Suomesta viedään turkiksia Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle

Tullin tilastot paljastavat, että turkiksia viedään minkkien kohdalla jopa sotaa edeltävää aikaa enemmän.

Venäjän hyökkäyssodan alkaessa minkin ja ketun turkisten vienti loppui täysin, mutta alkoi taas elokuussa 2022. Animalian laskelmat perustuvat Tullin Uljas-tilastoihin.*

Esimerkiksi minkin raakanahkoja vietiin ennen sotaa syyskuun 2021 ja tammikuun 2022 välillä 22 145 kpl ja sodan aikana syyskuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä 35 390 kpl.** Kettujen määrä on pysynyt suurin piirtein samana. Supikoirien turkkien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, sillä ne kuuluvat Tullin tilastossa luokkaan, joka sisältää myös muita kuin turkistarhalla kasvatettuja eläimiä.

EU on asettanut Venäjälle useita pakotteita sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Esimerkiksi yli 300 euron luksustuotteita, kuten tuon summan arvon ylittäviä turkisvaatteita, ei saa Venäjälle viedä. Parkittuja ja muokattuja tai raakaturkiksia vientikielto ei koske. Näiden tuotteiden vienti kuitenkin lopetettiin väliaikaisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Saga Fursin toimintakertomuksessa kerrotaan, että yhtiö ei ole välittänyt turkisnahkoja Venäjälle hyökkäyssodan alettua. Tullin tilastoista ei käy ilmi, keitä viennin taustalla on.

”Kertoo alan ahdingosta paljon, että voitontavoittelussa ollaan valmiita unohtamaan eläinoikeuksien lisäksi myös ihmisoikeudet jatkamalla vientiä kansainvälisten pakotteiden alaiselle Venäjälle. Turkistarhaus ei ole ollut kannattavaa enää vuosiin. Ala oli ahdingossa jo ennen koronapandemiaa ja Ukrainan sotaa. Olisi sosiaalisesti kestävää nyt panna piste turkistarhaukselle ja tukea alan yrittäjiä siirtymässä”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö nosti asian esille maaliskuussa ja kertoi, että Venäjälle vietiin Suomesta huhti-joulukuussa 2022 turkiksia yli 3 miljoonan euron arvosta. Niinistö on kysynyt Euroopan komissiolta, miksi raakanahkojen sekä parkittujen ja muokattujen turkisten vieminen Venäjälle on yhä sallittua.

*Tilastosta on tarkasteltu tavaraluokan CN8 alaluokkaa 43016000 (ketut) ja 43011000 (minkit). Supikoirat kuuluvat luokan 43018000 (ns. kaatoluokka) alle, mikä sisältää myös muita eläimiä.

** Ketut: Ennen sotaa (08/21-01/22): 15 831 kpl, sodan aikana (08/22-01/23): 15 642 kpl. Minkit: Ennen sotaa (09/21-01/22): 22 145 kpl, sodan aikana (09/22-01/23): 35 390 kpl

Lähteet

Tullin Uljas-tietokanta
Ville Niinistön kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle
Ville Niinistö: Suomen epäeettistä turkistuotantoa ylläpidetään ukrainalaisten verellä

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animalialta