Ketkä eurovaaliehdokkaat ovat sitoutuneet eläinten hyvinvointiin? 

Allekirjoittamalla eläinjärjestöjen sitoumuksen ehdokkaat lupaavat edistää muun muassa turkistarhauskieltoa, eläinkokeiden lakkauttamista, tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltoa ja lemmikkieläinten hyvinvoinnin parantamista. 

Aloitimme kuukausi sitten Suomessa Vote for Animals -kampanjan, joka on yhteinen eurooppalaisten eläinjärjestöjen kanssa. Pyydämme eurovaaliehdokkailta lupauksen edistää eläinpoliittisia tavoitteita, jos he tulevat valituiksi. 

Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu ovat pyytäneet suomalaisia ehdokkaita allekirjoittamaan Eläinten EU 2024 -sitoumuksen. Ehdokkaille on lähetetty henkilökohtaisesti sähköpostia maaliskuusta alkaen ja osalta ehdokkaista on myös pyydetty tapaamisia. Kampanjan alkuhetkillä kaikkiaan parisataa ehdokasta oli allekirjoittanut sitoumuksen, ja näistä parikymmentä oli Suomesta.  

Yli 60 eurovaaliehdokasta sitoutuu edistämään eläinpolitiikkaa 

Kirjoituksen julkaisuhetkellä 20.5.2024 yhteensä 63 suomalaista eurovaaliehdokasta on allekirjoittanut sitoumuksen. Sitoutuneista ehdokkaista suurin osa eli 32 prosenttia on vihreistä, 27 prosenttia vasemmistoliitosta, 16 prosenttia SKP:stä, 10 prosenttia SDP:stä sekä keskustasta ja kokoomuksesta 5 prosenttia kummastakin puolueesta. Yksittäiset allekirjoittajat löytyvät RKP:stä, perussuomalaisista, Vapauden liitosta ja Totuuspuolueesta.  

Kukaan liike nytin ja kristillisdemokraattien ehdokkaista ei ole allekirjoittanut sitoumusta.  

Vihreistä koko lista eli kaksikymmentä (20) ehdokasta on allekirjoittanut. 

Vasemmistoliitosta kahdestakymmenestä ehdokkaasta seitsemäntoista (17) on allekirjoittanut. 

Kommunistisesta puolueesta kahdestakymmenestä ehdokkaasta kymmenen (10) on allekirjoittanut. 

Sosiaalidemokraattien kahdestakymmenestä ehdokkaasta kuusi (6) on allekirjoittanut. 

Keskustan kahdestakymmenestä ehdokkaasta allekirjoittajia on kolme (3).  

Niin ikään kokoomuksen kahdestakymmenestä ehdokkaasta kolme (3) on allekirjoittanut sitoumuksen. 

Perussuomalaisten kahdestakymmenestä ehdokkaasta yksi (1) on allekirjoittanut. Niin ikään RKP:n kahdestakymmenestä ehdokkaasta allekirjoittajia on yksi (1).  

Vapauspuolueesta neljästätoista ehdokkaasta allekirjoittajia on yksi (1). 

Totuuspuolueesta allekirjoittajia on yksi (1), joka on puolueen ainoa eurovaaliehdokas. 

Kristillisdemokraattien kymmenestä ehdokkaasta kukaan ei ole allekirjoittanut (0). 

Liike nytin kymmenestä ehdokkaasta kukaan ei ole allekirjoittanut (0). 

Animalia jatkaa ehdokkaiden kontaktointia koko eurovaalien ajan. Oletko ehdolla EU-vaaleissa? Tutustu Eläinten EU 2024 -sitoumukseen täällä. Sivulla voit allekirjoittaa sitoumuksen. Sitoumuksesta vastaa eläinjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Eurogroup for Animals ja sitä ylläpitävät Suomessa Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu. Sitoumus on sama kaikkien EU-maiden ehdokkaille. 

Eläimet eivät näy vaalikoneissa 

Eläinjärjestöillä ei ole näissä vaaleissa omaa eläinpoliittista vaalikonetta, vaan keskitymme edellä mainittuun sitoumukseen. Suomalaisten medioiden vaalikoneiden kysymyksissä eläimet eivät näy. 

Myöskään Helsingin Sanomien vaalikoneessa ei ole suoraan eläimiin liittyviä kysymyksiä, mutta ehdokkaat ovat voineet nostaa esiin kaikista tärkeimmät vaaliteemansa esittelytekstiin, joka näkyy vaalikoneessa ehdokkaita selatessa. Eniten Eläinten EU -sitoumuksen allekirjoittaneiden ehdokkaiden edustamat puolueet näkyvät myös esittelyteksteissä. 

Kaikista Helsingin Sanomien vaalikoneeseen vastanneista ainoastaan viisi ehdokasta mainitsee lyhyessä esittelytekstissään eläimet. Ehdokkaat ovat vihreistä, vasemmistoliitosta ja SKP:stä. 

“Edistän ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia. Puolustan oikeusvaltiota sekä reilua, turvallista yhteiskuntaa. Tutkimustieto perustana.” Tuire Kaimio (vihr.)  

“Lupaan edistää kestävää politiikkaa niin luonnon, eläinten ihmisten kuin talouden näkökulmasta Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuus.” Susa Vikeväkorva (vihr.) 

“Lupaan työlläni edistää eläinten ja ihmisten oikeuksia, rauhaa, ekologisuutta ja kansainvälistä solidaarisuutta.” Paco Diop (vas.)  

“Tavoitteeni on Eurooppa ilman turkistarhoja sekä eläinten oikeuksien ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen Euroopassa.” Sami Säynevirta (vas.) 

“Toimin sitkeästi työläisten, eläinten, rauhan ja ympäristön puolesta, ihmisiä kuunnellen ja kansalaisyhteiskunnan rinnalla taistellen!” Jiri Mäntysalo (skp.) 

Eläinten EU -sitoumuksen allekirjoittaneista ehdokkaista Tuire Kaimio (vihr.), Paco Diop (vas.), Matleena Käppi (vas.), Sami Säynevirta (vas.), Jiri Mäntysalo (skp.) sekä Heini Koukkari (vl.) ovat maininneet eläimet tai eläinten oikeudet pidemmässä kuvaustekstissään Helsingin Sanomien vaalikoneessa. 

Animalian vaalisivulle päivitetään vegaaniehdokkaita heidän oman ilmoituksensa perusteella. Tällä hetkellä ilmoitettuja vegaaniehdokkaita on kaksi.  

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta