Turkisalan romahdus käynnissä, budjettiriihessä huomioitava alan alasajo

Ruotsi on ilmoittanut alkavansa valmistella turkistarhauskieltoa, mutta Suomessa ei edelleenkään ole tehty päätöksiä tarhauksen tulevaisuudesta, vaikka lintuinfluenssa leviää turkistarhoilla. Animalia vaatii, että hallituksen budjettiriihessä varaudutaan tarhauksen alasajoon.

Turkisalan alamäki on kestänyt vuosia, ja lintuinfluenssaepidemia on kärjistänyt tilannetta entisestään. Lintuinfluenssaa on havaittu 26 tilalla, joiden kaikki eläimet lopetetaan. Päätös koskee tällä hetkellä noin 250 000 minkkiä, kettua ja supikoiraa, kun kaikkien Suomen noin 400 turkistarhan testaaminen on vasta alkanut. Ruokaviraston mukaan myös terveen näköisillä, oireettomilla eläimillä on ollut paljon tartuntoja. Turkistarhaajat ovat kokoontuneet Vasabladetin ja Ylen mukaan jo kahdesti keskustelemaan tarhauksen alasajosta.

”Turkistarhaus on julmaa eikä sillä ole kansalaisten tukea. On ollut pitkään selvää, että yksi suurimmista ja pitkäaikaisimmista tavoitteistamme, turkistarhaton Suomi, on lähellä. Olemme vaatineet päättäjiä varautumaan siihen, ennen kuin romahdus tapahtuu hallitsemattomasti. Turkistarhauksen romahdus on nyt käynnissä, eikä siinä ole mitään hallittua. Sen sijaan, että syksyn budjettiriihessä ohjataan mahdollisesti varoja lintuinfluenssan torjuntaan turkistarhoilla tarhauksen jatkumisen turvaamiseksi, varat olisi osoitettava tarhauksen alasajoon”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Turkistarhauksen exit-raportista ratkaisut turkisalan alasajoon

Animalia on vaatinut vuosia, että turkistarhauksen lakkauttamiseksi on laadittava toimenpidesuunnitelma, joka takaa alan lopettamisen myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Poliittisia päätöksiä tai suunnitelmia ei kuitenkaan ole tehty. Viime vuonna Animalia julkaisi professori Eija Vinnarin ns. turkistarhauksen exit-raportin, jota on tarjottu päättäjien käyttöön. Raportti tarjoaa vastauksia siihen, miten turkistarhaus voidaan lakkauttaa sosiaalisesti kestävällä tavalla.

”Keskeistä on turvata toimeentulo niille tarhaajille, joille tarhaus on pääasiallinen tulonlähde. Vuonna 2022 heitä oli noin 200–300, ja määrä on todennäköisesti siitä pudonnut. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei hallitus halua tehdä asialle mitään. Siirtymän tukemiseen ei haluta laittaa rahaa, koska tiedetään, että turkisalan romahtaminen on vain ajan kysymys. Tästä toimettomuudesta kärsivät ennen kaikkea eläimet, eikä se ole tarhaajienkaan näkökulmasta kestävää”, Kivekäs sanoo.

Raportin ratkaisuehdotukset perustuvat kotimaisiin esimerkkeihin eri aloilta sekä ulkomaisiin esimerkkeihin turkistarhauksen lakkauttamisesta Norjassa, Alankomaissa ja Italiassa, joissa tukijärjestelyihin on aina sisältynyt yksilöiden koulutus ja uudelleentyöllistyminen.

Raportissa suositellaan mm. lisämäärärahan myöntämistä ely-keskuksille yritysten kehittämispalveluihin ja avustuksiin ja TE-toimijoille turkistarhausalan yrittäjien ja palkansaajien uudelleenkouluttautumisen ja työllistymisen tukemiseen. Lisäksi raportti ehdottaa korvauksia tarhauskiinteistöjen purkamis- ja/tai muuntamiskustannuksista.

Euroopan komissiossa on parhaillaan käsittelyssä eurooppalainen Fur Free Europe -kansalaisaloite, joka tavoittelee EU:n laajuista turkistarhauksen kieltoa. Myös suomalainen Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloite on etenemässä eduskuntaan.

Edit 18.9.2023: Tiedotteessa korjattu vuosiluku, johon pääasiallisten turkistarhaajien lukumäärä perustuu, vuodeksi 2022 (alkuperäisessä tiedotteessa luki 2020).

Lisätietoja ja lähteet:

Heidi Kivekäs
Animalian toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Selvitys turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista, ns. turkistarhauksen exit-raportti:
Koko raportti pdf:nä
Raportin lyhennelmä verkkojulkaisuna luvuittain

Kauppalehti: Ruotsi tukee toimintansa lopettavia minkkitarhaajia 15 miljoonalla ja aloittaa tarhauskiellon valmistelun

Yle: Turkistarhaajat kokoontuivat keskustelemaan tarhauksen alasajosta – Fifurilta toivotaan ”jäsenäänestystä”, jonka sisällöstä ei julkisuuteen kerrota

Vasabladet: Pälsfarmare lobbar för avvecklingsstöd – Pälsförbund: Frågan finns inte på vårt bord

Yle: Kaikki ketut ja supikoirat määrättiin lopetettavaksi tartunnan saaneilta turkistarhoilta – oireettomilla eläimillä ollut luultua enemmän tartuntoja

Ilkka-Pohjalainen: Turkistarhaus ei kuulu tähän päivään, valtion on autettava yrittäjät lakkauttamisesta aiheutuvien vaikeuksien yli

Kuva: We Animals Media / Oikeutta eläimille