Animalia on pettynyt, ettei uudessa laissa kielletä tainnuttamatta teurastusta 

Animalia on erittäin pettynyt perustuslakivaliokuntaan, joka asettui eilen vastustamaan tainnuttamatta teurastamisen kieltoa. Valiokunnan mukaan tainnuttamatta teurastamisen vaatimus on ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa, eikä sitä siten voida kieltää laissa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta vahvisti tiedotustilaisuudessa 17.2., että tainnuttamatta teurastamisen kieltoa ei tule lakiin perustusvaliokunnan vaatimuksesta. 

Seuraavaksi lakiesitys etenee eduskunnan äänestykseen. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2024 alusta. 

Suomi jää päätöksellä jälkeen muista Pohjoismaista

Animalia on ajanut tainnuttamatta teurastamisen kieltoa uuteen eläinten hyvinvointilakiin ja tehnyt työtä eläimille paremman lain eteen jo yli kymmenen vuotta. Tällä hetkellä voimassa oleva eläinsuojelulaki vaatii eläimen tainnuttamista yhtä aikaa verenlaskun aloittamisen kanssa. Tämä vaatimus tullaan laissa säilyttämään. Animalia on kuitenkin vaatinut tainnutusta tehtäväksi aina ennen verenlaskun aloittamista. 

Tieteellinen tutkimus osoittaa, että tainnuttamatta teurastus aiheuttaa eläimille huomattavaa kärsimystä ja vakavan riskin niiden hyvinvoinnille lopetuksen yhteydessä.

Muissa Pohjoismaissa tainnuttamatta teurastaminen on jo kielletty. Ruotsissa tainnuttamatta teurastus on ollut kiellettyä vuodesta 1937 lähtien. Norjassa tainnuttamatta teurastuksen kiellosta säädettiin jo vuonna 1929. Tanska kielsi tainnuttamatta teurastamisen vuonna 2014. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on lausunut vuonna 2020, että tainnuttamatta teurastamista ei tule harjoittaa. 

Vuonna 2020 teetetystä kyselystä käy ilmi, että suomalaisista 91 % on sitä mieltä, että tainnuttamisen tulisi olla pakollista ennen teurastusta. Myös eläinlain ohjausryhmä oli vuonna 2015 yksimielisesti sitä mieltä, että eläimet tulisi aina tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista. 

Myös eläinsuojeluvalvonta vaarassa heikentyä 

Eläinlakia ollaan viime hetkillä muuttamassa myös eläinsuojelutarkastusten osalta heikompaan suuntaan. Kotirauhan piiriin tehtävä eläinsuojeluvalvonta olisi jatkossa mahdollista vain tapauksissa, joissa maksimirangaistus on vankeutta. Kotirauhan piiriä ei saisi rikkoa enää tilanteissa, joissa on kysymys ainoastaan sakolla rangaistavista teoista tai laiminlyönneistä. Lain muutos jättäisi tarkastusten ulkopuolelle suuren osan eläinsuojelurikkomuksia. Muutos on selkeä heikennys nyt voimassa olevaan lakiin. 

Perustuslakivaliokunta lausui, että tarkastusten toimittamisen kynnystä tulisi nostaa niin, että tarkastusoikeus rajataan tilanteisiin, joissa on aihetta epäillä eläinten kohtelua, hoitoa tai pitopaikkaa koskevien säännösten olennaista tai vakavaa rikkomista laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla.

Animalia vaatii, että eläinlaki otetaan päivitykseen tulevalla hallituskaudella.

Ajankohtaista Animaliasta