Onko puolueilla eläinpoliittisia tavoitteita eurovaaleissa? 

Animalia kävi läpi eduskuntapuolueiden eurovaaliohjelmien eläinpoliittiset tavoitteet. Taso vaihteli selkeästä tavoitteellisuudesta täydelliseen eläinasioiden puuttumiseen. 

Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 Animalia tapasi eduskuntapuolueiden työntekijöitä ja peräänkuulutti, että eläinoikeudet on tärkeä huomioida vuoden 2024 eurovaaleissa. Animalian tavoitteita eurovaaleissa ovat muun muassa turkistarhauksen kieltäminen, tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kielto sekä eläinten hyvinvoinnin lisääminen asianomaisen komissaarin toimialueeseen. Lisäksi vaadimme muun muassa sitä, että maahantuotujen eläinperäisten tuotteiden on noudatettava samoja standardeja eläinten hyvinvoinnin suhteen kuin Euroopan unionissa tuotetut tuotteet, ja että maataloustuet ohjattaisiin kasviperäisen ruuan tuottamiseen.  

Kuinka hyvin puolueet edistäisivät eläinpolitiikkaa Euroopan unionissa omien vaaliohjelmiensa mukaan? Animalia kävi eduskuntapuolueiden eurovaaliohjelmat läpi.  

Animalian tavoitteita oli eniten vasemmistoliiton ja vihreiden eurovaaliohjelmissa, ja yksittäisiä tavoitteita löytyi muutamista muista ohjelmista. Monissa vaaliohjelmissa eläimiä sivuttiin lähinnä lajien sukupuuton ja maataloustuotannon näkökulmasta.  

Hyvä asia oli, että useat puolueet olivat sisällyttäneet eläinten oikeuksia ja hyvinvointia parantavia tavoitteita vaaliohjelmiinsa. Animalian vaikuttamistyö vaaliohjelmiin liittyen tuotti näin ollen tulosta. Harmillista oli, että suurimmat puolueet kokoomus ja SDP jättivät eläimet kokonaan mainitsematta. Olisi tärkeää, että suurinta valtaa käyttävät puolueet ottaisivat myös eläinten näkökulman huomioon vaalityössään. 

Vasemmistoliitto ja vihreät  

Puolueista vasemmistoliitto ja vihreät kieltäisivät turkistarhauksen ja tuotantoeläinten häkkikasvatuksen sekä ohjaisivat maataloustukia kasviperäiseen ruuantuotantoon eläintuotannon sijaan.  

Vasemmistoliitto on omistanut eläinpolitiikalle erillisen luvun ja vaatii edellisten lisäksi muun muassa elävien eläinten vientikieltoa EU:n ulkopuolelle, eläinten kärsimystä aiheuttavan jalostuksen kieltämistä myös tuotantoeläinpuolella sekä eläinten kuljetusaikojen rajoittamista.  

Vihreistä ja vasemmistoliitosta löytyy myös eniten eläinjärjestöjen eläinpoliittisen sitoumuksen allekirjoittaneita ehdokkaita.  

Muut puolueet 

Kristillisdemokraatit on sisällyttänyt ohjelmaansa eurooppalaisten eläinjärjestöjen tavoitteen siitä, että EU-alueelle tuotavat eläinperäiset tuotteet noudattavat EU-standardien mukaisia tuotanto-olosuhteita.  

Perussuomalaiset väittää ohjelmassaan, että “Suomi on maailman paras paikka tuottaa lihaa ja maitoa”, ja että muiden EU-maiden tulisi tulla eläintenpidossa “samalle korkealle tasolle”. Väite ei pidä paikkaansa: Suomessa esimerkiksi liikkumisen estävät rakenteet, kuten parret ja häkit, ovat edelleen sallittuja.  

Lisäksi kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset tavoittelevat heikennyksiä eläinpolitiikassa erityisesti metsästykseen liittyen. Molemmat puolueet tavoittelevat ohjelmissaan esimerkiksi suurpetojen ja valkoposkihanhen metsästyksen lisäämistä. 

Puolueista keskusta vaatii Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä siten, että se turvaa eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveydenhoidosta huolehditaan sekä jäsenmaat noudattavat samoja eläinten hyvinvointiin liittyviä sääntöjä. 

RKP vaatii ”vastuullista kalapolitiikkaa” kestävien kalakantojen säilyttämiseksi sekä lajien sukupuuton pysäyttämistä. 

Muissa vaaliohjelmissa eläimiä ei mainita. Kokoomus ja SDP vaativat, että tukijärjestelmä noudattaisi ympäristönsuojelullista kestävyyttä ja tukisi kestävää ruuantuotantoa. 

Eläinjärjestöt kirittävät puolueita eläinpolitiikassa 

Koska eläimet eivät voi vaikuttaa omasta puolestaan, on tärkeää, että kaikki puolueet ottaisivat eläinoikeudet agendalleen. On ilahduttavaa, että eläinoikeudet näkyvät muutamien puolueiden ohjelmissa yhä enemmän. Työtä silti vielä riittää. Suuressa osassa vaaliohjelmia eläimet ovat marginaalissa, tai ne puuttuvat jopa kokonaan. Siksi eläinjärjestöjen puolueisiin ja poliitikkoihin kohdistuva vaikuttamistyö on äärimmäisen tärkeää.

Eurovaalit ovat eläinten näkökulmasta tärkeät, sillä Euroopan unionissa päätetään monista eläimiä koskevista asioista. Seuraava parlamentti tulee esimerkiksi käsittelemään turkistarhauksen kieltämistä EU:n alueella. Jokaisen eläinten ystävän ääni on siis tärkeä! Animalian, SEY:n ja Eurogroup for Animalsin eläinpoliittisen sitoumuksen allekirjoittaneet vaaliehdokkaat löydät Animalian EU-vaalit -sivulta.  

Elina Rodriguez
Elina Rodriguez
eläinpoliittinen asiantuntija

Ajankohtaista Animaliasta