Miten Animalia vaikutti keväällä 2024? 

Animalialla on eläinpolitiikassa kolme päätoimintakohdetta: tuotantoeläimet, koe-eläimet ja turkiseläimet. Keväällä keskityimme turkistarhauskiellon edistämiseen ja eurovaaleihin. 

Kesälomakausi lähestyy. Nyt on hyvä aika koota yhteen, mitä kaikkea Animalia on tänä keväänä tehnyt eläinpolitiikan saralla. Animalian tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä ja julkisia hankintoja. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan rakenteellisia muutoksia eläinten hyväksi. Siksi teemme poliittista vaikuttamista. Pyrimme Suomen lisäksi vaikuttamaan erityisesti EU:n alueella tehtävään eläinsuojelulainsäädäntöön. 

Lausuntoja, neuvottelukuntien kokouksia ja kansainvälistä toimintaa 

Kevään ja kesän aikana jätimme lukuisia lausuntoja. Lausuntoja tehtiin seitsemän kappaletta. Aiheina olivat broilerien kasvattamistiheyden muutos, maatilojen investointituet, eläinlääkintähuoltolaki, koe-eläindirektiivi, eläinten kuljetus, nautojen suojelu ja hevoset.  Vaadimme lausunnoissamme muun muassa broilereiden entistä tiheämmän kasvatuksen kumoamista, lypsylehmien talviulkoilun säilyttämistä pakollisena, merikuljetusten sisällyttämistä eläinkuljetuksiin sekä turkistarhojen sulkemista edelleen pois investointitukien piiristä. 

Tuttuun tapaan Animalian edustaja osallistui eri neuvottelukuntien kokouksiin. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksia oli viisi, tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokouksia kolme ja seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksia yksi. Lisäksi Animalian edustaja osallistui eläinlääkintäjaoston kokoukseen, joka koski EU:n komission 7.12.2023 antamia ehdotuksia koskien eläinten suojelua kuljetuksen aikana ja koirien ja kissojen hyvinvointia ja jäljitettävyyttä.  

Animalia nostaa kokouksissa keskusteluun eläinten oikeuksia ja hyvinvointia, jotta tuottajien ja teollisuuden äänet eivät jyräisi kokonaan eläinten oikeuksia. 

Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs vieraili alkuvuodesta Euroopan komissiossa mahdolliseen turkistarhauksen kieltoon liittyen.   

Lähetimme päättäjille heille räätälöityjä uutiskirjeitä, joiden aiheina olivat broilerit, turkistarhaus ja europarlamenttivaalit. Kerroimme päättäjille muun muassa Fur Free Europe -kansalaisaloitteen etenemisestä, toimme esiin keskeisimmät vaatimuksemme EU-vaaleissa valittavalle parlamentille ja annoimme luku- ja kuunteluvinkkejä. Lisäksi lähetimme kirjeen mepeille. 

Sen jälkeen, kun Animalia nosti julkisuuteen broilereiden kasvatustiheyden kasvattamisen, jätti kansanedustaja Tiina Elo jätti kirjallisen kysymyksen broilereista ja Demokraatti-lehti kirjoitti “broileririidasta”. Kysymyksen allekirjoitti myös 6 muuta kansanedustajaa vihreistä. 

Tuttuun tapaan Animalia osallistui Eurogroup for Animalsin hallitustyöskentelyyn ja vuosikokoukseen sekä Fur Free Alliancen vuosikokoukseen. Osallistuimme siis lähes 100 eurooppalaisen eläinasiajärjestön kattojärjestön toiminnan ja talouden ohjaukseen ja toimme esille pienten jäsenjärjestöjen ja eläinoikeuksien näkökulmaa. Fur Free Alliancen kokouksessa käsiteltiin mm. kansalaisaloitteen tilannetta ja asiaa hylkeistä. Lisäksi Animalian toiminnanjohtaja osallistui italialaisen eläinjärjestön LAV Italian konferenssiin videopuheella, jonka aiheena oli Fur Free Europe kansalaisaloitteen suomalaisena alullepanijana kertoa siitä, miten tärkeät tulevat eurovaalit ovat. 

