Eläinoikeusraportti: Onko Suomesta tulossa eläimiä polttoaineenaan käyttävä ilmastotehdas?

Animalian juuri julkaisema Eläinoikeusraportti paljastaa, että Suomesta on tulossa eläimiä polttoaineenaan käyttävä ilmastotehdas, jossa eläinten oikeuksia poljetaan yhä ankarammin. 

Eläintuotanto on yksi merkittävimmistä ilmastonmuutoksen ja luontokadon syistä, mutta se saa edelleen liian vähän huomiota ilmastokeskustelussa. Eläinoikeudet eivät myöskään näy ilmastokeskustelussa. Näihin teemoihin ottaa kantaa järjestyksessään toinen Eläinoikeusraportti.
 
Raportin yksi havainnoista on, että Suomesta on vaarassa tulla ilmastotehdas, jossa päästövähennyksiä tehdään ja päästöpuhetta tuotetaan eläinoikeuksista piittaamatta. Broilerin- ja kalantuotantoa viherpestään eettisemmiksi valinnoiksi ilmaston suhteen, vaikka molemmat aiheuttavat valtavaa kärsimystä miljoonille eläinyksilöille.
 
”Ilmastokeskustelussa ei kysytä, kenen ehdoilla päästövähennyksiä tehdään. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että eläinten kärsimys ei vähene, vaan ottaa uusia muotoja ja jopa lisääntyy tulevina vuosikymmeninä. Ilmastokriisin hillitseminen edellyttää muun muassa lihankulutuksen vähentämistä, mutta siitä ei ole juuri keskusteltu, koska se on poliittisesti epäsuosittua”, sanoo Animalian kampanjavastaava Tiina Ollila, joka on yksi raportin kirjoittajista.

52 % mielestä broilerien jalostus aiheuttaa kärsimystä ja siihen tulee puuttua

Eläinoikeusraportin yksi teemoista on broilerintuotanto. Broileria markkinoidaan kevyenä ja ilmastoystävällisenä vaihtoehtona punaiselle lihalle. Vuosittain Suomessa teurastetaan broilereita yli 80 miljoonaa ja syödään noin 17 yksilöä per henkilö.
 
Osana eläinoikeusraporttia Animalia teetti gallupin, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä kohtaan. Yhden kysymyksen teemana oli broilerien kasvatus.
 
Suomalaisista 52 %, eli hieman yli puolet, on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että broilerien jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen pitäisi puuttua. Suomalaista 29 % taas on täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä. 19 % suomalaisista ei osannut vastata kysymykseen.
 
“Lähes viidesosa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen, mikä kertoo siitä, että broilerintuotannon todellisuus on melko tuntematonta isolle osalle suomalaisista. Jalostuksen vuoksi lintu viisikymmenkertaistaa painonsa lyhyessä ajassa, ja kun se teurastetaan, se on aikuisesta ulkomuodostaan huolimatta vain viisiviikkoinen linnunpoikanen. Nopea kasvutahti aiheuttaa broilereille vakavaa kärsimystä, kuten sydänongelmia ja liikkumisvaikeuksia. Moni broileri kuolee tuotantohallin lattialle jo ennen teurastusta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
 
Ihmiset suhtautuvat Suomessa suhteellisen positiivisesti ilmasto- ja eläinpolitiikan ajamiseen, vaikka kysymyksiin liittyy myös polarisaatiota. Vastauksiin vaikuttivat puoluekanta, sukupuoli ja ikä.
 
Väitteestä, “Eduskunnan pitäisi painottaa ilmastokysymyksiä ja eläinten oikeuksia päätöksenteossa”, 54 % suomalaisista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä oli 37 % suomalaisista.  
 
Väitteestä “Lihan kokonaiskulutusta tulisi vähentää eläintuotannon aiheuttaman ilmastonmuutoksen ja luonnonvaraisten lajien kadon torjumiseksi” vastaajista 49 prosenttia oli puolesta ja 44 prosenttia vastaan.
 
Väite ”Kasvipohjaisen ruoan tuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoan tuotantoa” oli ainoa neljästä väitteestä, johon suurempi osa vastanneista suhtautui kielteisesti (jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä yhteensä 49 %) kuin myönteisesti (jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä yhteensä 42 %).
 
Eläinoikeusraportti paljastaa myös, että broilerintuotannon päästöjä lasketaan tavoilla, jotka saavat ne näyttämään todellista pienemmiltä. Lisäksi raportissa käsitellään kalojen asemaa ja eri puolueiden asenteita eläinoikeuskysymyksiin.
 
Raportti on luettavissa verkkoversiona ja ladattavissa pdf:nä osoitteessa animalia.fi/elainoikeusraportti-2023.
 
Lisätiedot:
 
Tutkimuksen toteutti Kantar Public
Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin 24.2.–1.3. 2023 välisenä aikana .
Tutkimus toteutettiin internetkyselynä Kantar Publicin käyttämässä Forum-internetpaneeleissa.
Vastaajia oli 1088 henkilöä.
Vastanneet olivat yli 18-vuotiaita manner-suomalaisia.
Aineisto edustaa ja on painotettu vastaamaan väestöä tässä ikäryhmässä.
 
Tiina Ollila
kampanjavastaava
puh. 040 4110279
tiina.ollila@animalia.fi
 
Heidi Kivekäs
toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Kuva: istock.com / davit85

Huom. korjattu tiedotteessa kohta, jossa kerrotaan broilerin jalostuksen aiheuttamassa nopeasta kasvutahdista. Broileri viisikymmenkertaistaa painonsa noin viidessä viikossa (tekstissä luki viisinkertaistaa).