Kirjoita kansanedustajalle ja auta – eläinlain on oltava hyvinvointilaki myös tuotantoeläimille 

Jokaisella eläimellä on meidän mielestämme oikeus hyvään elämään. Siksi eduskunnan täytyy saada lakiesitykseen aidosti tuotantoeläinten olosuhteita parantavia kirjauksia.

Syyskuussa 2022 julkaistu lakiluonnos eläinten hyvinvoinnista on yhä puutteellinen etenkin tuotantoeläinten näkökulmasta. Eläinten lajityypillistä käyttäytymistä rajoitetaan edelleen verkkopohjahäkeillä sekä liikkumisen ja ulkoilun estämisellä.  Yksi suurimmista puutteista on se, että uusi laki eläinten hyvinvoinnista sallisi yhä turkistarhauksen.  

Yksityishenkilöiden jättämissä lausunnoissa suhtauduttiin kriittisimmin nimenomaan turkistarhauksen sallimiseen. Turkistarhauksen jatkumisen mahdollistaminen onkin täysin ristiriidassa lain hyvinvointia painottavan lähtökohdan kanssa.   

Hallituksen uuteen eläinsuojelulakiesitykseen on kuitenkin saatu yksi parannus lausuntokierroksen jälkeen: Porsaiden kirurginen kastraatio tullaan kieltämään 12 vuoden siirtymäajalla, ja sitä ennen siirtymäajalla edellytetään kipulääkitystä ja vuodesta 2027 alkaen paikallispuudutusta.  
 
Tämän lisäksi jo edellisessä lakiluonnoksessa mukana olleet Animalian pitkään ajamat tavoitteet ovat mukana edelleen: Uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään heti lain voimaan tullessa vuonna 2023. Tiineytyshäkit kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään. Pihattonavetoiden investointitukien ehdoksi tulee vaatimus ulkoilutarhasta tai laitumesta. Parsinavetoissa elävien lehmien on päästävä ulos 90 päivänä vuodessa.  

Näin voit auttaa: kirjoita kansanedustajalle!  

Kehotamme sinua, eläinten ystävä, kirjoittamaan omalle kansanedustajallesi eläinlain parantamisesta. Uudessa lakiesityksessä on myös ainakin yksi heikennys verrattuna edelliseen luonnokseen. Vanhojen porsitushäkkirakenteiden uusiminen ja uusien henkilöstötilojen rakentaminen vanhoihin sikaloihin on sallittua, mikä pidentää häkkisikaloiden käyttöikää. 

Kansanedustajien tulee kantaa vastuunsa ja muuttaa lakiluonnosta niin, että lajityypilliset käyttäytymistarpeet pääsevät toteutumaan.   

Tämä tarkoittaisi, että lakiin lisätään ainakin nämä kaikkein keskeisimmät vaatimukset:  

  • Liikkumisen estäville rakenteille ja häkeille on saatava täyskielto. 
  • Nykyisten parsinavetoiden ja porsitushäkkien käyttö on kiellettävä korkeintaan 5 vuoden siirtymäajalla. Vanhoille rakenteille on saatava lakiin määräaika, jonka jälkeen parsia ja häkkejä ei saisi enää käyttää. 
  • Kaikkia siirtymäaikoja on lyhennettävä. Vaadimme lyhyempää siirtymäaikaa kirurgisen kastroinnin kieltoon ja kaikkiin muihin siirtymäaikoihin.   
  • Ympärivuotinen ulkoiluoikeus ja kesäinen laidunnusoikeus on annettava kaikille naudoille. Pelkkä tarhassa ulkoilu ei riitä korvaamaan laiduntamista, ja laidunnusvaatimuksen tulisi koskea nautoja pitomuodosta riippumatta.  
  • Eläinasiavaltuutetun virasta on säädettävä laissa. 

Voit myös muistuttaa kansanedustajia, että me tuotannossa eläviä ja kuolevia eläimiä puolustavat haluamme kuulla eduskunnassa puheenvuoroja ja oikeita parannusehdotuksia esitykseen. Voit myös painottaa, että nyt mukana olevista parannuksista on pidettävä kiinni. 

Suomalaisista 85 % on sitä mieltä, että kaikkien eläinten tulee voida toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan. Nykymuotoista turkistarhausta vastustaa 80 %. Tämän kansalaismielipiteen tulee näkyä myös eduskunnan päätöksissä. Pyydämme, että kysyt kansanedustajaltasi omin sanoin, miten hän varmistaa, että lakiin eläinten hyvinvoinnista tulee vielä parannuksia tuotantoeläimille. 

Listan nykyisistä kansanedustajista ja heidän sähköpostiosoitteensa löydät Eduskunnan sivuilta

Eläimen pitopaikka on sen koti. Voit kertoa omasta viestistäsi sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #tämäonkotini

Jos jaat kuvan Instagramissa, muistathan tägätä @animaliary, jotta voimme jakaa kuvasi tarinassamme.   

Kiitos, että olet mukana kanssamme tässä työssä. Teet eläinten puolesta jo paljon! Yhdessä kanssasi Animalia rakentaa maailmaa, jossa jokainen eläin arvokas omana itsenään. 

Kuva: Andrew Skowron

Näin voit auttaa vielä enemmän: