Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta (VN/13916/2022)

Animalia haluaa antaa lausunnon metsästysasetuksen muuttamisesta koskien pykälää 10 rautojen käyttämisestä.

Metsästysrautojen käyttäminen vaarantaa aina eläinten hyvinvoinnin. Vaikka rauta olisi niin sanottu heti tappava, sisältyy sen käyttöön aina riski siitä, ettei eläin kuole välittömästi rautaan jouduttuaan. On olemassa lukuisia esimerkkejä siitä, miten eläin on jäänyt rautaan kiinni esimerkiksi jalastaan. Tällöin rauta aiheuttaa eläimelle pitkittynyttä, voimakasta kärsimystä ja usein myös hitaan kuoleman.

On hyvä tavoite pyrkiä vähentämään riskiä sille, että rauta jää kiinni karhun käpälään. Rautojen käyttöehtojen tiukentaminen ei kuitenkaan poista sitä, että rautoja saisi edelleen ostaa ja käyttää kuka tahansa. Rautojen käytön valvonta on olematonta, eikä kukaan tiedä, paljonko rautoja unohtuu vuosittain metsiin valvomatta ja väärin käytettyinä. Niin kauan kuin näitä rautoja käytetään, on kuitenkin olemassa merkittävä riski siitä, että eläimet joutuvat kärsimään rautojen takia.

Animalia katsoo, että edellä mainituista syistä kaikkien metsästysrautojen käyttäminen tulisi kieltää. Rautojen käyttö on ristiriidassa eläinsuojelulain pykälän 3 kanssa, jossa kielletään tarpeettoman kivun, tuskan ja kärsimyksen aiheuttaminen eläimille. Rautojen käytön kieltäminen onkin ainoa keino välttää niiden eläimille aiheuttamat riskit tarpeettomasta ja pitkittyneestä kärsimyksestä. Siksi mielestämme koko pykälä 10 tulee poistaa asetuksesta ja sen sijaan kirjata, että metsästysrautojen käyttäminen on kokonaan kiellettyä.

Mikäli rautojen käyttöä ei kielletä kokonaan, tulee asetukseen kirjata selkeästi, ettei rautoja saa käyttää minkä tahansa rauhoittamattoman tai vieraslajisen eläimen tappamiseen. Asetukseen tulee kirjata selkeästi esimerkiksi se, että supikoiria ei saa metsästää raudoilla. Nykyisessä muodossaan asetus antaa mahdollisuuden virhetulkintoihin rauhoittamattomien ja vieraslajisten eläinten, kuten supikoirien, osalta.

Rautapyyntiä tapahtuu myös sisätiloissa, kuten ladoissa. Asetukseen tulisikin kirjata, että myös sisätiloissa käytetyissä raudoissa tulee olla 6 cm suuaukolla varustettu suojarakenne rautojen ympärillä. Muutoin sisätiloissa voidaan pyydystää myös isompia eläimiä, tai rautoihin voi joutua esimerkiksi lemmikkieläimiä. Raudat tulee lisäksi aina varustaa rautojen asentajan yhteystiedoilla, jolloin niiden käytön valvonta tulee mahdolliseksi.

Kuva: iStock

Ajankohtaista Animaliasta