Erilainen tie eläinten ystäväksi on vahvuus markkinoinnissa

Anttoni Ihalainen aloitti elokuussa Animalian digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelijana. Hän on innoissaan voidessaan käyttää yritysmaailmasta haalittua osaamistaan ja kokemustaan eläinten hyväksi.

Taustani eläinten oikeuksien parissa todennäköisesti hieman poikkeaa muista Animalian työntekijöistä, sillä aihe on tullut osaksi elämääni vasta viime vuosien aikana.

Elin nuoruuteni perheessä, jossa tehtiin 1990-luvulla verrattain paljon kasvisruokaa, mutta tuohon aikaan en osannut asiasta suuremmin innostua. Saatoin jopa tuntea hetkittäistä kapinaa sitä kohtaan. Vaikka kotona kasvisruokaa olikin tarjolla, koulussa tai muualla lähipiirissä aiheet eivät juurikaan olleet pinnalla ja esimerkiksi lihansyönti oli vahva normi.

Filosofia tutustutti eläinten oikeuksiin

Taannoin luin paljon filosofian perusteoksia ja sitä kautta päädyin tutustumaan myös eläinfilosofiaan. Samoihin aikoihin hurahdin puolisoni siivellä lintuihin ja lintukuvaukseen. Mitä enemmän tutustuin lintuihin ja ihastelin niiden puuhailuja ja käyttäytymistä – ja samaan aikaan perehdyin yhä syvällisemmin muunlajisten oikeuksiin – sitä irvokkaammalta alkoi tuntua tapa, jolla eläimiin yleisesti suhtauduttiin. Hiljalleen huomasin myös viettäväni aikaa enenevissä määrin Animalian sisältöjen parissa, kun hain uusia näkökulmia oman ajatteluni tueksi.

Oman eläinoikeuskäsityksen taustalla on vahva ajatus siitä, miten jokainen eläinlaji ja -yksilö on yhtä arvokas. Olen pohtinut esimerkiksi kaksijakoista suhtautumista ja kohtelua eri eläinlajien välillä. Lintujen kohdalla tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten joutsenta arvostetaan, kun taas valkoposkihanhi koetaan puistoja ja ihmisten uimarantoja pilaavana, epätoivottuna lintuna. Samanlaisia esimerkkejä löytyy lukuisia, räikeimpinä luonnollisesti koe-, turkis- ja tuotantoeläimet, joiden elämä ja tarkoitus on valjastettu vain ja ainoastaan hyödykkeiksi.

Koska olen syönyt lihaa pitkälle aikuisiälle saakka, oli kasvisruokavalioon siirtyminen aluksi opettelua ja joskus työlästäkin. Olin kuitenkin päättäväinen ja nykyään valinnat tulevat kuin selkärangasta. Prosessia läpikäydessäni huomasin, että minunlaisilleni miehille on tarjolla vain vähän esikuvia. Olen tätä kautta pohtinut paljon myös lihansyöntiin liittyvää maskuliinisuutta. Haluaisin itse olla esimerkkinä siinä, kuinka koko elämänsä sekasyöjänä ollut voi pohtia, kyseenalaistaa ja muuttaa sekä arvojaan että omaa toimintaansa arvojensa mukaiseksi.

Monipuolinen ura markkinoinnin parissa

Urapolkuni on tähän asti ollut monivaiheinen ja vienyt minut Turusta lukion ja turvallisuusalan kautta Helsinkiin markkinoinnin pariin. Tähänastisen urani aikana olenkin kerryttänyt kokemusta monipuolisesti markkinoinnin eri osa-alueista sekä työskentelemällä niin isoista konserneissa kuin parin hengen toimistoissa. Työni painotus on hiljalleen muuttunut graafisesta suunnittelusta digitaalisen markkinoinnin, verkkosivujen kehittämisen sekä markkinoinnin analytiikan pariin.

Kuitenkin useamman yritysmaailmassa vietetyn vuoden jälkeen järjestökentän merkityksellisyys alkoi kiinnostamaan yhä enemmän. Samalla kun aloin yhä useammalla elämän osa-alueella toimimaan yhä enemmän arvojeni mukaisesti, myös halu käyttää omaa osaamista ja kokemusta työelämässä itselle tärkeiden asioiden edistämiseksi alkoi tulla yhä vahvemmaksi.

Työ Animaliassa yllätti

Jokin aika sitten sanoin puolisolleni, että haluaisin viiden vuoden sisällä työskennellä Animaliassa. Olin vaihtanut uuteen työhön alle vuosi sitten, mutta kun digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelijan paikka Animaliassa aukesi, oli sitä pakko hakea. Viiden vuoden tavoitteeni toteutuikin suunniteltua nopeammin, ja unelmani tehdä tuloksellista markkinointia merkityksellisen asian puolesta on käynyt toteen.

Koen, että viesti eläinten oikeuksista tavoittaa henkilöt, jotka ovat jo aiheesta kiinnostuneita, ja haasteena onkin saada viesti kuuluviin myös siellä, missä asioista ei juurikaan tiedetä. Uskon, että oma taustani on vahvuus, jota tässä tehtävässä voi hyödyntää. Omasta kokemuksesta tiedän myös, että esikuvien ja representaation merkitystä ei pidä vähätellä. Toivon lisää kaikenlaisia ja eri taustaisia eläinten ystäviä auttamaan – aina voi muuttaa suuntaa!

Anttoni Ihalainen
Anttoni Ihalainen
digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelija

Ajankohtaista Animalialta