Tuleva hallitus ratkaisevassa roolissa eläinten hyvinvoinnissa – Eduskuntapuolueet eri mieltä siitä, miten eläinten hyvinvointia tulee edistää EU:ssa

Eduskuntapuolueiden eläinten hyvinvointiin liittyvissä näkemyksissä on suuria eroja. Asia ilmenee SEY Suomen eläinsuojelun ja Animalian tekemästä EU:n eläinten hyvinvointilainsäädäntöön liittyvästä kyselystä.

EU uudistaa parhaillaan eläinsuojelulainsäädäntöään. Eläinasiajärjestöt kysyivät eduskuntapuolueiden kantoja 18:aan keskeiseen tulevan vaalikauden eläinpoliittiseen kysymykseen. Tuleva hallitus päättää Suomen kannoista EU-lainsäädäntöön, joka vaikuttaa miljardien eläinten elämään vuosittain. Käynnissä olevat vaalit ovat siis eläinten kannalta kriittisen tärkeät.

Kyselyllä selvitettiin puolueiden kantoja muun muassa tuotantoeläinten häkkikasvatukseen, turkistarhaukseen, kalojen kasvatukseen, EU-alueelle tuotavien eläintuotteiden hyvinvointivaatimuksiin ja eläinten kuljetuksiin kolmansiin maihin.

Myönteisimmin eläinten hyvinvoinnin edistämiseen EU-tasolla suhtautuvat vasemmistoliitto, vihreät ja SDP. Heikoimmin kyselyssä suoriutuivat keskusta ja perussuomalaiset. Kokoomus jäi keskikastiin.

Tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto on myötätuulessa EU:ssa. Erityisesti turkistarhaus jakoi kuitenkin puolueiden mielipiteitä. Turkistarhauksen olisivat valmiita lakkauttamaan SDP, vasemmistoliitto ja vihreät, kun taas keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset antaisivat turkistuotannon jatkua.

Hieman enemmän halukkuutta löytyy muun tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lakkauttamiseksi. Vain keskusta ja perussuomalaiset ovat jokseenkin eri mieltä siitä, että häkkeihin perustuvat kasvatusjärjestelmät tulisi lopettaa EU:ssa vaiheittain.

– Pienet häkit ovat yksi suurimmista eläinten hyvinvointia heikentävistä tekijöistä, sillä ne rajoittavat voimakkaasti eläimen mahdollisuutta liikkua ja toteuttaa muita lajityypillisiä tarpeitaan. Munijakanat ja turkiseläimet elävät koko ikänsä pienessä ja ahtaassa häkissä, jossa niillä ei käytännössä ole juuri virikkeitä. Virikkeenä saattaa toimia esimerkiksi puukalikka turkisketuilla ja pieni kuopsuttelualue munijakanoilla. Emakoiden liikkumista puolestaan rajoitetaan voimakkaasti häkeillä porsaiden hoidon ja siemennyksen aikaan. Eläinten hyvinvointitutkimus osoittaa, ettei eläviä, tuntevia ja kokevia eläimiä tulisi pitää tällaisissa oloissa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Hyvinvointistandardit myös tuontiin

Kolmessa kysymyksessä kaikki puolueet olivat täysin samaa mieltä eläinasiajärjestöjen kanssa: Kaikilta EU-alueelle tuotavilta tuotteilta tulisi vaatia samoja eläinten hyvinvointistandardeja, joita EU:ssa noudatetaan. Tämä ylläpitäisi EU:n kilpailukykyä tilanteessa, jossa eläinten hyvinvointivaatimuksia kiristetään.

Samaa mieltä puolueet olivat myös siitä, että elävien eläinten kuljetukset kolmansiin maihin tulisi kieltää, ja kuljettaa eläinten sijaan lihaa, ruhoja ja geneettistä materiaalia.

– Myös erityisen tuskallisiin teurastusmenetelmiin puuttuminen sai tukea useimmilta puolueilta. Hiilidioksiditainnutus on yleinen sikojen tainnutusmenetelmä Suomessa ja muualla EU:ssa. Se aiheuttaa sioille kipua, pelkoa ja tukehtumisen tunnetta. Hiilidioksidi paitsi aiheuttaa tukehtumisen tunnetta, se on myös hidas tainnutusmenetelmä, jossa eläimet voivat joutua odottamaan tajunnan menettämistä jopa minuutin. Vaadimme, että sikojen hiilidioksiditainnutus kielletään koko EU:n alueella, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Koko kysely vastauksineen on luettavissa täällä. Kysely lähetettiin lähes kaikille eduskuntapuolueille ja siihen vastasivat keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Vastaamatta jättivät kristillisdemokraatit, Liike Nyt ja RKP.

Lisätiedot:

Kati White
toiminnanjohtaja
SEY Suomen eläinsuojelu
p. 050 371 2740
kati.white@sey.fi

Heidi Kivekäs   
toiminnanjohtaja
Animalia   
p. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animaliasta