Tapaamisia päättäjien ja sidosryhmien kanssa 

Tapasimme päättäjiä eurovaaliohjelmien tiimoilta, ja kerroimme Animalian tavoitteista puolueiden eurovaaliohjelmiin. Esittelimme viime syksynä julkaistua Eläinoikeusraporttia kasvisruokaverkostolle, vasemmistonuorten eläinpoliittiselle työryhmälle ja RKP:n eduskuntaryhmälle. Kävimme myös kertomassa SDP:n maa-, metsä- ja eläinpoliittiselle työryhmälle ajankohtaisista eläinoikeusasioista.

Olimme myös yhteydessä eurovaaliehdokkaisiin, ja pyrimme saamaan tapaamisia Eläinten EU 2024 -sitoumuksen tiimoilta. 

Turkisvetoomuksella vaadimme turkistarhauksen lakkauttamista 

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut turkisasetusta, joka ei paranna minkkien, kettujen ja supikoirien oloja. Turkisasetuksessa on kyse kosmeettisista parannuksista, joilla vain pitkitetään eläinten kärsimyksiä.  Siksi käynnistimme turkisvetoomuksen ja vaadimme, että turkistarhaus tulee lakkauttaa Suomesta mahdollisimman pian.  

Fur Free Europe -kansalaisaloitteen etenemisen aikana toimitimme turkiseläinten hyvinvointiin liittyvää aineistoa Euroopan ruokaturvallisuusviranomaiselle EFSA:lle, joka tekee parhaillaan arviointiraporttia turkistarhaukseen liittyen Euroopan komission pyynnöstä. Toiminnanjohtajamme tapasi komission edustajia, jotka vierailivat suomalaisilla turkistarhoilla. 

Europarlamenttivaalit ja kampanjointi 

Loppukevään ajan työskentelimme tiiviisti vaalikampanjoinnin parissa. Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu olivat mukana Vote for Animals -kampanjassa ja pyytävät suomalaisia ehdokkaita allekirjoittamaan Eläinten EU 2024 -sitoumuksen.  

Allekirjoittamalla sitoumuksen ehdokkaat lupaavat edistää muun muassa turkistarhauskieltoa, eläinkokeiden lakkauttamista, tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltoa ja lemmikkien hyvinvoinnin parantamista. Suomalaisista ehdokkaista 30 prosenttia sitoutui Eläinten EU 2024 -sitoumukseen (tilanne 30.5.2024). 

Lisäksi listasimme vaalisivullemme vegaaniehdokkaat, joita oli 2 prosenttia kaikista ehdokkaista.  

Laskimme erilaisiin vaalikoneisiin vastanneista ehdokkaista 49 prosenttia olevan sitä mieltä, että EU:n maataloustukia tulisi suunnata eläintuotannosta kasvituotantoon. 

Tutkimme myös, nostivatko ehdokkaat eläimiä vaalikoneissa esittelyteksteihin ja nostoihin. 

Vaadimme yhdessä Greenpeacen ja Luontoliiton kanssa Puolet parempaa -kampanjassa Suomen kuntia ja kaupunkeja puolittamaan eläinperäisten tuotteiden ostot julkisissa hankinnoissa vuoteen 2030 mennessä ja korvaamaan ne muiden muassa kotimaisilla kasviproteiineilla. Kampanjan tavoitteena on saada aikaan valtuustoaloitteiden aalto, joka muuttaisi kuntien elintarvikehankinnat ilmaston, eläinten ja luontokadon kannalta kestävämmiksi. Kevään aikana aloitteita tehtiin viidessätoista kunnassa. 

Osallistuimme myös ilmasto- ja ympäristöasioihin EU-vaaleissa keskittyneen Lisää ääntä -kampanjan tukemiseen ja ilmastomarssiin. 

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta