Millaiselta uusi meppien joukko näyttää eläinten näkökulmasta? 

Yli puolet uusista mepeistä on sitoutunut edistämään eläinten hyvinvointia parlamenttityössään. Kukaan heistä ei kuitenkaan kampanjoinut eläinaiheilla.

Eurovaaleissa 2024 kokoomus lisäsi yhden paikan ja vasemmistoliitto sai kaksi lisäpaikkaa. Vihreät menettivät yhden paikan. Perussuomalaiset menettivät niin ikään yhden paikan. Näin ollen meppejä on neljä kokoomuksesta, kolme vasemmistoliitosta, kaksi SDP:stä, kaksi keskustasta, kaksi vihreistä, yksi perussuomalaisista ja yksi RKP:stä. Suomi sai yhden lisäpaikan edelliseen kauteen verrattuna.  

Koko EU-parlamentin paikkamäärissä tapahtui muutoksia siten, että demokraattien ryhmä, vihreiden ryhmä ja vasemmiston ryhmä menettivät paikkoja, kun taas kokoomusmepit sisältävä EPP lisäsi paikkoja. Myös konservatiiviryhmät lisäsivät paikkoja. Isossa kuvassa oikeisto- ja konservatiivipaikkojen lisääntyminen voi tarkoittaa eläimille huonompaa politiikkaa. Hollannissa ja Saksassa eläinpuolueen edustajat saivat molemmat yhden edustajan parlamenttiin. Hollannissa paikka oli jo edelliselläkin kaudella, mutta Saksan paikka on uusi. 

Suomesta mepeiksi valittiin kokoomuksesta Mika Aaltola, Henna Virkkunen, Pekka Toveri ja Aura Salla, vasemmistoliitosta Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo, SDP:stä Eero Heinäluoma ja Maria Guzenina, keskustasta Elsi Katainen ja Katri Kulmuni, vihreistä Ville Niinistö ja Maria Ohisalo, perussuomalaisista Sebastian Tynkkynen ja RKP:stä Anna-Maja Henriksson. Eläinten EU 2024 -sitoumuksen allekirjoittaneet on merkitty kursiivilla. Kukaan valituista ei ole profiloitunut eläinkärjellä kampanjoivaksi ehdokkaaksi. Yksikään Animalian EU-vaalisivulle listatusta vegaaniehdokkaasta ei päässyt parlamenttiin.  

Näissä vaaleissa eläinaiheilla eläinpolitiikan kirjeenvaihtajan silmiin asti näkyvää kampanjointia tekivät Sami Säynevirta (vas.), Matleena Käppi (vas.), Tuire Kaimio (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.). Lisäksi Helsingin Sanomien vaalikoneessa eläimet mainitsivat Susa Vikeväkorva (vihr.), Paco Diop (vas.), Jiri Mäntysalo (skp.) ja Heini Koukkari (vl.). Yksikään näistä ei tullut valituksi. Ainoastaan Sirpa Pietikäinen tulee uudelleen valituksi, mikäli Henna Virkkusesta tulee komissaari. 

Puolueita tarkasteltaessa vihreillä ja vasemmistoliitolla on ollut eniten eläinmyönteisiä kantoja ja linjauksia ohjelmissa. Kokoomus puolestaan on eläinpolitiikan eri aiheissa osittain eläinten hyvinvoinnin puolella, mutta puolueen ohjelmissa eläinpolitiikka ei ole näkynyt. Vaalien voittaja kokoomus esimerkiksi ei ole kannattanut turkistarhauskieltoa EU:ssa. Nyt toiseksi suurimmaksi ryhmäksi noussut vasemmistoliitto puolestaan on linjannut olevansa sekä kotimaan että EU:n laajuisen turkistarhauskiellon puolella. 

Uusien meppien kannat eläintuotannon tukien vähentämiseen vaihtelevat

Helsingin Sanomien (HS) vaalikoneessa esitettiin ehdokkaille väite ”Lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi”. Kaikista vastanneista ehdokkaista 44 prosenttia oli HS:n vaalikoneen väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 51 prosenttia vastanneista ehdokkaista oli väitteestä täysin tai jokseenkin eri mieltä ja viisi prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä.  

Helsingin Sanomien vaalikoneen vastauksien mukaan Mika Aaltola ei ota asiaan kantaa. Aura Salla ja Henna Virkkunen ovat jokseenkin samaa mieltä tukien vähentämisestä, mutta Pekka Toveri on puolestaan asiasta täysin eri mieltä. 

Vasemmistoliiton Li Andersson ja Jussi Saramo ovat eläintuotannon tukien vähentämisen kannalla, ja Merja Kyllönen asiasta jokseenkin samaa mieltä. 

SDP:n Eero Heinäluoma ja Maria Guzenina vastasivat olevansa jokseenkin samaa mieltä tukien vähentämisestä. 

Vihreistä Maria Ohisalo oli täysin ja Ville Niinistö jokseenkin samaa mieltä tukien vähentämisestä. 

Keskustan Elsi Katainen oli täysin eri mieltä ja Katri Kulmuni jokseenkin eri mieltä eläintuotannon tukien vähentämisestä. 

Sebastian Tynkkynen on täysin eri mieltä eläintuotannon tukien vähentämisestä. RKP:n Anna-Maja Henriksson on jokseenkin eri mieltä. 

Yhdessäkään puolueessa, jossa on enemmän kuin yksi meppi, eivät kaikki mepit olleet vastanneet täysin samalla tavalla väitteeseen. Yhteensä yhdeksän meppiä viidestätoista on siis joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi. 

Eläinten EU -sitoumuksen allekirjoittaneet (edellä merkitty kursiivilla) ovat sitoutuneet siihen, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulee tukea kestävää ruoantuotantoa, jonka ytimessä on eläinten hyvinvointi. He ovat sitoutuneet edistämään politiikkaa, joka kannustaa siirtymään terveellisempään, eläinystävällisempään ja kestävämpään ruoantuotantoon. 

Puolueiden linjoista eri eläinaiheisiin voi lukea Animalian Eläinpolitiikka-sivulta, jossa on esimerkiksi puoluekysely eduskuntavaalien ajalta sekä EU:n eläinpolitiikasta erillinen kysely, joka on toteutettu vuonna 2023. 

Seuraavassa Eläinpolitiikan kirjeenvaihtaja -palstan tekstissä katsotaan menneeseen: Keitä olivat edellisen kauden mepit ja millaista eläinpolitiikkaa he tekivät? 

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta