Teams

14. helmikuuta 2024

kello 18 – 19.30

Teams · 14. helmikuuta 2024

Joensuun helmikuun tapaaminen

Animalia Joensuun helmikuun kuukausitapaaminen järjestetään Teamsissa keskiviikkona 14.2. klo 18-19.30. Asialistalla mm. maaliskuun alun uusien ilta ja yhteistyökampanjan suunnittelua! 🔥

Linkki Teams-kokoukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVhMTM5MTUtY2Y4NC00ZTczLWFmMDctZjVmOWY1YTNjZTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287879f2e-7304-4bf2-baf2-63e7f83f3c34%22%2c%22Oid%22%3a%221830336a-0c7f-4d38-8c67-7c6d08ca57e1%22%7d

Tervetuloa!