Lausunto tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Animalia kiittää lausuntopyynnöstä. Kannatamme sitä, että eläinsuojeluasiamies kutsutaan neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijaksi.

Ajankohtaista