Tanska haluaa, että EU kieltää nopeasti kasvavat broilerit

Tanskan maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut kansallisen tavoitepaperin eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä eläinten kanssa -dokumentti sisältää 23 aloitetta niin seura- kuin tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.  

Tanskan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kirjoitetaan, että “Tanska on jo vuosien ajan ollut kansainvälisesti eturintamassa eläinten hyvinvoinnin varmistamisessa” ja että “edelläkävijämaana Tanskan on jatkettava eläinten hyvinvointia koskevien normien nostamista”. Aloitteiden on tarkoitus muodostaa perusta Tanskan ensimmäiselle eläinten hyvinvointisopimukselle. 

“Odotan innolla keskustelua tuloksesta osapuolten kanssa Tanskan parlamentissa. Toivon, että pääsemme yhteisymmärrykseen eläinten hyvinvointia koskevasta sopimuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan Tanskassa”, Tanskan elintarvike-, maatalous- ja kalatalousministeri Jacob Jensen sanoo. 

Tuotantoeläimiä koskevissa tavoitteissa on esimerkiksi häkkikanaloiden lakkauttamista koskeva tukijärjestelmä ja munijakanojen rintalastamurtumien seulonta. Tutkimuksissa on havaittu runsaasti murtumia kaikissa kanalatyypeissä kasvatetuilla kanoilla. Vaihteluväli oli virikehäkeissä 50–98 prosenttia ja eri lattiakanaloissa 53–100 prosenttia. Munijakanojen yleinen löydös tuli ilmi nimenomaan tanskalaistutkimuksissa.  

Tavoitteena on myös, että Tanska lopettaisi nopeasti kasvavien broilerikanojen käyttämisen ja vaikuttaisi asiaan siten, että EU kieltäisi nämä nopeasti kasvavat broilerit. Hitaammin kasvavat broilerit tarkoittavat yleensä hybridejä, jotka saavuttavat teuraspainon 49–81 päivässä tavanomaisen tuotannon 35–42 päivän sijaan. Vuosittain Tanskassa tuotetaan 120 miljoonaa broileria.  

Porsaiden kastraatioon ei vielä silti puututa

Paperiin on kirjattu sikojen osalta tavoitteeksi anestesia ennen sikojen kastraatiota. Suomalaisen kastraatioselvityksen (pdf) mukaan Tanskan eläinlääkärien yhdistys on sitä mieltä, että paras vaihtoehto on karjujen kasvattaminen ja ehkä rokotus. Tällä hetkellä Tanskassa ei ole päätetty kastraatiosta luopumisesta, mutta asia nousee esille aika ajoin. Todennäköisesti kastraation lopettamisesta keskustellaan jossain välissä. Esimerkiksi Saksassa käytetään anestesiaa porsaiden kastraation yhteydessä. Tanskassa kasvatetaan lihantuotannossa 30 miljoonaa sikaa vuosittain. 

Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa, joka on nyt kieltämässä porsaiden kastraation siirtymäajalla. Vuodesta 2024 velvoitetaan porsaiden kastraation yhteydessä tulehduskipulääkitystä ja vuodesta 2027 alkaen lisäksi paikallispuudutusta. Vuodesta 2035 alkaen porsaiden kirurginen kastraatio on Suomessa sallittu vain anestesiassa eläinlääkärin suorittamana ja vain eläimen hyvinvoinnin kannalta perustellusta syystä. Vaihtoehdot kastraatiolle ovat karjujen kasvatus ja immunokastraatio eli rokottaminen hormonitoiminnan pysäyttämiseksi. 

Vaikka osa tavoitteista on lähinnä eläinten minimitason hyvinvointia koskevia, on silti ilahduttavaa nähdä ministeriön kirjaavan koko maan tuotanto- ja seuraeläimiä koskevia tavoitteita yhteen paperiin. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö voisi myös nyt uuden eläinlain voimaantulemisen jälkeen laatia tavoitepaperin seuraavaa uudistusta ajatellen!  

Tiina Ollila
kampanjavastaava

Ajankohtaista Animaliasta