että Euroopan komissio on jättänyt noudattamatta antamaansa sitoumusta tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämisestä. Kieltoa vaadittiin eurooppalaisessa End the Cage Age -kansalaisaloitteessa, jonka allekirjoitti 1,4 miljoonaa EU-kansalaista.  

Euroopan komissio vastasi tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämistä vaatineeseen kansalaisaloitteeseen kesäkuussa 2021. Vastauksessaan komissio lupasi esittää vuoden 2023 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen, joka kieltää häkkikasvatuksen asteittain määrätyillä eläinlajeilla. On kuitenkin tullut ilmi, että komissio ei tule julkaisemaan tuotantoeläinasetusta, jonka osana häkkikiellon piti olla. Tämä tarkoittaa, että asetus jää seuraavan komission vastuulle. Koska nykyisen komission ja parlamentin kaudet päättyvät lähikuukausina, ei ole mitään varmuutta siitä, milloin luvattu asetus julkaistaan. 

Kanteluissaan Animalia sekä muut järjestöt totesivat, että EU ei ole toiminut eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevien sääntöjen mukaisesti antaessaan EU-kansalaisten ymmärtää, että häkkikasvatus tullaan kieltämään. Puutteet todistavat hallinnollisista epäkohdista sekä asetuksen (EU) 2019/788 että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tarkoituksen osalta. 

Ennen kuin komissio perui lupauksensa, se ehti vahvistaa useita kertoja työskentelevänsä vuoden 2023 aikataulun saavuttamiseksi. Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides mainitsi kyseisen aikataulun useaan otteeseen julkisesti: esimerkiksi vastauksissaan parlamentin kysymyksiin, eläinten hyvinvointia käsittelevässä EU:n foorumissa sekä useissa Maatilalta ruokapöytään -strategiaa koskevissa tiedonannoissa. 

Ennen kuin järjestöt tekivät virallisen kantelun oikeusasiamiehelle, ne pyysivät komissiota esittämään selkeän aikataulun lainsäädäntöehdotusten julkaisemiselle kuluvan vaalikauden aikana, jotta se täyttäisi End the Cage Age -kansalaisaloitteen osalta tekemänsä lupauksen. Komissio ei kuitenkaan ole antanut tyhjentävää vastausta tähän pyyntöön. 

EU-kansalaiset haluavat eläimille parempaa 

Tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämisen lisäksi 1,5 miljoonaa EU-kansalaista on allekirjoittanut Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan turkistarhauksen ja turkistuotteiden tuonnin kieltämistä Euroopan markkinoille. Vastaus tähän aloitteeseen olisi myös sisällytettävä tuotantoeläimiä koskeviin asetuksiin. Viimeisimmässä Eurobarometri-kyselyssä ylivoimainen enemmistö EU-kansalaisista kertoi selvästi, että he haluavat EU:n tekevän enemmän eläinten suojelemiseksi. 

Eläinten hyvinvointia koskevan ajantasaistetun lainsäädännön julkaisemisen viivästyminen tulee myös kalliiksi eurooppalaisille maanviljelijöille ja elintarvikealan yrityksille, jotka parhaillaan investoitavat uusiin tuotantojärjestelmiin. Elleivät ne saa selkeitä ohjeita tulevasta, ne saattavat investoida järjestelmiin, jotka eivät ole enää tulevaisuudessa hyväksyttyjä.  Vaikka häkkien asteittaista poistamista koskeva asetus on edelleen vireillä, 700 miljoonaa tuotantoeläintä kärsii edelleen häkeissä Euroopassa.  

”Euroopan komissio teki kansalaisille selkeitä lupauksia, mutta totuuden hetkellä se on pettänyt heidät. Tämä kyseenalaistaa EU:n toimielinten keskeisen arvon – demokratian. Eurooppalainen kansalaisaloite perustettiin sen vuoksi, että kansalaiset voisivat osallistua aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon. Mutta mitä hyötyä siitä on, jos heidän ääntään ei edelleenkään kuulla?” sanoo Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals -järjestön toiminnanjohtaja. 

Lue lisää

Eurogroup for Animals 23.11.2023. Ombudsman complaint: the EC has failed to deliver on the animal welfare ECI.

Kuva: Guillaume Périgois / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta