Animalia ja muut kansalaisjärjestöt vaativat kestävämpää maatalouspolitiikkaa

Animalia allekirjoitti yhdessä muiden eläin- ja ympäristöjärjestöjen kanssa avoimen kirjeen, jossa vaaditaan maa- ja metsätalousministeriötä nostamaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) Suomen strategiasuunnitelman ympäristötavoitteita kunnianhimoisemmalle tasolle. Myös eläinten hyvinvointi tulee huomioida suunnitelmassa.

Kirje kirjoitettiin reaktiona maa- ja metsätalousministeriön vähäiseen avoimuuteen strategian suunnitteluprosessista. Kritisoimme myös sitä, että kansalaisilla ei ole juuri keinoja vaikuttaa miljardien eurojen tukipolitiikkaan, joka määrittää Suomen maataloutta vuoteen 2027 asti. Tämänhetkinen strategialuonnos ei ota riittävästi huomioon olemassa olevaa tutkimustietoa turvepeltojen ilmastopäästöistä, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja maatalouden ympäristövaikutuksista. Myös eläinten hyvinvointi on jäänyt luonnoksen ulkopuolelle.

Vaadimme, että eläinten hyvinvointi otetaan huomioon suunnitteluprosessissa. Vaadimme ministeriötä lopettamaan kaiken ympäristölle haitallisen tehomaatalouden tukemisen. Tehoeläintuotannon tukeminen tulee lopettaa ja tukea tuotannon siirtymistä vähemmän intensiiviseen, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioivaan eläintuotantoon. Ruuantuotannossa kasvatettaville naudoille tulee taata laidunnus.

Eläintuotannon päästöt ovat merkittävässä roolissa ruuantuotannon ilmastopäästöistä, ja siksi tukia tulee ohjata kasviproteiinien tuotantoon ja kasviperäisten tuotteiden kehittämiseen ja menekinedistämiseen. Toimilla tulee olla tieteellisesti todetut positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, ilmastolle ja eläinten hyvinvoinnille. Tuottajille tulee tarjota tarvittava tuki kestävien ratkaisujen tekemiseksi ja heitä, jotka tekevät enemmän ympäristön hyväksi, tulee palkita tulosperusteisesti.

Käy lukemassa koko kirje ja osoita tukesi allekirjoittamalla vetoomus Fridays for Futuren nettisivuilla.

Lue lisää eettisestä kuluttamisesta ja ilmastoystävällisestä ruuasta.

Ajankohtaista Animalialta