Turkistarhauskieltoa vaativa kansalaisaloite ylitti miljoonan kannattajan rajan

Eurooppalaisten eläinjärjestöjen ajama Fur Free Europe –kansalaisaloite keräsi muutamassa päivässä yli 300 000 allekirjoitusta lisää ja ylitti samalla miljoonan tukijan rajan. Tämä tarkoittaa, että aloite tulee etenemään Euroopan komission käsittelyyn.

Toukokuussa käynnistetty turkistarhatonta EU:ta vaativa kansalaisaloite on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, jossa vaaditaan turkistarhauksen kieltämistä. Aloitteen on kerättävä tuki vähintään miljoonalta Euroopan unionin kansalaiselta, jotta Euroopan komissio ottaa sen käsittelyyn. Vaaditut miljoona allekirjoitusta saavutettiin erittäin nopeasti, vain hieman yli puolessa vuodessa. Suomesta allekirjoituksia on kertynyt tähän mennessä lähes 70 000.

”Miljoonan allekirjoituksen saaminen näin nopeasti kertoo siitä, että EU-kansalaiset ovat todella huolissaan turkiseläinten kokemasta kärsimyksestä.  Ihmiset kautta Euroopan haluavat, että turkistarhaus unionin alueella loppuu pikaisesti. Jatkamme allekirjoitusten keräämistä, sillä mitä useampi EU-kansalainen tukee aloitetta, sitä suurempi sen poliittinen painoarvo on”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Eläinjärjestöjen tavoitteena on kerätä aloitteelle vähintään 1,4 miljoonaa allekirjoitusta EU:n kansalaisilta. Tällä varmistetaan, että vahvistettuja allekirjoituksia on vähintään miljoona allekirjoitusten tarkistuksen jälkeen. Suomessa tavoitteena on saada vähintään 100 000 allekirjoitusta.

Suomalaiset toiseksi ahkerimpia aloitteen tukijoita

Fur Free Europe -aloitteella tavoitellaan turkistarhauskieltoa, koska tarhaus on epäeettistä ja kestämätöntä. Lisäksi turkistarhaus aiheuttaa riskin sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Aloitteeseen sisältyy myös turkisten myyntikielto, jolla halutaan vaikuttaa turkisten kysyntään ja maailmanlaajuiseen tuotantoon.

”EU:ssa on enää kahdeksan maata, jotka eivät ole kieltäneet tai merkittävästi rajoittaneet turkistarhausta. Suomi on yksi näistä maista. Olemme erittäin tyytyväisiä, että EU:n kautta Suomenkin turkistarhaus tulee todennäköisesti tiensä päähän, kun kansallisesti tätä päätöstä ei ole kyetty tekemään”, Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa sanoo.

Kansalaisaloite on kerännyt allekirjoituksia kaikista EU-maista. Suomi on kerännyt asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten allekirjoituksia Liettuan jälkeen.Viikonlopun aikana nimiä tuli erityisesti Saksasta, jossa levisi turkistarhoilla kuvattua videomateriaalia.

”Euroopan komissio valmistelee parhaillaan eläinten hyvinvointia koskevaa EU-lainsäädäntöä. Tällä aloitteella vaadimme komissiota kieltämään turkistarhauksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä”, SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati White toteaa.

Fur Free Europe -kansalaisaloite on kymmenien eurooppalaisten eläinjärjestöjen yhteistyön tulosta. Suomessa aloitetta ovat ajaneet Animalia, Oikeutta eläimille ja SEY Suomen eläinsuojelu. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa furfreeeurope.fi.

Lisätiedot

Heidi Kivekäs 
Toiminnanjohtaja, Animalia  
puh. 050 384 5072 
heidi.kivekas@animalia.fi   

Kristo Muurimaa  
Kampanja- ja viestintävastaava, Oikeutta eläimille  
puh. 044 722 3352 
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi

Kati White
Toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu
050 371 2740
kati.white@sey.fi

Kuva: Alexey_Seafarer / iStockphoto

Ajankohtaista Animaliasta