Turkisalan lakkauttaminen sai tukea Animalian puoluekyselyssä

Suurin osa vastanneista puolueista kannatti sitä, että turkisalan yrittäjiä tuetaan siirtymisessä muille aloille. Viisi puoluetta olisi valmiita lakkauttamaan alan Suomesta kokonaan.

Turkistarhauksen olisivat valmiita kieltämään SDP, vihreät, vasemmistoliitto, eläinoikeuspuolue sekä feministinen puolue, selviää Animalian puolueille teettämästä kyselystä. Nämä puolueet olivat täysin samaa mieltä väitteen ”Turkistarhaus on kiellettävä” kanssa. Täysin eri mieltä väitteen kanssa olivat keskusta ja perussuomalaiset. Kokoomus oli osittain eri mieltä.

Animalia selvitti puolueiden kannat keskeisiin eläinkysymyksiin kyselyllä joulu–tammikuussa.

Väite ”Turkisalan jatkumista ei tule tukea rahallisesti seuraavalla hallituskaudella” sai täyden tuen vasemmistoliitolta, vihreiltä, eläinoikeuspuolueelta ja feministiseltä puolueelta. SDP ja kokoomus olivat väitteen kanssa osittain samaa mieltä ja keskusta oli täysin eri mieltä. Perussuomalaiset ei halunnut ottaa aiheeseen kantaa.

Vastausten perusteluissa korostettiin sitä, että turkiselinkeinon harjoittamisesta luopuvia yrittäjiä tulee auttaa uuteen alkuun muilla aloilla ja tätä siirtymää on tuettava yli vaalikausien. Useat puolueet esittivät myös, että turkistarhauksesta luopumiselle on laadittava kansallinen suunnitelma.

”Vastaukset osoittavat, että turkisalan kieltämiseen suhtaudutaan entistä vakavammin, vaikka kaikki puolueet eivät vielä seiso täyskiellon takana. Esimerkiksi kokoomus sitä mieltä, että turkistarhauksesta luopujia tulee auttaa uuteen alkuun muilla aloilla. Huomionarvoista on myös, että SDP on muuttanut linjansa turkistarhauskiellon kannalle tämän eduskuntakauden aikana”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Eläinperäisen ruuan kulutusta on vähennettävä

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta olivat täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että ilmasto- ja eläinoikeuskysymyksiä tulee painottaa seuraavalla hallituskaudella.

Puolueet olivat laajasti sitä mieltä, että Suomen tulee laatia toimenpideohjelma eläinperäisen ruoan kulutuksen vähentämiselle. Täysin samaa mieltä väitteen kanssa olivat vihreät, vasemmistoliitto, SDP, eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue ja osittain samaa mieltä oli kokoomus.

Tulevan eduskunnan on aika kieltää turkistarhaus

Tulevat eduskuntavaalit ja niiden jälkeiset hallitusneuvottelut ratkaisevat sen, millaista eläinpolitiikkaa Suomessa tehdään seuraavan neljän vuoden ajan. Nykyinen hallitus ei ole saanut aikaiseksi esimerkiksi turkistarhauksen kieltämistä, vaikka 80 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.

“Kevään eduskuntavaalit ovat kansalaisille hieno mahdollisuus näyttää, että eläimillä on merkitystä ja äänestää eläinten oikeuksia edistäviä ehdokkaita. Suomeen on korkea aika saada hallitus, joka kieltää turkistarhauksen”, Heidi Kivekäs sanoo.

Turkistarhauskieltoa ajetaan parhaillaan myös EU:n laajuisesti. Animalia on mukana eurooppalaisessa Fur Free Europe -kansalaisaloitteessa, jonka tavoitteena on kieltää turkistarhaus EU-alueella. Aloite on kerännyt jo yli 1,2 miljoonaa allekirjoitusta.

Animalia selvitti puolueiden kannat keskeisiin eläinkysymyksiin joulu–tammikuussa. Kyselyyn vastasivat eduskuntapuolueista keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue.

Kyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan sivulta animalia.fi/elainpoliittinen-puoluekysely

Lisätiedot

Heidi Kivekäs, toiminnanjohtaja
050 384 5072
heidi.kivekas@animalia.fi

Senni Puustinen, viestintäpäällikkö (vs.)
050 302 8170
senni.puustinen@animalia.fi

Kuva: We Animals Media