Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Ehdotamme muutosta seuraavan pykälän ensimmäiseen lauseeseen.

2 § Vasikoiden kuljetuskuntoisuus kaupallisissa kuljetuksissa Suomessa

Muutosehdotus: ”Sen lisäksi, mitä eläinkuljetusasetuksessa säädetään vasikoiden kuljetuskuntoisuudesta, on vasikoiden oltava alle 100 kilometrin kuljetuksissa yli 14 vuorokauden ikäisiä.”

Perustelemme ehdottamaamme muutosta sillä, että kymmenen vuorokauden ikäinen vasikka on vielä liian nuori kuljetettavaksi. Mitä nuorempana vasikka kuljetetaan tilalta toiselle, sitä herkemmin se sairastuu infektiotauteihin. Alaikärajan nostaminen edistäisi siis eläinten terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Saman ikärajan tulee koskea myös kaikkia yli 100 kilometrin kuljetuksia, kuten jo pitkän matkan kuljetuksilta vaaditaankin.

Helsingissä 8.8.2022

Kuva: Andrew Skowron

Ajankohtaista Animalialta