Eläinlaki etenee valiokunnissa

Eläinlain valiokuntakäsittelyt etenevät, mutta vielä on epävarmaa, ehditäänkö se hyväksyä ennen hallituskauden loppua.

Uusi eläinten hyvinvointilakiesitys on parhaillaan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyssä. Valiokunta on pyytänyt lausuntoa ympäristövaliokunnalta sekä perustuslakivaliokunnalta.  Ympäristövaliokunta on jo toimittanut lausuntonsa, mutta kiireisen perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan yhä. Perustuslakivaliokunnan seuraava kuuleminen on 1.2., ja jos lisäkuulemisille ei ilmene tarvetta, valiokunta valmistelee silloin lausunnon.

Valiokunnat ovat kuulleet myös eduskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Animalia on käynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana 13.12.2022 ja antanut loppuvuodesta kirjalliset lausunnot sekä maa- ja metsätalousvaliokunnalle että ympäristövaliokunnalle.

Tämän vaalikauden mietinnöt on luovutettava 20.2. mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen eduskuntavaaleja. Keskeneräiset lakialoitteet raukeavat vaalien yhteydessä. Mikäli eläinlakiesitys hyväksytään, aloitetaan uuden lain pohjalta eläinlajikohtaisten asetusten uudistustyö.

Kuva: Pixabay

Ajankohtaista Animaliasta