Suomen päästövähennystoimet tulisi kohdistaa kasviperäisen ruuantuotannon tukemiseen

Animalian uusi hallitus katsoo, että suuremman kriisin ehkäisemiseksi kestävä siirtymä elintarvikkeiden alkutuotannossa on tehtävä nopeasti. Myös IPCC:n raportissa kasviperäinen ruokavalio on tärkeässä asemassa ilmastokriisin hillinnässä.

YK:n alaisen kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uuden raportin mukaan meidän on toimittava nyt, jos haluamme estää ilmastokriisin pahenemisen. Kysymys ei ole pelkästään muuttuvista sääolosuhteista, vaan kaiken elämän edellytykset ovat vaarassa.

Ihmisten lisäksi ilmastokriisin vaikutukset uhkaavat ihmisten lisäksi myös muita eläimiä ja niiden elinympäristöjä. Ilmaston muuttumisen myötä viljelykelpoinen peltopinta-ala tulee pienentymään ja äärimmäiset sääilmiöt vaikeuttavat ruuantuotantoa ympäri maailmaa.

“Lihantuotanto vaatii yli kaksinkertaisesti maapinta-alaa kasvisten tuotantoon verrattuna. Animalia toivoo, että eläintuotannosta uskallettaisiin rohkeammin puhua ilmastokeskustelussa”, Animalian hallitukseen uutena jäsenenä valittu helsinkiläinen Jaana Eskola sanoo.

Animalialle on tärkeää tuoda esiin eläintuotannon ja ilmastokriisin yhteys.

“Ilmastopäästöjen lisäksi eläintuotanto aiheuttaa mittavaa kärsimystä tuotantoeläimille. Eläintuotanto ei ole koskaan eettistä eikä ilmastoystävällistä”, kertoo Animalian hallituksen toinen uusi jäsen, kotkalainen Jaana Vanhala.

Kasviperäinen ruuantuotanto on järkevää ilmastokriisin ehkäisyn ja ruokaturvankin kannalta

Suomen hallitus on vastikään hyväksynyt esityksen uudeksi ilmastolaiksi. Tavoitteena on 60 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä, 80 prosentin vähennys vuoteen 2040 mennessä ja 90–95 prosentin vähennys vuoteen 2050 mennessä. Kaikissa suunnitelmissa on tarkoitus varmistaa ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys ja ottaa mukaan maankäyttö.

”Suomalaisesta viljasta 62 % menee eläinten rehuksi. Olisi ruokaturvankin kannalta tehokkaampaa syöttää vilja suoraan ihmisille tuotantoeläinten sijaan. Siirtymä kohti kasvipainotteista maataloustuotantoa on välttämätöntä, jos haluamme, että elämän edellytykset maapallolla säilyvät”, Animalian puheenjohtaja Erja Laakkonen sanoo.

Animalian uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 30.3.2022. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jaana Eskola (HK) Helsingistä, Sanna Helin-Ala-Nissilä (OTM, FM, varatuomari) Helsingistä, Heli Mäenpää (yrittäjä) Lahnajärveltä, Ninni Pehkonen (kulttuurikoordinaattori, FM), Akaasta ja Jaana Vanhala (kansalaisaktiivi) Kotkasta.

Hallituksessa jatkavat Hannele Ahponen (VTM, DI) Helsingistä, Jussi Aimola (merkonomi) Helsingistä, Santeri Pienimäki (FM), Helsingistä ja Senni Puustinen (medianomi) Helsingistä. Animalian puheenjohtajana jatkaa Erja Laakkonen (KT, FM) Polvijärjeltä ja varapuheenjohtajana Sami Säynevirta (MTI) Helsingistä.

Lisätiedot:

Erja Laakkonen
puheenjohtaja
puheenjohtaja@animalia.fi

Jaana Eskola
hallituksen jäsen
jaana.eskola@animalia.fi

Jaana Vanhala
hallituksen jäsen
jaana.vanhala@animalia.fi

Kuva: Paz Arando / Unsplash

Ajankohtaista Animaliasta