Millaista eläinpolitiikkaa tekivät edelliskauden mepit? 

Uusi EU-parlamentti on juuri valittu, joten nyt on hyvä hetki katsoa myös taaksepäin. Millaista eläinpolitiikka suomalaiset mepit tekivät viime kaudella?

Edellisissä eli vuoden 2019 vaaleissa Suomesta valittiin Euroopan parlamentin jäseniksi eli mepeiksi kokoomuksesta Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa, vihreistä Ville Niinistö, Heidi Hautala ja Alviina Alametsä (1.2.2020 alkaen), SDP:stä Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, perussuomalaisista Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, keskustasta Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, vasemmistoliitosta Silvia Modig sekä RKP:stä Nils Torvalds

Suomen vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen Laura Huhtasaari siirtyi kansanedustajaksi, ja hänen tilalleen Euroopan parlamenttiin nousi Pirkko Ruohonen-Lerner perussuomalaisista. Vihreät sai kesken kauden yhden lisäpaikan Ison-Britannian EU-eron seurauksena.   

Näistä eläinjärjestöjen edellisen Vote4Animals-sitoumuksen allekirjoittivat Silvia Modig, Ville Niinistö, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, Miapetra Kumpula-Natri, Petri Sarvamaa ja Sirpa Pietikäinen. Sitoumus oli rakennettu niin, että siihen pystyi sitoutumaan asiakohtaisesti.

Kaikkiin kohtiin sitoutuivat Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Ville Niinistö, Silvia Modig ja Alviina Alametsä. Henna Virkkunen sitoutui muihin kohtiin paitsi vaatimaan komissiota nimittämään eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta vastaavaa komissaaria. Miapetra Kumpula-Natri sitoutui muutoin paitsi tukemaan kansallisia turkistarhauskieltoja ja vastustamaan EU:ssa turkistarhausta tukevia aloitteita. Petri Sarvamaa sitoutui vain 32-prosenttisesti. Tämän sitoumuksen mukaan siis vihreät mepit, vasemmistoliiton ainoa meppi ja yksi kokoomuksen yleisestä linjasta poikkeava meppi olivat kokonaan eläinten puolella. Sitoumusta ei voi täysin verrata vuoden 2024 sitoumukseen, koska asiakohtia oli eri määrä ja sitoutumisen tapa oli erilainen. 

Mitä täysistunnot kertovat meppien linjasta? 

Katsotaanpa esimerkkejä siitä, millaista politiikkaa nämä mepit ovat tehneet eläinten näkökulmasta edellisellä kaudella. Äänestystulosten löytäminen ei ole helppoa, joten tässä eivät ole mukana kaikki eläinaiheiset äänestykset.

23.10.2019 äänestyksessä oli aiheena, pitääkö kasvinsuojeluaineiden tarhamehiläisille aiheuttamia pitkäaikaishaittoja arvioida tarkemmin. Vastaan äänesti keskustan Katainen. Tyhjää äänesti perussuomalaisten Hakkarainen ja poissa olivat keskustan Pekkarinen ja vasemmistoliiton Modig. Euroopan parlamentti hylkäsi komission muutosesityksen, sillä se ei ottanut huomioon kasvinsuojeluaineiden tarhamehiläisille aiheuttamia pitkäaikaishaittoja. Vastalause tehtiin parlamentissa vihreän ryhmän aloitteesta. 

12.2.2020 äänestettiin siitä, pitääkö komission ja jäsenvaltioiden rajoittaa lemmikkieläimille haitallisia kasvatustapoja. Kaikki puolsivat, paitsi kokoomuksen Sarvamaa oli poissa. 

19.6.2020 täysistunnossa parlamentti perusti eläinkuljetusten ongelmia tutkivan valiokunnan. Samasta aiheesta äänestettiin myös vuonna 2019. Tällä kertaa kaikki suomalaiset äänestivät myönteisesti eläinten puolesta. Pietikäinen valittiin tutkintavaliokunnan (ANIT) jäseneksi. Modig oli varajäsen. 

Kun 22.10.2020 parlamentin enemmistö ilmaisi tukensa lainsäädännöllisille toimille globaalin metsäkadon pysäyttämiseksi, puolet suomalaismepeistä äänesti tyhjää. Metsäkadon pysäyttämiseen ja sitä kautta eläinten puolustamiseen eivät ääntään antaneet perussuomalaiset mepit, kokoomuksen mepit Pietikäistä lukuun ottamatta, keskustan mepit eikä SDP:n Heinäluoma. 

Aktiivisuus vaihtelee mepille tärkeiden teemojen mukaan 

Entäpä sitten yksittäisten meppien aktiivisuus? Sirpa Pietikäinen loistaa eläimiin liittyvillä suullisilla kysymyksillä. Myös Heidi Hautala on ollut niissä aktiivinen. Myös Alviina Alametsä, Ville Niinistö ja Henna Virkkunen ovat esittäneet eläimiin liittyviä kysymyksiä. Parlamentin jättävä Heidi Hautala ja uudelleen valittu Ville Niinistö ovat olleet selvästi aktiivisimpia eläinaiheissa kirjallisesti vastattavien kysymysten esittämisessä. Vertailun vuoksi: esimerkiksi parlamentin jättävä Silvia Modig (vas.) ja Eero Heinäluoma (sdp.), joka tuli uudelleen valituksi, eivät ole esittäneet yhtäkään suullista tai kirjallisesti vastattavaa kysymystä eläinaiheista. 

Jotain eläinasialle omistautumisesta kertoo myös meppien eläinryhmään Intergroup On the Welfare & Conservation of Animalsiin kuuluminen. Sirpa Pietikäinen on ollut ryhmän kunniapuheenjohtaja. Jäseniä ovat olleet Heidi Hautala, Silvia Modig, Ville Niinistö, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Yhteensä ryhmässä oli menneellä kaudella 96 jäsentä. 

Näiden esimerkkien perusteella johdonmukaisesti ja aktiivisesti eläinten puolella ovat olleet vihreät mepit sekä puolueensa yleisestä linjasta poikkeava Sirpa Pietikäinen.  
 
Entisistä aktiivisista mepeistä jatkaa vain Ville Niinistö (ja mahdollisesti varasijalta Sirpa Pietikäinen). Nyt jäämme seuraamaan, ketkä uusista mepeistä paljastuvat aktiivisiksi eläinpolitiikassa. Lue lisää uusista mepeistä Eläinpolitiikan kirjeenvaihtaja -palstan edellisestä kirjoituksesta. 

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta