Kirjoita kansanedustajalle ja auta – turkistarhaus tulee kieltää

Jokaisella eläimellä on meidän mielestämme oikeus hyvään elämään. Siksi turkistarhaus pitää kieltää.   

Syksyllä 2022 julkaistu lakiluonnos eläinten hyvinvoinnista on puutteellinen. Eläinten liikkumista ja ympäristön tutkimista rajataan edelleen vakavasti verkkopohjahäkeillä ja liikkumisen sekä ulkoilun estämisellä. Yksi suurimmista puutteista on se, että uusi laki eläinten hyvinvoinnista sallisi yhä turkistarhauksen. 

Yksityishenkilöiden jättämissä lausunnoissa suhtauduttiin kriittisimmin nimenomaan turkistarhauksen sallimiseen. Turkistarhauksen salliminen onkin täysin ristiriidassa lain hyvinvointia painottavan lähtökohdan kanssa.   

Suomi on jäämässä Euroopan viimeisiksi maiksi, joissa turkistarhaukseen ei ole puututtu lainkaan. Turkisala on kuitenkin supistunut voimakkaasti myös meillä turkisvastaisuuden lisääntymisen vuoksi. Animalian tavoitteena on ollut jo pitkään turkistarhauksen kieltäminen. Suomen tulee seurata edistyksellisten maiden esimerkkiä ja liittyä turkistarhauksen kieltäneiden maiden joukkoon.

Näin voit auttaa: kirjoita kansanedustajalle! 

Kehotamme sinua, eläinten ystävä, kirjoittamaan omalle kansanedustajallesi turkistarhauksen kieltämisestä. Kansanedustajien tulee kantaa vastuunsa. 

Päättäjiä voi muistuttaa, että Suomen ensimmäinen kansalaisaloite vuonna 2013 koski turkistarhauksen lakkauttamista Suomessa. Kansalaisaloite keräsi lähes 70 000 allekirjoittajaa. 

Nyt lähes 10 vuotta myöhemmin Animalialla on ilo olla mukana käynnistämässä historiallista kansalaisaloitetta turkistarhauksen lakkauttamiseksi Euroopassa. Toteutamme eläinjärjestöjen yhteiseurooppalaisen kattojärjestö Eurogroup for Animalsin ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi!   

Toiminnanjohtajamme Heidi Kivekäs on yksi Fur Free Europe -aloitteen tekijöistä. Kansalaisaloitteen aloitteen tekijöinä toimii kansalaisjärjestöjen edustajia seitsemästä EU-maasta. Allekirjoitusten keruu alkoi 18.5.2022 ja kestää vuoden ajan.   

Tavoitteenamme on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. Aloitteen tavoitteena on siten myös vaikuttaa turkisten kysyntään ja maailmanlaajuiseen tuotantoon. 

Suomalaisista 85 % on sitä mieltä, että kaikkien eläinten tulee voida toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Nykymuotoista turkistarhausta vastustaa 80 %. Tämän mielipidetiedon tulee näkyä myös eduskunnan päätöksissä.   

Pyydämme, että kysyt kansanedustajaltasi omin sanoin, miten hän varmistaa, että turkistarhauksen alasajoa aletaan valmistella mahdollisimman pian. 

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin turkistarhauksesta voit lukea täältä

Listan nykyisistä kansanedustajista ja heidän sähköpostiosoitteensa löydät Eduskunnan sivuilta

Eläimen pitopaikka on sen koti. Voit kertoa omasta viestistäsi sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #tämäonkotini

Kiitos, että olet mukana kanssamme tässä työssä. Teet eläinten puolesta jo paljon! Yhdessä kanssasi Animalia rakentaa maailmaa, jossa jokainen eläin arvokas omana itsenään.

Näin voit auttaa vielä enemmän: