Animalian hallituksen uusi puheenjohtaja on Jaana Eskola

Animalian puheenjohtajaksi nousi ympäristö- ja kulttuuriosaaja Jaana Eskola. Animalian hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä, muun muassa yhteiskunnallinen vaikuttaja Leo Stranius.  

Animalian uudella hallituksella on kaksi päätavoitetta: turkistarhauksen pikainen kieltäminen ja eläinoikeuksien tuominen osaksi ruokakeskustelua.  

Animalian edellisen puheenjohtajan Erja Laakkosen jätettyä tehtävänsä Animalian uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toista kautta hallituksessa mukana oleva Jaana Eskola. Eskola on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan taiteen ja ympäristökysymysten parissa ja on Animalian pitkäaikainen aktiivijäsen.  

Eskola havahtui jo nuorena tapoihin, joilla rakenteellista väkivaltaa eläimiä kohtaan yhteiskunnassa harjoitetaan. Animalian pitkäaikainen työ turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa on yksi Eskolan suurimmista motiiveista ja uuden hallituksen tärkeimmistä tavoitteista. 

”Turkistarhauksen tukemisen tulee loppua ja turkistarhaus kieltää yksiselitteisesti. Tiedämme, että maa- ja metsätalousministeriö aikoo pian esitellä eläinten hyvinvointia käsittelevän turkisasetuksen, joka on tietojemme mukaan täysin mitätön. Vaadimmekin jo nyt, että huono turkisasetus hyllytetään lopullisesti ja sen sijaan kirjataan turkistarhauskielto eläinlakiin. Aiomme vedota Suomen hallitukseen tavoitteen saavuttamiseksi”, Eskola kertoo. 
 
Eskolan mukaan ekologisen kestävyysmurroksen edistämiseen ja kestävämpien
elämäntapojen omaksumiseen tarvitaan taiteiden ja kulttuurin myötävaikutusta. Eläinoikeusajattelu, ympäristöaktivismi ja taide jakavat paljon yhteistä kosketuspintaa, ja yhdessä näiden liikkeiden muutosvoima eettisemmän maailman mahdollistamiseksi voi olla merkittävä.

Ruoantuotannosta ei voi puhua ilman eläinoikeuskeskustelua 

Animalian hallitukseen valittiin uutena jäsenenä myös pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja Leo Stranius. Hän tuo Animaliaan vankkaa osaamista erityisesti ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyen.   
 


”Eläinten oikeudet, ympäristöasiat sekä myös ihmisten terveys ja hyvinvointi liittyvät saumattomasti yhteen. Suomessa tapetaan vuosittain kymmeniä miljoonia eläimiä turhaan ihmisten ruuaksi kiihdyttäen näin ilmastokriisiä ja luontokatoa. Tämä on kestämätön tilanne ja on tärkeää, että Animalia tuo eläineettisen näkökulman mukaan, kun keskustellaan ruuantuotannosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta”, Stranius sanoo. 
 
Animalian hallitukseen valittiin uusina jäseninä lisäksi Satu Aurio Oulusta, Annu Piensoho Järvenpäästä ja Nadja Uusiperhe Helsingistä. Animalian hallituksessa jatkavat Jussi Aimola Helsingistä, Sanna Helin-Ala-Nissilä Helsingistä, Heli Mäenpää Lahnajärveltä, Ninni Pehkonen Akaalta, Sami Säynevirta Helsingistä ja Jaana Vanhala Kotkasta. 
 
Lisätiedot:  
Jaana Eskola 
Animalian
puheenjohtaja 

jaana.eskola@animalia.fi  

Leo Stranius 

Animalian hallituksen jäsen 

leo.stranius@animalia.fi  

Taija Rinne 

Animalian viestintäpäällikkö 

puh. 050 302 8170 

taija.rinne@animalia.fi