Turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite etenee Euroopan komissiossa

Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs oli esittelemässä Fur Free Europe – kansalaisaloitetta Euroopan komissiolle. Tapaamisessa nousivat esiin myös Suomen turkistarhojen lintuinfluenssatapaukset.

Kansalaisaloitteen tekijät esittelivät tänään Euroopan komissiolle Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, joka vaatii turkistarhauksen ja turkistarhattujen tuotteiden myynnin kieltämistä Euroopan unionissa. Fur Free Europe -kansalaisaloite on 1,5 miljoonalla kerätyllä nimellä kaikkien aikojen menestynein eläinten hyvinvointiin liittyvä eurooppalainen kansalaisaloite.

”Euroopan unionissa valmistellaan merkittäviä eläinten pitoon ja kohteluun liittyviä uudistuksia. Tämä on Euroopalle mahdollisuus osoittaa, että turkistarhauksen kaltaisella julmalla käytännöllä ei ole sijaa Euroopassa. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, jossa tätä epäeettistä elinkeinoa edelleen harjoitetaan. Nostin kokouksessa esille, että turkistarhauksella ei ole suomalaisten eikä muiden EU-maiden kansalaisten tukea ja että tämän kansalaisaloitteen myötä odotamme nyt toimia EU:lta, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs, joka on aloitteen suomalainen alullepanija.

Aloitteentekijät nostivat esille kokouksessa, että turkistarhaus tarjoaa myös otolliset olosuhteet erilaisten zoonoosien kehitykselle ja on siten uhka sekä eläimille että kansanterveydelle.

“Tapaamisessa käsiteltiin covid-19-pandemian aikaisia SARS-CoV-2-tartuntoja turkistarhoilla sekä ajankohtaista lintuinfluenssaepidemiaa, joka on laajin koskaan Euroopassa raportoitu. Esimerkkinä mainittiin Suomessa todetut H5N1-virustartunnat. Turkistarhat ovat potentiaalinen kehitysalusta uudelle pandemialle”, Kivekäs sanoo.

Aika on otollinen turkistarhauskiellolle

Jo 19 EU-jäsenmaata on kokonaan tai osin kieltänyt turkistarhauksen joko eläinsuojeluun tai kansanterveyteen liittyvistä syistä. Enemmistö EU-jäsenmaista oli Euroopan unionin laajuisen turkistarhauskiellon kannalla kesäkuisessa maatalous- ja metsätalousministerien kokouksessa (AGRIFISH), ja useat Euroopan parlamentin jäsenet ovat julkisesti tukeneet vaatimusta.

Euroopan komission odotetaan loppuvuodesta julkistavan esityksen eläinten hyvinvointilainsäädännön parantamiseksi, mikä perustuu viimeisimpään tieteelliseen tietoon. Aloitteentekijät korostivat komissiolle, että uudistuksen yhteydessä olisi loogista kieltää turkistarhaus muun eläinten häkkikasvatuksen kiellon yhteydessä. Turkistarhoilla elävillä eläimillä on yhä luonnonvaraisten lajitovereidensa lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Tieteellinen tutkimus osoittaa, ettei näiden eläinten hyvinvointia voida parantaa tuotanto-olosuhteissa. Siksi aloitteentekijät vaativat turkistarhauskiellon sisällyttämistä komission lainsäädäntöesitykseen.

Euroopan komissio järjestää syksyllä aloitteen julkisen kuulemistilaisuuden Euroopan parlamentissa. Komissiolta odotetaan virallista vastausta aloitteeseen joulukuussa. Jos komissio katsoo, että aloitteen perusteella on aiheellista säätää laki, se valmistelee säädösehdotuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston käsiteltäväksi.

Lisätiedot:

Fur Free Europe on Eurogroup for Animalsin ja sen jäsenjärjestöjen eurooppalainen kansalaisaloite. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs on aloitteen suomalainen alullepanija. Suomessa kampanjaa tekevät Animalian lisäksi SEY Suomen eläinsuojelu sekä Oikeutta eläimille.

Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Eurogroup for Animals:

Animalia: Turkistarhoilla saattaa kehittyä uusi pandemia

Animalia: 17 EU:n jäsenvaltiota kannattaa turkistarhauksen kieltämistä

Animalia: Yli 1,5 miljoonaa EU-kansalaista haluaa lopettaa turkistarhauksen Euroopassa

Kuva: Euroopan unioni.