Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kiitämme esityksessä sitä, että kaikki häkkikanalat on suljettu asetuksesta pois. Tämä noudattaa Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n suositusta.

6 § Avokanalat

Pykälässä määritellään, että suurin sallittu eläintiheys on 9 munintakanaa käytettävissä olevaa kuivike- tai verkkopohjaneliömetriä kohden. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA julkaisi helmikuussa 2023 raportin, jossa suositellaan aikuisille muniville kanoille eläintiheydeksi enintään 4 lintua neliömetriä kohti höyhenvaurioiden vähentämiseksi ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamiseksi.

Animalia vaatii, että EFSA:n suositus huomioidaan asetuksessa ja pykälässä 6 eläintiheydeksi muutetaan 4 munintakanaa käytettävissä olevaa neliömetriä kohden.

8 § Broilerikasvattamot

EFSA julkaisi helmikuussa 2023 raportin broilereiden hyvinvoinnista. Raportissa suositellaan kiireellisinä toimenpiteinä muun muassa kasvunopeuden rajoittamista enintään 50 g/vrk, eläintiheyden vähentämistä enintään 11 kg/m2 sekä korotettujen tasojen tarjoamista broilereille.

Pykälässä 8 todetaan, että broilerikasvattamossa eläintiheys määrätään yleisten eläinsuojelumääräysten mukaisesti, mikä tällä hetkellä tarkoittaa enimmillään 42 kg lintuja neliömetriä kohden. Tämä on lähes neljä kertaa enemmän kuin mitä EFSA suosittelee.

Animalia vaatii EFSA:n suosituksiin vedoten, että investointitukia myönnetään vain tiloille, jotka noudattavat EFSA:n suositusta 11 kg/m2 sekä kasvunopeutta 50 g/vrk. Pykälään on myös lisättävä vaatimus tasojen tarjoamisesta linnuille.

9 § Kalkkunakasvattamot

Pykälässä määritellään kalkkunakasvattamoista, että ”eläintila on mitoitettava siten, että kaikilla kalkkunoilla riippumatta koosta ja iästä on oma makuupaikka”. Tämä määritelmä on aivan liian väljä ja sen valvominen on viranomaisille lähes mahdotonta, koska samassa hallissa olevat sadat tai tuhannet linnut harvoin makaavat kaikki yhtä aikaa.

Kalkkuna on suuri lintu, joka tarvitsee paljon tilaa erilaisiin lajityypillisiin käyttäytymisiin, kuten siipien oikomiseen, pehkussa kylpemiseen ja maan kuopsuttamiseen. Näin epämääräinen määritelmä eläintiheydestä ei edistä kalkkunoiden hyvinvointia eikä edes perustarpeiden tyydyttymistä. Ahtaat tilat lisäävät myös lintujen häiriökäyttäytymistä, kuten toisten lintujen nokkimista, sekä vaikeuttaa riittävää lepäämistä.

Animalia vaatii, että tässä asetuksessa määritellään kalkkunoiden suurimmaksi sallituksi eläintiheydeksi selkeä, mitattavissa oleva eläinmäärä neliömetriä kohden. Eläinmäärän tulee olla sellainen, jossa kalkkunat tutkitusti mahtuvat toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan esteettä.

Ajankohtaista Animaliasta