Lausunto hanhenmaksan tuotannosta EU:ssa

Animalia ry haluaa antaa lausuntonsa hanhen- ja ankanmaksan tuotannosta. Emme hyväksy lintujen pakkoruokintaa emmekä sitä, että tällä asetuksella tuetaan tämän julman tuotantomuodon jatkumista.

Eläinten pakkoruokinnasta tehdyt tieteelliset tutkimukset osoittavat, että pakkoruokinta heikentää aina eläinten hyvinvointia. Siksi se olisi yksiselitteisesti kiellettävä. Suurin osa EU-maista, Suomi mukaan lukien, onkin jo kieltänyt tämän tuotantotavan.

Normaalisti ankan maksa painaa noin 50 grammaa. Kuitenkin asetuksessa ankan maksan vähimmäispainoksi on asetettu 300 grammaa ja hanhen maksan 400 grammaa. Näille painoille ei ole olemassa edes historiallisia, tuotantoon liittyviä perusteita, mutta ne ajavat tuottajat käyttämään pakkoruokintaa.

Maksan vähimmäispainoa koskeva vaatimus olisikin nyt poistettava esityksestä. Tämä ei kieltäisi lintujen kasvatusta, vaan se sallisi korkeampien hyvinvointistandardien ottamisen käyttöön eli tuotannon, jossa lintuja ei ruokita pakolla. Tämänhetkiset vaatimukset heikentävät myös kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia kulutusvalintojen kautta.

Ongelmia tulee myös siitä, että ankan- ja hanhenlihaa ostavat kuluttajat eivät saa tietoa siitä, onko heidän ostamansa liha peräisin pakkoruokituista eläimistä, koska lihan alkuperää ei ole merkitty mitenkään. Jos merkinnät olisivat pakollisia, romahtaisi näin tuotetun lihan kysyntä – kuluttajat vastustavat lintujen pakkoruokintaa niin voimakkaasti.

On kestämätöntä perustella lintujen pakkoruokintaa silläkään, että vaalean maksan maku eroaa rasvaisemmasta maksasta. Makumieltymykset eivät saa jyrätä eläinten hyvinvointia.

Pakkoruokinnan avulla tuotetun hanhenmaksan markkinoiminen perinteisenä eurooppalaisena tuotteena heikentää myös maailmanlaajuisesti EU:n mainetta. Jos pakkoruokintaa ei kielletä, menettää EU uskottavuuttaan eläinten hyvinvointia edistävänä liittona. Tämän vuoksi vaadimme, että maksan vähimmäispainoa koskeva vaatimus on poistettava asetuksesta. Lopullisena tavoitteena tulee olla lintujen pakkoruokinnan kieltäminen koko EU:ssa.

Lausuntopyyntö komission sivulla

Kuva: Jo-Anne McArthur / We Animals Media

Ajankohtaista Animaliasta